TS pirmininko Andriaus Kubiliaus ir TS pirmininko pavaduotojos Rasos Juknevičienės spaudos konferencijos, dalyvaujant Kęstučiui Masiuliui, 2007.02.26, stenograma

A. Kubilius:

Džiaugiamės rinkimų rezultatais. Po ganėtinai ilgo laiko smagu jaustis rinkimų nugalėtojais. Nuoširdžiai dėkojame rinkėjams, partijos nariams, rinkimų štabams – tai visų mūsų triūso bendras rezultatas. Dėkojame ir žiniasklaidai, ypač tai, kuri tikėjosi kitokių rinkimų rezultatų.

Esminis šių rinkimų rezultatas – pralaimėjo populizmas ir nesąžiningi merai. Tik kai kur laimėjo administraciniai mero resursai. Iš tiesų, pats svarbiausias šių rinkimų rezultatas tai, kad, lyginant su ankstesniais rinkimais, pralaimėjo populizmas ir tai yra labiausiai charakteringas ne tik pas mus, bet ir kaimyninėse Baltijos valstybėse pastaruoju metu vykstančių rinkimų bruožas.

Noriu priminti, kad 2004 metų Seimo rinkimuose Darbo partija ir Liberalai demokratai kartu surinko 470 000 balsų. 2007 m. savivaldos rinkimuose abi partijos surinko tik 200 000 balsų.

Atidžiau pasižiūrėjus į rinkimų skaičius reikia pastebėti, kad R.Pakso liberaldemokratai šiuose rinkimuose per Lietuvą surinko praktiškai tiek pat balsų, kiek ir per Seimo rinkimus 2004 metais. Vilniuje jie perėmė Darbo partijos elektoratą, kuris 2004 m. Darbo partiją Vilniuje buvo padaręs rinkimų laimėtoja. Kalbant apie Vilnių reikia atsiminti, kad Vilniuje gyvena tik 52 proc. lietuvių. Lyginant atskiras apylinkes labai nesunku pastebėti, kad Vilniuje už R.Pakso partiją daugiausia balsuota tose apylinkėse, kuriose tradiciškai gyvena daug nelietuvių.

Mes esame įsitikinę, kad Vilniuje galima sukurti “švarią koaliciją”, kurios nepurvintų asmenybės, turinčios aiškią neigiamą reputaciją.

Pažvelkime į visos Lietuvos rezultatus. Mes pirmaujame 12 savivaldybių. Antri esame dar 13 savivaldybių. Daug kur situacija pakankamai aiški, bet dabar vyksta intensyvūs pokalbiai tarp įvairių partijų, nes absoliučioje daugumoje savivaldybių reikia sudaryti koalicijas.

Šie rinkimai parodė, kad Lietuvos politiniame gyvenime ryškėja naujo etapo bruožai. Populizmo erdvė Lietuvos politiniame gyvenime sparčiai siaurėja. Lygiai taip pat, kaip visame Centrinės Europos regione, tarp ES naujokių. Buvusi labai stipri populistinė politika ir Lietuvoje, ir regione ryškiai silpsta. Ryškėja europietiškos politinės partinės sistemos bruožai – didžiausią rinkėjų paramą gauna konservatyvioji ir socialdemokratinė srovės.

Šis naujas etapas reikalauja naujos darbotvarkės. Mes jau nuo šiandien pradedame ruoštis būsimiems Seimo rinkimams ir todėl koncentruojamės į naują projektą, kurį taip ir pavadinome – “Nauja darbotvarkė Lietuvai”. Tai naujų idėjų ir žmonių telkimas būsimiems dideliems darbams. Atėjo laikas keistis ne tik savivaldybėms, laikas keistis ateina ir visai Lietuvai. Tam reikia naujos darbotvarkės.

Rasa Juknevičienė

Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Rinkimų rezultatų laukiau Kaune, mieste, kur Tėvynės sąjunga pasirodė tikrai neblogai. Džiaugiamės 14 gautų vietų. Lyginant su iki šiol turėtomis 7-iomis – tai dvigubai daugiau. Mano vertinimu, Kaune žmonės balsavo už kitokią politiką, visų pirma – už švarią, skaidrią politiką be užkulisinių dalykų. Nesuveikė didelė reklama, didžiuliai pinigai, mesti į rinkimų kampaniją, o paprastumo, atvirumo, normalaus valdžios ir žmonių ryšio ilgesys.

