Kodėl prezidentas V.Adamkus gina KGB rezervistus?
| |

Kodėl prezidentas V.Adamkus gina KGB rezervistus?

Seimo frakcijos Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai) seniūnas Valentinas Mazuronis kreipėsi į Liustracijos komisiją bei LR ypatingąjį archyvą, prašydamas ištirti, ar prezidentas V.Adamkus ir jo aplinkoje dirbantys asmenys neturi sąsajų su KGB rezervu. V.Mazuronio neįtikino prezidento V.Adamkaus argumentai, kuriais jis rėmėsi, vetuodamas Liustracijos įstatymo pakeitimo įstatymą (Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas). V.Adamkaus paaiškinimai apie procedūrinius pažeidimus, priimant įstatymą, vertintini kaip dirbtinas kliūčių ieškojimas, siekiant “numarinti” KGB rezervo karininkams pavojų keliantį įstatymą ir taip apsaugoti juos. Tiek prezidento, tiek kitų aukštų valdžios pareigūnų akivaizdus nenoras ginti valstybę nuo užsienio slaptųjų tarnybų įtakos, kelia pagrįstas prielaidas, kad prezidentas V.Adamkus negali laisvai veikti Lietuvos labui arba pats kartu su savo aplinka yra susijęs su KGB rezervu. “Vargu, ar galima laikyti atsitiktinumu tą faktą, kad tai jau antras V.Adamkaus veto, ginantis užsienio slaptųjų tarnybų agentus – anksčiau jis yra vetavęs liustracijos įstatymą dėl kadrinių KGB darbuotojų”, teigė frakcijos seniūnas V.Mazuronis.

| |

Seimo nario V. Mazuronio pranešimas: “Kodėl Prezidentas V. Adamkus gina KGB rezervistus?”

Seimo frakcijos “Tvarka ir teisingumas (liberalai demokratai)” seniūnas Valentinas Mazuronis kreipėsi į Liustracijos komisiją bei Lietuvos Respublikos ypatingąjį archyvą, prašydamas ištirti, ar Prezidentas Valdas Adamkus ir jo aplinkoje dirbantys asmenys neturi sąsajų su KGB rezervu. V. Mazuronio neįtikino Prezidento V. Adamkaus argumentai, kuriais jis rėmėsi, vetuodamas Liustracijos įstatymo pakeitimo įstatymą (Lietuvos Respublikos asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas). V. Adamkaus paaiškinimai apie procedūrinius pažeidimus, priimant įstatymą, vertintini kaip dirbtinas kliūčių ieškojimas, siekiant “numarinti” KGB rezervo karininkams pavojų keliantį įstatymą ir taip apsaugoti juos. Tiek prezidento, tiek kitų aukštų valdžios pareigūnų akivaizdus nenoras ginti valstybę nuo užsienio slaptųjų tarnybų įtakos, kelia pagrįstas prielaidas, kad Prezidentas V. Adamkus negali laisvai veikti Lietuvos labui arba pats kartu su savo aplinka yra susijęs su KGB rezervu. “Vargu, ar galima laikyti atsitiktinumu tą faktą, kad tai jau antrasis V. Adamkaus veto, ginantis užsienio slaptųjų tarnybų agentus – anksčiau jis yra vetavęs liustracijos įstatymą dėl kadrinių KGB darbuotojų”, – teigė frakcijos seniūnas V. Mazuronis.

A.Čaplikas: Lietuvoje liustracija baigėsi KGB pergale
| |

A.Čaplikas: Lietuvoje liustracija baigėsi KGB pergale

Seimo vicepirmininko Algio Čapliko įsitikinimu, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovybės bei konservatorių lyderių inicijuotas įvairių lygių “karas” su KGB greičiausiai pasibaigs… KGB pergale. “Stebint į ką išvirsta urapatriototų sukurstytas ir nevykusiai įgyvendintas liustracijos procesas Lietuvoje, negaliu atsikratyti įspūdžio, kad garsiai KGB šmėklomis gąsdinantys konservatoriai ir faktiniu jų įrankiu tapęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas iš tiesų pralošė realią kovą su KGB. Ką rodo tokios kovos rezultatai: reali liustracija neįvykdyta, KGB bylos pralošiamos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio teismuose, Liustracijos komisija išsilakstė, Prezidentas yra priverstas su Seimu žaisti atgrasų ir sunkiai besuvokiamą įstatymų pakeitimų bei pataisų ping pongą, o Valstybės saugumo departamentas sudaužytas ir apšauktas kone kitos valstybės priedangos organizacija,”, – pastebi Seimo vicepirmininkas Algis Čaplikas. Liberalcentristo nuomone, nuo pat pradžių liustraciją uzurpavę politiškai angažuoti nemokšos įstūmė į aklavietę ne tik patį liustracijos procesą, bet ir visą valstybę. Mat 1999 m. įsteigtai Liustracijos komisijai tebuvo suteiktas tik visuomeninis statusas t.y. manyta, jog su nieku gyvu išsiviešinti nenorinčiais sovietų agentais teismuose turi kovoti ne kvalifikuoti teisininkai, o be atlygio dirbantys entuziastai visuomenininkai.

