BADAUJANČIŲ SEIMO NARIŲ P. GRAŽULIO,
EG. KLUMBIO, R. AČO ir V. MAZURONIO

PAREIŠKIMAS

Badavimo akcija, kurią š.m. kovo 22 d. pradėjo Petras Gražulis, ir prie kurios prisidėjo dar trys Seimo nariai, parodė, kokia gili krizė yra apėmusi mūsų valstybę, visuomenę ir aukščiausius politikų sluoksnius.

Mus labai nustebino tai, kad prezidentas V.Adamkus nepadarė nieko, nors ir galėjo, kad iš užimamų pareigų atsistatydintų TSRS KGB rezervo karininkai, šiuo metu užimantys Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus postus.

Mums suprantama, kai šiuos TSRS KGB rezervo karininkus gina ir laiko aukščiausiuose valstybės postuose valdančioji dauguma. Jai tiesioginę įtaką turi Seimo pirmininkas A.Paulauskas. KGB rezervistai – jo žmonės.

Keista, kad konservatorių ir liberalcentristų vadovybė, jų frakcijų atstovai Seime nepalaikė mūsų bado akcijos ir nedalyvavo mūsų rengiamose protesto akcijose, kuriose buvo reikalaujama, kad iš užimamų pareigų atsistatydintų TSRS KGB rezervo karininkai. Dar daugiau – Seimo konservatorių ir liberalcentristų frakcijos kategoriškai pasipriešino mūsų inicijuotų Vyriausybės įstatymo ir Valstybės saugumo departamento įstatymų pakeitimų įstatymų, kuriais būtų uždrausta TSRS KGB rezervo karininkams būti Vyriausybės nariais bei dirbti Valstybės saugumo departamento sistemoje, įtraukimui į Seimo plenarinio posėdžio darbotvarkę.

Kas galėtų paneigti, jog A.Paulauskas valdo ir opozicija pasiskelbusius konservatorius bei liberalcentristus?

Mūsų akcija pasiekė nepaprastai svarbų tikslą, ji parodė kas yra tikrieji TSRS KGB rezervo karininkų globėjai ir saugotojai Prezidentūroje ir Seime.

Rytoj Vilniuje prasideda NATO šalių užsienio reikalų ministrų neformalus susitikimas. Nenorėdami, kad mūsų akcija būtų traktuojama kaip Lietuvos įvaizdžio griovimas atvykstančių svečių akyse, pabrėždami, kad valstybės interesai, jos autoritetas ir geras vardas mums yra esminė vertybė, mes baigiame savo bado akciją.

Esame įsitikinę, kad didžiausiu Lietuvos kompromituotoju NATO užsienio reikalų ministrų bei pasaulio visuomenės akyse bus šio susitikimo šeimininkas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras, TSRS KGB kapitonas A. Valionis.

Nuoširdžiai dėkojame valstybiškai bei patriotiškai mastančiai visuomenės daliai, taip pat tai žiniasklaidai, kuri objektyviai bei korektiškai nušvietė mūsų akciją.

Mes ir toliau darysime viską, kad su buvusios SSRS represinėmis struktūromis susiję asmenys neužimtų aukščiausių vadovaujančių postų Lietuvos valstybėje ir neleisime užmiršti, kas yra jų galingiausi gynėjai.

Views All Time
Views All Time
1627
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!