Kitas dalykas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, yra tai, kad netikėtai prieš savivaldybių rinkimus buvom įstumti į įvykius, susijusius su VSD. Kai kas bando dėlioti įvairias interpretacijas, bet akivaizdu viena, kad dvigubi standartai, kuriuos bandė primesti Lietuvai labai svarbi institucija – Valstybės saugumo departamentas ir tie, kurie ją palaikė arba tokią politiką inspiravo, iš tikrųjų nepasiteisino. Tikėjomės, kad, pvz., rinkimų rezultatai socialdemokratams Vilniuje bus kitokie. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad Vilniuje buvo atkreiptas dėmesys į šios partijos vadovybės laikyseną į skandalą dėl VSD. Tik prasidėjus tyrimui, kai VSD vadovybė, inspiruota tam tikrų žmonių iš šalies, atsisakė pateikti komitetui duomenis, socialdemokratai elgėsi visiškai neadekvačiai susidariusiai situacijai. Tai turėjo tam tikros įtakos ir žmonių galvosenai.

Manau, šie du aspektai yra svarbūs. Mūsų naujos darbotvarkės kryptis yra labai svarbi visiems. Drįsčiau pasakyti ir žiniasklaidai – visiems reikia galvoti apie švaresnę Lietuvą, korupcijos neturi būti niekur, nei politikoje, nei tokiose struktūrose, kaip specialiosios tarnybos, nei žiniasklaidoje.

Kęstutis Masiulis

Mes stebime tam tikrus poslinkius piliečių politinės sąmonės brendimo požiūriu. Piliečiams vis svarbesniu tampa politikų švarumas, skaidrumas, moralumas. Jau metai mes ryškinome abejotinus, neskaidrius sandėrius, nuolat jiems oponavome ir sakėme, kad reikia daryti kitaip. Mums buvo įrodinėjama, kad visa tai piliečiams nesvarbu. Buvo pranašaujama, kad mūsų moralios politikos šūkiai neturės pasisekimo. Įvyko atvirkščiai. Tie, kurie sakė, kad moralė ir politika yra nesusisiejantys dalykai, pralaimi. Mes tvirtinome kitaip, – mes einame į viršų. Ir tai yra labai geras požiūris, kalbant apie Lietuvos politinę sąmonę. Norėčiau tuo pasidžiaugti. Ir tai yra didžiausias šių rinkimų laimėjimas.

Šią naktį pareiškimą pasirašė trijų sąrašų: Tėvynės sąjungos, Socialdemokratų partijos ir Liberalų sąjūdžio lyderiai. Mes matome gerą galimybę bendradarbiauti šioms partijoms. Pakvietėme bendradarbiauti ir kitas politines jėgas. Turiu galvoje Lenkų rinkimų akciją, kuri buvo mūsų partnerė ankstesnėse kadencijose, išskyrus šią.

Yra galimybių sudaryti skaidrią daugumą, kuri oponavo “abonentiniams” procesams.

Andrius Kubilius, atsakydamas į klausimus:

Mes džiaugiamės, kad gavome didžiausią mumis pasitikinčių rinkėjų palaikymą. Savo pergalės jausmą grindžiame būtent šiuo skaičiumi.

Būsimuosiuose Seimo rinkimuose tikimės dar didesnio rinkėjų parėmimo mūsų nuostatoms.

Darbo partijos ir R. Pakso rinkėjai yra labai tampriai susiję, ir jeigu pažiūrėjus į atskiras apygardas, ten, kur yra stipriau pasirodžiusi Pakso partija, nieko negavo Darbo partija, ir atvirkščiai. Vilniuje 2004 m. Seimo rinkimuose labai sėkmingai buvo pasirodžiusi Darbo partija, kuri tuo metu surinko daugiau kaip 400 tūkst. Balsų, šiuose rinkimuose pasirodė labai silpnai. Mano įsitikinimu, jos rinkėjus perėmė – ar susigrąžino – Rolandas Paksas.

K. Masiulis:

Jeigu pažvelgsime į sociologinius tyrimus, matysime, kad Darbo partija prieš metus turėjo nepalyginamai daugiau galimybių, negu dabar Paksas gavo vietų. Taigi ta tendencija silpnėja.

A. Kubilius

Jeigu traktuotume, kad abiejų partijų rinkėjai yra tam tikra prasme tapatūs, panašūs ir yra tas rinkėjų sluoksnis, kuris ligšioliniuose keliuose rinkimuose lengvai pasiduodavo kokiam nors populistiniam kvietimui balsuoti už kokį nors 11 dienos stebuklą ar už tvarką ir teisingumą, tai tokių rinkėjų 2004 m. rinkimuose buvo 400 tūkst., dabar liko tik 200 tūkst. Tai aš ir laikau didžiausiu pasikeitimu šiuose rinkimuose į gerąją pusę.