|

Lietuvos politikoje įsigali šantažas

VSD skandalo įsiūbuotas Lietuvos valdžios laivelis toliau siūbuoja, nepaisant to, kad šio laivelio kapitonai šiaip taip rado kursą, kuriuo, jų manymu, jie sėkmingai išplauks į ramesnius ir malonesnius vandenis. Šio siūbavimo priežastis yra ta, kad mažesnės politinės-finansinės grupuotės bijo būti nuskriaustos, nes didesnės politinės-finansinės grupuotės siekia painių kompromisų būdu pasiekti taiką. Kitas svarbus dalykas – aplink VSD skandalą esanti atmosfera. Mafijinio serialo aktoriai (politikai) jaučia žiūrovų susidomėjimą gana viešu reginiu. Eilinis žiūrovas galbūt nesitiki jam naudingo serialo pabaigos, bet jam įdomus ir labai piktinantis šio politinio karo procesas. Dar daugiau- šis serialas kelia revoliucines nuotaikas. Veikiant šiai aplinkybei politikai ne tik turi stengtis pasirodyti kaip galima gražiau ir skaidriau, bet kartu privalo veikti taip, kad visi jų veiksmai visuomenę veiktų raminančiai. Visi valdžioje tą supranta, ko pasekmėje šantažas tampa veiksmingas kovos įrankis. Netrukus atsirado norinčių tuo pasinaudoti, tuo labiau kai toną davė prezidentūra. Du metus laikinai einantis LR Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas Č. Jokūbauskas užsimanė ir toliau eiti šias pareigas, todėl „labai susijaudino” ir pasijautė „nestabilus”. Stebėdami A. Pociaus augančią materialinę gerovę ir Vyriausybės silpnumą, K. Prunskienės partijos rėmėjai prisidengdami noru padėti ūkininkams užsimanė pusvelčiui supirkti visas valstybines žemes.

| |

Seimas pritarė KGB archyvų paviešinimui

Seimas ketvirtadienį pritarė parlamentaro Petro Gražulio teiktam pasiūlymui, kuriuo numatoma, kad priėjimas prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentų yra neribojamas. Ribojamas būtų priėjimas tik prie dokumentų, kuriuose yra duomenų, susijusių su asmenimis, prisipažinusiais slapta bendradarbiavus su SSRS specialiosiomis tarnybomis ir įrašytais į prisipažinusiųjų asmenų sąrašą. Seimas vėliau turės dar kartą balsuoti dėl įstatymo pataisų priėmimo. 2005 m. priimtas Archyvų įstatymas 70 metų apribojo priėjimą prie Ypatingajame archyve saugumų dokumentų. Priėmus įstatymą, į Prezidentą kreipėsi visuomenės atstovai bei mokslininkai, ragindami įteisinti platesnį priėjimą prie KGB bei kai kurių kitų archyvinių dokumentų. Šiai nuomonei pritarė ir pats šalies vadovas, kuris paragino Seimą iš naujo svarstyti Archyvų įstatymą.

| |

Siūloma apriboti KGB rezervo karininkų darbo veiklą

Seimo narys Rimantas Smetona siūlo slaptaisiais SSRS specialiųjų tarnybų bendradarbiais laikyti ne tik tuos asmenis, kurie buvo įsipareigoję vykdyti jų užduotis ir pavedimus, bet visus, kurie veikė šių tarnybų naudai. Be to, parlamentaras ragina įteisinti kai kuriuos darbo veiklos apribojimus KGB rezervui priklausiusiems asmenims. Tai numatyta jo parengtose Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo bei įstatymo “Dėl SSRS valstybės saugumo komiteto (NKVD, NKGB, MGB, KGB) vertinimo ir šios organizacijos kadrinių darbuotojų dabartinės veiklos” naujose redakcijose. Pagal dabar galiojantį Liustracijos įstatymą asmeniu, slapta bendradarbiavusiu su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, laikomas Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienio šalies pilietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, faktiškai ir sąmoningai veikęs vykdant buvusios SSRS specialiųjų tarnybų užduotis ir pavedimus pagal rašytinį arba nerašytinį įsipareigojimą slapta bendradarbiauti, kai veikla nereglamentuota tarnybos statutais ar darbo įstatymais.

| |

Liustracijos komisija atrado dar vieną KGB bendradarbį

Liustracijos komisijos teigimu, 45-erių metų Stanislovas Raulušaitis slapta bendradarbiavo su KGB. LTV žinių laida „Panorama“ išsiaiškino, kad Stanislovas Raulušaitis šiuo metu dirba draudimo kompanijos „Lindra“ Varėnos agentūros direktoriumi ir vadovauja Uspaskicho įkurtos Darbo partijos Varėnos skyriui. Pasak Liustracijos komisijos, S. Raulušaitis, slapyvardžiu „Baravykas“ KGB užverbuotas 1977- taisiais Druskininkuose ir bendradarbiavo iki 1989-tųjų. Paskelbus nepriklausomybę, jo byla perduota į Varėnos KGB skyrių. Pasak Liustracijos komisijos, Raulušaitis rinko medžiagą apie antitarybiškai nusiteikusius žmones, dirbdamas komunistinės jaunimo sąjungos instruktoriumi Varėnoje, perduodavo jaunimo nuotaikas. Šiuo metu S. Raulušaitis dirba draudimo bendrovės „Lindra“ Varėnos agentūros direktoriumi ir vadovauja Darbo partijos Varėnos skyriui. Per praėjusius rinkimus į Seimą, kaip darbo partijos kandidatas Raulušaitis kandidatavo į Seimą. Tačiau nebuvo išrinktas.

