Savaitgalį “Valstybės žiniose” buvo paskelbtos trijų buvusių KGB bendradarbių pavardės. Pasak Liustracijos komisijos vadovės Dalios Kuodytės, du asmenys tokį pripažinimą apskundė teismui, todėl jų duomenys nebus skelbiami, kol teismas nepriims sprendimo. Dar trijų galimų KGB bendradarbių pavardės taip pat neskelbiamos, nes jie turi laiko kreiptis į teismą. Praėjus šiam terminui jų duomenys bus paviešinti.

Dienraščio “Lietuvos žinios”, žiniomis, Liustracijos komisija per kelias savaites žada ištirti dar penketo buvusių KGB bendradarbių bylas ir jų pavardes paviešinti, jeigu šie nesikreips į teismą. Anot dienraščio, Liustracijos komisija paskelbė, kad su KGB bendradarbiavo dabar Kretingos rajono Lazdininkų kaime gyvenantis 74 metų Adomas Stoncelis.

Komisijos duomenimis, yra likusios agento “Karosas” asmens ir darbo bylos. Agento asmens byloje yra KGB darbuotojo B.Gutauto raportas apie asmeninio kontakto užmezgimą su A.Stonceliu. Rastas ir A.Stoncelio ranka parašytas sutikimas bendradarbiauti su KGB. Tuo metu jis dirbo Lazdininkuose zootechniku-selekcininku.

Paskutinis susitikimas su KGB darbuotoju vyko 1989 metų žiemą. “Karosas” KGB darbuotojams esą pranešdavo apie tremtinius, Darbėnuose vykusius “Sąjūdžio” susirinkimus, mitingus ir kitus renginius. KGB bendradarbiu pripažintas ir dabar Kretingos rajono Rūdaičių kaime gyvenantis 68 metų pensininkas Bronius Mockus.

“Liepos” slapyvardžiu pasivadinusį B.Mockų užverbavo KGB darbuotojas Gutautas. Komisijos teigimu, byloje yra ir B.Mockaus ranka rašytas pasižadėjimas bendradarbiauti su KGB. Dirbdamas Kretingos rajono Karolio Požėlos kolūkyje brigadininku “Liepa” neva informuodavo KGB atstovus apie kolūkyje gyvenančius politinius kalinius, rinko medžiagą apie KGB dominusių asmenų politines nuotaikas.

Trečiasis paviešintas KGB bendradarbis kilęs iš Marijampolės, šiuo metu Klaipėdoje gyvenantis 51 metų antros grupės invalidas Sigitas Gurevičius. Jo kaip agento slapyvardis buvo “Lyra”.

S.Gurevičiaus byloje taip pat yra pasižadėjimas bendradarbiauti, KGB darbuotojo G.Slavinsko pažymos apie skubius abipusio ryšio užmezgimo būdus su agentu “Lyra”, jo apmokymo, auklėjimo ir patikrinimo planas.

S.Gurevičius vadovavo Marijampolės “Sūduvos” restorano estradiniam ansambliui, esą tuo metu jis ir bendradarbiavo su KGB. Šių metų vasarį vyras Liustracijos komisijai patvirtino KGB teikęs informaciją apie A.Orentą. Tačiau bent du iš trijų paskelbtųjų neigia bendradarbiavę su KGB.

B.Mockus teigė patyręs didžiulį smūgį, kai sužinojo, kad jo pavardė, kaip KGB agento, buvo išspausdinta “Valstybės žiniose”. Iš žurnalistų išgirdęs, kad turėjo agento slapyvardį Liepa, Mockus negalėjo nuslėpti nuoskaudos ašarų. Vyras teigė, jog kaimynai pradėjo iš jo šaipytis, pravardžiuoti “Jolka” (išvertus iš rusų kalbos reiškia “eglė” – red.).

B.Mockaus žmona pyko, kad vyras, visą gyvenimą pragyvenęs tame pačiame kaime, sąžiningai dirbęs ir svajojęs apie laisvą Lietuvą, tapo kažkieno pykčio, o gal ir pavydo auka.

Vyras prisiminė, kad jaunystėje kaime buvo vadinamas bandito vaiku, nes jo tėvas – buvęs politinis kalinys. B.Mockus tvirtino, kad kažkada jam tekdavę pasirašyti daug įvairių dokumentų. Tokiu būdu, vyras mano, ir buvo suklastoti popieriai, ir jis tapo agentu Liepa.

Pensininkas, braukdamas širdgėlos ašarą, sakė neketinąs bylinėtis su Liustracijos komisija. “Mano sąžinė švari. Aš ir be bylinėjimosi turiu ką veikti – man reikia namą remontuoti”, – teigė kaimo žmogus.

Bendradarbiavus su KGB neigia ir kitas Kretingos rajono gyventojas – A.Stoncelis. Jį pažįstantys kaimynai baiminasi, kad tokio smūgio neatlaikys vyro širdis.

Susisiekti su trečiuoju pajūrio gyventoju – S.Gurevičiumi – dienraščiui nepavyko. Liustracijos komisijos narė Birutė Burauskaitė tvirtino, kad informacija apie minėtus KGB agentus buvo žinoma ir anksčiau, tačiau ankstesnės sudėties komisija dirbo kitokiais principais.

“Buvusios komisijos nariai dirbo kaip teisininkai, nuogąstavo dėl galimų pralaimėjimų teismuose. Dabar mes skelbiame turimą informaciją. Svarbiausia, kad nebūtų neteisybės, kad asmuo tikrai būtų bendradarbiavęs”, – sakė ji.

Kita vertus, B.Burauskaitė pabrėžė, kad buvusi komisija daug dėmesio skyrė darbui su prisipažinusiais bendradarbiavus su KGB. Anot jos, dėl šios priežasties gali pasirodyti, jog buvusioji komisija dirbo neefektyviai. Kaip žinoma, prisipažinusiųjų bendradarbiavus su KGB duomenys nėra viešinami.

“Visiems atrodo, kad pradėjome nuo paprastų žmonių, bet mes neskirstome asmenų, tik pateikiame informaciją”, – sakė B.Burauskaitė.

Naujai sudaryta Liustracijos komisija maždaug per mėnesį, išaiškino keturis kartus daugiau su sovietiniu KGB bendradarbiavusių ir neprisipažinusių asmenų, nei tai per beveik 5 veiklos metus padarė nuo 1999 metų dirbusi VSD pareigūno Vytauto Damulio vadovauta komisija.

Spėjama, kad sovietų specialiosios tarnybos Lietuvoje paliko per tūkstantį kadrinių KGB darbuotojų ir apie 4 tūkst. buvusių slaptųjų bendradarbių. Apie sąsajas su sovietinėmis specialiosiomis tarnybomis Liustracijos komisijai yra prisipažinę per 1,5 tūkst. žmonių.

Plačiau apie tai skaitykite “Lietuvos žiniose”

Views All Time
Views All Time
5072
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!