Prieš 20 metų Lietuvos laisvės lygos surengtas Molotovo-Ribentropo pakto metinių paminėjimo mitingas Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo tapo disidentinės veiklos Lietuvoje kulminaciniu veiksmu.

Vienas iš šio mitingo organizatorių parlamentaras Vytautas Bogušis praėjus 20-čiai metų prisimena laikotarpį po garsiojo mitingo.

Po mitingo tuometinės LSRS partinės ir vykdomosios valdžios nurodymu organizatorių ir mitinge dalyvavusių žmonių darbovietėse turėjo įvykti „pasmerkimai”. V. Bogušis tuo metu dirbo Jaunimo teatre.

Teatro profsąjungos paliepimu visi administracijos darbuotojai ir aktoriai 1987 rugsėjo 11 dieną susirinko smerkti V. Bogušio. Kaip šiandien mano pats šios akcijos herojus, teatralai jau buvo paveikti šalyje tvyrojusių laisvėjimo nuotaikų ir vieninteliai neįvykdė valdžios nurodymo. Jie net sugebėjo susirinkimą paversti farsu (jo stenogramą galite perskaityti čia. Susirinkimo metu įrašą slapta padarė tuometinis teatro apšvietėjas, o dabar žinomas žurnalistas ir fotografas Liutauras Strimaitis. Praėjus dienai po nepavykusio „pasmerkimo” L. Strimaitis perdavė įrašą V. Bogušiui, o šis savo ruožtu nusiuntė jį į užsienį, režisieriui J. Jurašui. Režisierius pagal ypač dėkingą medžiagą sukūrė radijo spektaklį, kuris kelis kartus buvo transliuojamas „Laisvosios Europos” eteryje, o pats įrašas buvo daug kartų cituojamas įvairiose žiniasklaidos priemonėse”.)

Bet kitose darbovietėse mitingo dalyviams viskas baigėsi gerokai liūdniau daugelis buvo atleisti arba pažeminti pareigose, dailininkas Vytautas Jančiauskas, mitinge pasakęs itin aštrią kalbą, žiauriai sumuštas…

Tuomet buvo sunku įsivaizduoti, kad prireiks tik metų, kad situacija Lietuvoje kardinaliai pasikeistų – 1988 metais vykusį Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą jau tiesiogiai transliavo valstybinė televizija.

O per tuos kelis mėnesius disidentai pajuto priekabią KGB priežiūrą ir spaudimą. Rugpjūčio 23 automobiliu važiavusius Roką Puzoną ir V. Bogušį sulaiko milicija. Nedelsiant prisistatė KGB agentai apkūlė V. Bogušį. Rugsėjo 17 disidentas nuvežamas į KGB pastatą, kur tardomas paties komiteto vadovo E. Eismunto.

1988 metais, ruošiantis vasario 16 minėjimui, Antanas Terleckas, Nijolė Sadūnaitė ir V. Bogušis areštuojami. Komitete jie sulaikomi iki vidurnakčio, o vėliau savitę laikomi namų arešte.

Gegužės 22-ą dieną, ruošiantis pirmųjų masinių trėmimų minėjimui, įvyko gana juokinga situacija: „Iš ryto pabandžiau išeiti iš namų – neleidžia. Aš jiems sakau – ko čia stumdytis, geriau iš karto vežkit pas A. Terlecką. Jie susižvalgė ir sutiko. Sėdau į KGB automobilį, priekyje važiuoja milicijos mašina, iš paskos irgi. Atvažiuojam pas Antaną, kuris irgi apgultas kėgabistų. Su juo pavakarojam ir mane lygiai taip pat atveža į namus”, – šiandien jau su šypsena dvidešimties metų senumo įvykius prisimena V. Bogušis.

1988 metais, rugsėjo 28, ruošiantis antrojo Molotovo-Ribentropo pakto pasirašymo mitingui milicija ir KGB surengė „bananų balių”., kai daug žmonių buvo sužeista, apie 30 – suimta. Tądien atvyko suimti ir V. Bogušio, bet sužinoję, kad svečiuose yra JAV žurnalistas, pasitraukė.

O po dviejų mėnesių situacija kardinaliai pasikeitė – Sąjūdis tapo stipria politine jėga, ir prasidėjo trejus metus trukusi kova už Nepriklausomybę.

Views All Time
Views All Time
541
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!