| |

KGB bendradarbiai – buvę zootechnikai ir muzikantas

Savaitgalį “Valstybės žiniose” buvo paskelbtos trijų buvusių KGB bendradarbių pavardės. Pasak Liustracijos komisijos vadovės Dalios Kuodytės, du asmenys tokį pripažinimą apskundė teismui, todėl jų duomenys nebus skelbiami, kol teismas nepriims sprendimo. Dar trijų galimų KGB bendradarbių pavardės taip pat neskelbiamos, nes jie turi laiko kreiptis į teismą. Praėjus šiam terminui jų duomenys bus paviešinti. Dienraščio “Lietuvos žinios”, žiniomis, Liustracijos komisija per kelias savaites žada ištirti dar penketo buvusių KGB bendradarbių bylas ir jų pavardes paviešinti, jeigu šie nesikreips į teismą. Anot dienraščio, Liustracijos komisija paskelbė, kad su KGB bendradarbiavo dabar Kretingos rajono Lazdininkų kaime gyvenantis 74 metų Adomas Stoncelis. Komisijos duomenimis, yra likusios agento “Karosas” asmens ir darbo bylos. Agento asmens byloje yra KGB darbuotojo B.Gutauto raportas apie asmeninio kontakto užmezgimą su A.Stonceliu. Rastas ir A.Stoncelio ranka parašytas sutikimas bendradarbiauti su KGB. Tuo metu jis dirbo Lazdininkuose zootechniku-selekcininku.

| |

A.Salamakinas galės dirbti su slapta informacija

Seimas nepritarė slaptos informacijos nutekinimo žiniasklaidai aplinkybes tyrusios laikinosios Seimo komisijos siūlymui atimti teisę dirbti su slapta informacija iš socialdemokrato Algimanto Salamakino. Seimas antradienį 41 balsu “prieš”, 16 – “už” ir 22 susilaikius atmetė komisijos išvadas, tarp kurių buvo ir siūlymas Seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui spręsti dėl leidimo A.Salamakinui dirbti su įslaptinta informacija panaikinimo. Laikinosios komisija buvo sudaryta po to, kai viena Lietuvos televizijų vadinamojo rezervistų skandalo metu parodė KGB rezervo sąrašo fragmentą. Dokumente buvo matyti speciali žyma, kokiomis buvo pažymėtos visiems aukštų pareigūnų įtraukimo į KGB rezervą sovietmečiu aplinkybes tyrusios komisijos nariams išdalintos kopijos. Žiniasklaidai paviešinus riboto naudojimo informaciją, Seimo sudaryta komisija pradėjo tyrimą, kuris vėliau buvo perduotas Valstybės saugumo departamentui (VSD). VSD pradėjus tyrimą, visi KGB rezervą tyrusios komisijos nariai turėjo grąžinti KGB rezervo sąrašo kopijas.

| |

Praeitis KGB iškyla į viešumą

Sovietinio KGB bendradarbių, kuriuos neseniai nustatė naujos sudėties Liustracijos komisija, pavardės kitą savaitę turėtų būti išspausdintos “Valstybės žiniose”. Iš viso per pusantro mėnesio naujoji komisija nustatė 8 iki tol nežinomus bendradarbiavimo su sovietinėmis saugumo struktūromis atvejus. Pasak Liustracijos komisijos pirmininkės Dalios Kuodytės, komisijai kol kas žinomas tik vienas bendradarbiavusiu pripažinto asmens kreipimasis į teismą, siekiant užginčyti jam nepalankias išvadas. Tokio asmens duomenys viešai bus skelbiami tik tuomet, jei teismas atmes jo skundą. Liustracijos komisija, norėdama įsitikinti, ar nebuvo apskųsta daugiau jos sprendimų, raštu kreipėsi į šalies administracinius teismus, tačiau kol kas, pasak D.Kuodytės, negauta nė vieno atsakymo, kad kas nors daugiau būtų bandęs užginčyti nustatytą bendradarbiavimo su sovietinėmis slaptosiomis tarnybomis faktą. Pagal dabar galiojantį Liustracijos įstatymą, komisijos sprendimus asmenys gali apskųsti per 15 dienų nuo tada, kai jie gauna komisijos pranešimą. Jei asmenys, kuriuos komisija pripažino bendradarbiavus su KGB ar kitomis sovietinėmis specialiosiomis tarnybomis, į teismą nesikreipia, jų pavardės paskelbiamos viešai.