Tėvynės sąjungos frakcija inicijavo svarstymą Kazokiškių sąvartyno klausimais. Susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos atstovai, bei įvairių sričių Kazokiškių bendruomenės specialistai.

Po susitikimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Kazimieras Starkevičius, teigė, kad Tėvynės sąjungos frakcija teiks Seimui svarstyti rezoliuciją dėl Kazokiškių sąvartyno darbų sustabdymo, eigos bei techninių sąlygų peržiūrėjimo bei naujos vietos parinkimo.

– Parenkant savartyno vietą bei patvirtinant detalųjį planą nebuvo derinama su Kazokiškių bendruomene. Sąvartynas statomas pagal pasenusį projektą, o tai reiškia, kad neatitiks naujausių technologijų, kurios taikomos Europos sąjungos šalyse, – argumentus, kodėl Kazokiškių savartyno darbai turėtų būti stabdomi, vardino Tėvynės sąjungos frakcijos narys K.Starkevičius.

Kazokiškių bendruomenė kreipėsi į Jungtinių Tautų Orbuso konvencijos priežiūros komitetą dėl pažeidimų projektuojant Kazokiškių sąvartyną. Vienas iš argumentų – Kazokiškių sąvartyno techninis projektas nebuvo viešai teikiamas svarstyti visuomenei. Tai prištarauja Orbuso konvencijai. Kazokiškių bendruomenė taipogi kreipėsi į Europos Teisingumo Teismą ir tikisi, kad ginčas bus nagrinėjimas.

– Panaši byla buvo 2004m. Graikijoje. Graikijos vyriausybė, neatsižvelgdama į bendruomenės prieštaravimus, pastatė savartyną, tačiau teismo sprendimu tolesnė sąvartyno eksploatacija buvo uždrausta, o panaudotos lėšos turėjo būti grąžintos į ES biudžetą. Analogiški pažeidimai užfiksuoti ir Kazokiškių sąvartyno statybose, todėl siūlome nekartoti kitų klaidų, – teigia Kazimieras Starkevičius.

Seimo narys taipogi pastebi, kad Kariotiškių sąvartynas turi būti uždarytas šių metų spalio mėnesį, o Kazokiškių sąvartyną planuojama atidaryti tik kitų metų spalio mėnesį. Todėl, anot Seimo nario, Aplinkos ministerija turėtų peržiūrėti kitų lokalinių savartynų pajėgumus ir per tą laiką pateikti siūlymus dėl galimos savartyno naujos vietos bei naujų technologijų taikymo jame.

Tėvynės sąjungos frakcija siūlys Aplinkos ministerijai peržiūrėti projektą, pateikti naujus pasiūlymus, kurie atitiktų naujausias technologijas ir Europos sąjungos direktyvas atliekų tvarkymo srityje.

Susitikimo metu, Tėvynės sąjungos pirmininkui taipogi kilo klausimas, ar apie tai, kad prie valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato kyla savartynas, yra informuota UNESCO. A.Kubilius nuogąstauja, kad apie tai sužinojus UNESCO neišbrauktų Kernavės kultūrinio rezervato iš paveldo objektų sąrašo.

Views All Time
Views All Time
1547
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!