Seimo komisija, vadovaujama S.Pabedinsko, kurio sūnus dirba Valstybės saugumo departamente, yra įpareigota ne tik įvertinti minėtų pareigūnų sąsajas su KGB rezervu, sovietų saugumo atsargos karininkų statusą, nustatyti, kokias funkcijas vykdė KGB rezervas, kokia tvarka asmenys buvo įtraukiami į šiuos sąrašus, bet ir išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis minėti trys pareigūnai buvo įtraukti į sovietų saugumo rezervo sąrašus, ar skiriant juos į šiuo metu einamas pareigas nebuvo pažeisti teisės aktai, ar jų buvimas dabartinėse pareigose nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams ir ar į KGB rezervo sąrašus buvo įtraukti kiti dabartiniai politikai, teisėjai ar valstybės pareigūnai.

Nors per žiniasklaidą mėginama suformuoti nuomonę, kad tiek A.Valionis, tiek A.Pocius yra įrodę savo lojalumą Lietuvai ir nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, kai kurie faktai verčia tuo abejoti.

Daugiausia abejonių kelia tai, kad bet kokiais būdais bandoma užgniaužti KGB rezervistų skandalą ir bandoma užčiaupti tuos buvusius KGB pareigūnus, kurie turi informacijos apie KGB rerzervistus ir kitus buvusius KGB bendradarbius. Kitaip sakant, daroma viskas, kad šita tema nebūtų eskaluojama, ir kad kuo greičiau būtų nustatyta, jog KGB rezervistai “nebuvo sąmoningi KGB bendradarbiai”.

Seimo specialiai komisijai, tiriančiai aukštų valstybės pareigūnų įtraukimo į KGB rezervą aplinkybes, vadovaujantis Skirmantas Pabedinskas įspėja, kad nereikėtų skubėti skelbti šio sąrašo. Anot jo, tai tik pakenks visuomenei, kadangi sąrašas yra netikslus, o vietomis netgi akivaizdžiai suklastotas.

Sąraše be kitų, minima Edmundo Šimkaus pavardė. Sąrašo komentaruose rašoma, kad šis asmuo buvo kandidatu į vidaus reikalų viceministro pareigas, tačiau “pasitraukė, kai pasirodė informacija apie jo praeitį”.

Edmundas Šimkus nuo 2004 metų yra Tauragės apskrities viršininkas, vietinio Darbo partijos skyriaus pirmininkas. E.Šimkas oficialioje, internete skelbiamoje biografijoje nurodoma, kad 1983 m. jis dirbo Lietuvos komunistų partijos Tauragės rajono komiteto Pramonės ir transporto skyriaus instruktoriumi, 1985-1987 m. mokėsi Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, ją baigęs grįžo dirbti į kompartijosTauragės rajono komitetą, dirbo Pramonės ir transporto skyriaus vedėju.

Šiuo metu Seimo laikinoji tyrimo komisija nagrinėja aplinkybes, kuriomis sovietmečiu į KGB rezervą buvo įtraukti dabartiniai užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, VSD vadovas A.Pocius ir Seimo pirmininko pavaduotojas Alfredas Pekeliūnas. Komisija turi nustatyti, ar jų buvimas dabartinėse pareigose nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, taip pat, ar aukštuose postuose nėra daugiau rezervistų.

Pagal Lietuvos įstatymus, būti įrašytam į KGB rezervą nereiškia sąmoningo bendradarbiavimo su šia sovietų represine struktūra, tačiau visuomenėje diskutuojama, ar tokie asmenys turi moralinę teisę eiti aukštas valstybines pareigas.

Istorikai Seimo komisijai pateikė KGB rezerve buvusių keliolikos asmenų sąrašą, tačiau jis neviešinamas.

Istorikų žiniomis, Ypatingajame archyve yra duomenų apie 415-420 asmenų priklausymą KGB rezervui.

Seimo laikinoji komisija pareigūnų ryšiams su KGB ištirti buvo suformuota iš 12 parlamentarų pagal proporcinio atstovavimo frakcijoms principą. Jai talkins Seimo kanceliarijos Teisės departamento teisininkai, turintys teisę dirbti su slapta informacija.

