Kategorija: Vytautas Bogušis

Istorinį mitingą drabstė purvais

Uolūs partinių leidinių žurnalistai kartais persistengdavo ir nesąmoningai padėdavo disidentams. 1987-ųjų rugpjūčio 23-iosios mitingo organizatoriams savotiškai padėjo komunistų partijos, LTSR Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų tarybos organas "Tiesa". Seimo narys, disidentas, vienas šio istorinio mitingo organizatorių Vytautas Bogušis sakė, kad 1987-ųjų rugpjūčio 19-ąją "Tiesa" spausdino šmeižiantį Antaną Terlecką ir kitus Lietuvos disidentus straipsnį. "Tačiau šiame straipsnyje buvo ir informacija, kad rugpjūčio 23-iąją organizuojama demonstracija stalinizmo aukoms pagerbti. Lietuvos žmonės, kurie nesiklausė užsienio radijo, iš niekur kitur negalėjo sužinoti apie rengiamą akciją", - juokėsi V.Bogušis....

LTV įžeidė disidentą

Lietuvos televizijos informacinėje laidoje „Panorama" buvo pranešta, jog buvęs disidentas Vytautas Bogušis nedalyvavo mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo paminėjime, nors jis ten buvo. Pats politikas pasidžiaugė tik tuo, kad jo dar nepavadino „buržuazine atgyvena" ar „erke ant sveiko visuomenės kūno". Paaiškėjus klaidai vietoj to, jog būtų viešai atsiprašyta artimiausioje LTV informacinėje laidoje, buvo pasitenkinta tik pakoregavus reportažą - buvo išimtas sakinys, kur teigiama, jog V. Bogušio nebuvo minėjime prie A. Mickevičiaus paminklo. Tačiau nebuvo pasakyta, kad jis ten dalyvavo. "Deja, Lietuvoje, o ypač...

Revoliucionieriui profesionalui revoliucijų gana

1979 metais, būdamas BAM statybose, kariuomenėje, pasirašiau Baltijos šalių 45 piliečių memorandumą, reikalaujantį pasmerkti Molotovo ir Ribbentropo paktą. Šiaip mane KGB kas mėnesį profilaktiškai kviesdavosi "praplauti" smegenų - tai darydavo toks nepiktybinis kapitonas. Ir staiga sulėkė šeši ar septyni pulkininkai ir pradėjo tardyti po dvylika valandų. Aiškino, kad kažko turiu atsižadėti, rašyti kažkokius pareiškimus, bet iki galo vis tiek nesupratau, ko jie iš manęs norėjo. Vertė pasižadėti, jog daugiau nebekovosiu prieš tarybų valdžią, net atostogų siūlėsi išleisti, jei Lietuvoje nesusitikinėsiu su ekstremistais Terlecku...

V.Bogušis: Vaistų kontrolės tarnyba neturi tapti viršesne už prokuratūrą

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys liberalcentristas Vytautas Bogušis nesutinka, kad pagal planuojamą priimti naują Farmacijos įstatymą, Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) faktiškai būtų suteikti ikiteisminio tyrimo institucijos įgaliojimai. "Dabartiniame įstatymo projekte yra siūloma nuostata, jog VVKT darbuotojai laisvai ir be išankstinio perspėjimo, bet kuriuo paros metu turi teisę įeiti į juridinio asmens patalpas, tikrinti, pateikdami tik pažymėjimą ir pavedimą. Panašu, kad vaistų kontrolieriai taptų viršesni net už prokurorus, nes pastarieji kratas gali atlikti tik motyvuota ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi", - pastebi Seimo narys...

Kam užkliuvo Vytautas Bogušis?

"Niekados nemaniau, kad buvimas disidentu okupacijos laikotarpiu buvo savaiminė vertybė, verta pompastiško pasididžiavimo ir afišavimosi jau laisvoje, Nepriklausomoje Lietuvoje. Tačiau kuomet buvę sovietinės valdžios globotiniai iš partinės nomenklatūros, šiandien užsidėję teisuolių kaukes tampa ultrapatriotais ir bando tave padaryti KGB gynėju, jautiesi mažų mažiausiai nejaukiai", - teigia Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis. Buvusį disidentą, aktyvų kovotoją prieš tarybinę valdžią V.Bogušį glumina, kad dabartinė jo pilietinė, atsakinga ir viešai deklaruojama pozicija dėl nusikalstamo tikrų ir tariamų problemų VSD eskalavimo, susilaukė itin...