Daugumos partijų rinkimų rezultatai, išskyrus Darbo partiją, yra panašūs į Seimo rinkimų rezultatus, tarp jų – ir Liberalų demokratų. Socialdemokratai yra praradę rinkėjų gana nemažai, bet reikia prisiminti, kad 2004 m. rinkimuose jie kartu dalyvavo su A. Paulausko socialliberalais.

Klausimas: jūs kalbate apie švarią koaliciją… Kaip Jūs vertintumėte koaliciją su liberaldemokratais?…

Kitos partijos, kurias jūs minėjote – liberaldemokratai ir liberalcentristai – turi problemų su švara dėl savo lyderių. Mes labai aiškiai skiriame tuos du dalykus – tarp tų partijų lyderių ir tų partijų atstovų miesto taryboje matom pakankamai didelį skirtumą. Pokalbiuose į tai bus galima atsižvelgti.

Kl. Kaip skambėtų ta sąlyga: Pakso neturi būti lyderiu arba Zuoko neturi būti lyderiu?…

Jūs visiškai teisingai formuluojate ir man nėra ko daugiau pasakyti. Be abejo, mes turime preferencijų kalbant apie kai kurias iš tokių partijų, ir aš matau gerą galimybę suformuoti Vilniuje švarią koaliciją.

Kl. Ar K. Masiulis yra jūsų kandidatas į Vilniaus mero postą?

K. Masiulis yra mūsų sąrašo lyderis tol, kol, tikiuosi, tai patvirtins ir Vilniaus miesto rinkėjai. O tai mes turbūt sužinosime rytoj arba poryt. Tai ir yra mano atsakymas. Mes esame demokratinė partija.

Jūs kaip partija laikot Masiulį kandidatu į Vilniaus mero postą?

A. Kubilius. Taip. Aš tikiuosi, kad taip galvoja ir Vilniaus miesto rinkėjai, kurie balsavo už mūsų sąrašą.

Kl. Savivaldybių rinkimų įtaka bendrai nacionalinei politikai ir jūsų santykiams su valdančiąja mažuma. Turint galvoje, kad 2 partijos iš valdančiosios mažumos blogai pasirodė rinkimuose.

A. Kubilius. Nemanau, kad mes, matydami tokius rinkimų rezultatus, galvotume apie kokius nors veiksmus mūsų santykiuose su Vyriausybe. Šiandien vakare rinksis mūsų prezidiumas, neprognozuočiau… Galiu tik pozityviai vertinti, kad mūsų padarytas sprendimas praėjusių metų vasarą sudaryti galimybę veikti mažumos vyriausybei, mums pasirašant sutartį su socialdemokratais, – o tokį sprendimą mums buvo nelengva padaryti, prisimenant mūsų santykius su kompartija, DDP ir socialdemokratais istoriją, – tokį sprendimą padarėme ir sulaukėme pakankamai aiškaus rinkėjų įvertinimo vakar dienos rinkimuose. Ar gali kilti kokių neramumų pačios koalicijos viduje, man sunku būtų spėti, bet be abejo tokie rinkimai tokioms koalicijoms visad yra pakankamai didelis išbandymas. Čia galima tik išreikšti šiek tiek užuojautos G. Kirkilui, kuriam teks atlaikyti galimus išbandymus. Nors galbūt jų ir nebus per daug.

Gali būti ir pačių socialdemokratų tam tikri vidaus procesai. Dėl to nesiimčiau prognozuoti… O į žurnalisto klausimą, ar tos partijos, kurios gana skausmingai pralaimėjo rinkimus, nesiims kokių nors drastiškų veiksmų, ieškodamos naujo pagrindo dirbtiniam savo populiarumui… labai nesunku pasižiūrėti į kokią nors politinę enciklopediją, kaip panašios koalicijos pergyvendavo panašius rinkimus kitose šalyse….Visada galima atrasti požymių, kad tokios partijos pradeda labai nervingai elgtis. Artėjant Seimo rinkimams iš tiesų galima daug ko sulaukti. Bet gal Lietuvoje bus kaip nors kitaip.

Daugeliui partijų ryškus signalas turėtų būti ne tik tai, kiek partija turi surinkusi balsų, bet iš tiesų tai, kad populizmui, lengvom pergalėm Lietuvos politiniame gyvenime laikas praeina. Tai, kas buvo 2004 m., 2002 m., 2000 m., net turbūt ir 1998 m., kai su vienu šūkiu “nusipelnėme gyventi geriau” ar “rojus po 11 dienų” būdavo galima lengvai laimėti, tas laikas praeina. Tiktai nuoseklus darbas, aiškios idėjos, sąžiningumas, atsakingumas, padorumas gali lemti rinkėjų pasitikėjimą viena ar kita partija.

Views All Time
Views All Time
2183
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!