Komisija įpareigota įvertinti KGB atsargos karininkų statusą, nustatyti, kokias funkcijas vykdė KGB rezervas, kokia tvarka asmenys buvo įtraukiami į šiuos sąrašus. Parlamentarai taip pat turės išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis minėti trys pareigūnai buvo įtraukti į sovietų saugumo rezervo sąrašus, ar skiriant juos į šiuo metu einamas pareigas nebuvo pažeisti teisės aktai, ar jų buvimas dabartinėse pareigose nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams ir ar į KGB rezervo sąrašus buvo įtraukti kiti dabartiniai politikai, teisėjai ar valstybės pareigūnai.

Komisija turėtų atsakyti į šiuos klausimus:

1) Koks yra KGB rezervo ir į KGB rezervo sąrašus įtrauktų asmenų statusas: kokias funkcijas vykdė KGB rezervas, kokia tvarka asmenys buvo įtraukiami į šiuos sąrašus, kokią įtaką toks įtraukimas turėjo ir turi jų pareigoms?

2) Kokiomis aplinkybėmis Antanas Valionis, Arvydas Pocius ir Alfredas Pekeliūnas buvo įtraukti į KGB rezervo sąrašus?

3) Ar skiriant į KGB rezervo sąrašus įtrauktus Antaną Valionį, Arvydą Pocių ir Alfredą Pekeliūną į į šiuo metu užimamas pareigas nebuvo pažeista teisės aktuose nustatyta skyrimo į užimamas pareigas tvarka?

4) Ar į KGB rezervo sąrašus įtrauktų Antano Valionio, Arvydo Pociaus ir Alfredo Pekeliūno buvimas šiuo metu užimamose pareigose nepažeidžia galiojančių teisės aktų bei nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams?

5) Ar į KGB rezervo sąrašus yra įtraukti kiti šiuo metu valstybės politikų, teisėjų ar valstybės pareigūnų pareigas einantys asmenys?

Pasak istoriko A.Anušausko, į KGB rezervo sąrašus patekti nedavus sutikimo nebuvo galima. „Tai galėjo būti žodinis sutikimas, bet vėliau žmogui tekdavo duoti ir raštišką. Taip pat daug priklausė dar ir nuo to, kokiuose sovietų armijos daliniuose teko tarnauti“.

Kaip buvo galima tapti KGB bendradarbiu? „Tarnybos vieta daug ką lemdavo. Tikruoju KGB nariu galėjo tapti ne bet kas. Žmogus turėjo būti komunistų partijos narys, privalėjo turėti aukštąjį išsilavinimą. Bet svarbiausia – apsisprendimas. Kaip buvo pildomos bylos sutikus bendradarbiauti su KGB, tam žmogui nebuvo žinoma. Svarbus buvo tik faktas, kad jis sutiko“, – teigė istorikas.

Istorikas mano, kad baigus tyrimą skelbti KGB rezervo sąrašą būtina – mažiau liktų nesusipratimų.

KGB REZERVO SĄRAŠAS (nepilnas)