Galių augimas gąsdina parlamentarus

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys liberalcentristas Vytautas Bogušis baiminasi, kad Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT) gali būti suteikti ikiteisminio tyrimo institucijos įgaliojimai. Parlamentaro manymu, būtent taip atsitiktų, jeigu būtų pritarta rengiamo priimti Farmacijos įstatymo 27 ir 63 straipsnių dabartinei redakcijai. Šie straipsniai apibrėžia gamybos licencijos turėtojo pareigas ir VVKT darbuotojų, atliekančių kontrolės veiksmus, teises. „Dabartiniame įstatymo projekte siūloma nuostata, jog VVKT darbuotojai laisvai ir be išankstinio perspėjimo, bet kuriuo paros metu turi teisę įeiti į juridinio asmens patalpas, tikrinti, pateikdami tik pažymėjimą ir...

V.Bogušis: fariziejiškoji politika… deja ir po 20 metų

"Deja, Lietuvoje, o ypač informacinėje erdvėje minint tam tikras datas ir reiškinius nedaug kas pasikeitė. Kaip ir prieš 20 m. tebeegzistuoja tie kas žino "vienintelę teisingą tiesą" bei tie, kas niekaip netelpa į tinkamą "formatą". Taip Seimo Liberalų ir centro sąjungos frakcijos seniūnas Vytautas Bogušis įvertino vakarykštį LTV "Panoramos" siužetą apie tądien vykusius minėjimus skirtus 20-osioms pirmojo nesankcionuoto mitingo prie A. Mickevičiaus paminklo metinėms paminėti. "Manęs nestebina, kad aiškų šeimininką turinti, dabar prokonservatoriškoji LTV, kaip ir prieš 20 m. sugebėjo manęs "nepastebėti" prie...

Disidento, Seimo nario Vytauto Bogušio kalba, pasakyta iškilmingame susirinkime: „…mes pabudinom Atgimimo Aušrą“

Šiam mitingui pamatus paklojo 1979-aisiais rugpjūčio 23-ąją pasirašytas „45-ių pabaltiečių memorandumas", kuriuo buvo kreiptasi į TSRS, Vokietijos Federatyvinės Respublikos, Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybes, šalių, pasirašiusių Atlanto Chartą, vyriausybes ir Jungtinių Tautų generalinį sekretorių Kurtą Valdhaimą. Memorandume VFR ir VDR vyriausybių buvo prašoma viešai paskelbti Molotovo-Ribentropo paktą negaliojančiu nuo jo pasirašymo dienos ir padėti TSRS vyriausybei likviduoti minėto pakto pasekmes - išvesti svetimą kariuomenę iš Pabaltijo. O Atlanto Chartą pasirašiusių valstybių vyriausybių - kad jos iš moralinių pozicijų ryžtingai pasmerktų Molotovo-Ribentropo paktą ir jo...

Pirmąjį mitingą prisimenant

Prieš 20 metų Lietuvos laisvės lygos surengtas Molotovo-Ribentropo pakto metinių paminėjimo mitingas Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo tapo disidentinės veiklos Lietuvoje kulminaciniu veiksmu. Vienas iš šio mitingo organizatorių parlamentaras Vytautas Bogušis praėjus 20-čiai metų prisimena laikotarpį po garsiojo mitingo. Po mitingo tuometinės LSRS partinės ir vykdomosios valdžios nurodymu organizatorių ir mitinge dalyvavusių žmonių darbovietėse turėjo įvykti „pasmerkimai". V. Bogušis tuo metu dirbo Jaunimo teatre. Teatro profsąjungos paliepimu visi administracijos darbuotojai ir aktoriai 1987 rugsėjo 11 dieną susirinko smerkti V. Bogušio. Kaip šiandien mano...

V.Bogušis: Kodėl pilietiškumas prilyginamas nusikaltimui?

Nesveikas ažiotažas kilęs dėl to, kad vadinamajai Liustracijos komisijai, praeitą savaitę buvo perduota medžiaga iš buvusių KGB archyvų, rodo baimę ir pilietiškumo stoką, įsitikinęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) narys liberalcentristas Vytautas Bogušis. “Kažin kodėl kalbėdami apie šios medžiagos atsiradimą, niekas neakcentuoja, kad tai bene pirmas atvejis, kuomet valstybei yra sugrąžinami sovietų slaptųjų tarnybų archyvai, dingę per pirmuosius, problematiškuosius nepriklausomybės atkūrimo sunkmečius. Tai, kad dokumentai yra grąžinami dabartinei Liustracijos komisijos pirmininkei, visų pirma byloja apie atsirandantį pasitikėjimą šią institucija ir jos...