1. Leitenantas Adamovič Jan, Stanislovo (R-604656)

2. Vyresnysis leitenantas Andriušis Aurimas, Algirdo (M-094715)

3. Vyresnysis leitenantas Kapeńko Piotr, Vasilijaus (R-471098)

4. Leitenantas Bražūnas Rimantas, Jono (N-044276)

5. Leitenantas Verba Aleksandr, Jurijaus (S-348808)

6. Vyresnysis leitenantas Gunin Sergej, Genadijaus (P-116883)

7. Leitenantas Danauskis Vytautas, Alfonso (R-940490)

8. Vyresnysis leitenantas Driskius Apolinaras, Vlado (P-437849)

9. Leitenantas Evplov Nikolaj, Boriso (N-046063)

10. Vyresnysis leitenantas Žukovski Vladimir, Vikentijaus (P-438170)

11. Vyresnysis leitenantas Zaleckas Vytautas, Jono (M-106396)

12. Leitenantas Izdūnas Vladas, Jono (R-951821)

13. Leitenantas Kasparavičius Gintautas, Juozo (R-952090)

14. Leitenantas Katinas Jonas, Augusto (R-943019)

15. Vyresnysis leitenantas Masevičius Rimantas, Juozo (P-438805)

16. Vyresnysis leitenantas Mikalauskas Evaldas, Povilo (P-892055)

17. Leitenantas Narbutas Giedrius, Jono (M-584443)

18. Leitenantas Negatin Aleksandr, Jakovo (R-951689)

19. Leitenantas Neimontas Artūras, Viktoro (S-338847)

20. Leitenantas Nižnikovskij Jurij, Ivano (P-885688)

21. Leitenantas Rovdo Igor, Aleksandro (S-112135)

22. Vyresnysis leitenantas Rogelevič Jurij, Aleksandro (N-045157)

23. Leitenantas Ruginis Algimantas, Alfonso (M-585250)

24. Leitenantas Skrebkov Valerij, Aleksandro (P-116152)

25. Leitenantas Stankus Algimantas, Jono (R- 940678)

26. Leitenantas Tamelis Viktoras, Medardo (P-117765)

27. Vyresnysis leitenantas Tarasov Sergej, Anatolijaus (R-119291)

28. Leitenantas Tišaninov Evgenij, Michailo (S-340333)

29. Leitenantas Tomilin Nikolaj, Kirikovo (P-119224)

30. Leitenantas Užkurionis Petras, Juozo (R-602768)

31. Vyresnysis leitenantas Fokša Viktor, Pantalejevo (P-776928)

32. Leitenantas Černiavskij Kazimir, Bernardo (S-339806)

33. Leitenantas Čelnokov Aleksej, Aleksejaus (R-015881)

34. Vyresnysis leitenantas Čiučelis Rolandas, Antano (P-892241)

35. Vyresnysis leitenantas Šaškow Vitalij, Ivano (R-604225)

36. Vyresnysis leitenantas Šimkus Kęstutis, Juozapo (N-045581)

37. Vyresnysis leitenantas Šimkus Edmundas, Zigmo (M-103686)

38. Leitenantas Širkajev Aleksandr, Nikolajaus (A-700168)

39. Vyresnysis leitenantas Jackūnas Stasys, Juozo (T-885687)

40. Vyresnysis leitenantas Agafonov Aleksandr, Vladimiro (M-094033)

41. Vyresnysis leitenantas Aliukonis Vladas, Vlado (P-116402)

42. Vyresnysis leitenantas Anužis Avaristas, Avaristo (P-892462)

43. Vyresnysis leitenantas Anciukevičius Saulius, Jono (P-891749)

44. Vyresnysis leitenantas Baliukas Vladas-Arūnas, Vlado (P-117369)

45. Kapitonas Bartkėnas Petras, Kazio (M-751091)

46. Vyresnysis leitenantas Bernotas Svajūnas, Stasio (N-043454)

47. Majoras Golovanov Vladimir, Vasilijaus (L-199937)

48. Leitenantas Klimašauskas Vitas, Algio (R-224142)

49. Vyresnysis leitenantas Kuc Igor, Ivano (P-893060)

50. Leitenantas Olejnik Vladimir, Aleksandro (P-116209)

51. Vyresnysis leitenantas Palčevskij Vladimir, Anurijaus (N-045883)

52. Vyresnysis leitenantas Pintulis Algirdas, Boleslovo (P-886236)

53. Vyresnysis leitenantas Plytnikas Albinas, Juozo (P-116485)

54. Vyresnysis leitenantas Pocius Arvydas, Zigmanto (P-118827)

55. Vyresnysis leitenantas Petokaitis Gintautas, Jono (P-892116)

56. Vyresnysis leitenantas Stankus Sigitas, Juozo (M-585349)

57. Vyresnysis leitenantas Toleikis Arūnas, Zenono (P-117305)

58. Vyresnysis leitenantas Fasij Igor, Aleksejaus (R-224084)

59. Vyresnysis leitenantas Chochlov Sergej, Vladimiro (M-095042)

60. Jaunesnysis leitenantas Jaževič Josif, Stepono (R-951769)

Views All Time
Views All Time
8052
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!