Kol mes su pasimėgavimu ir lietuviškai būdingu pavydu, skaičiuojame visokio plauko elitų algas ir stebime kaip elito atstovai, siekdami momentinės kameros blyksčių iki durnumo siūlosi mažinti sau algas (slapta vildamiesi, kad jiems bus pasakyta NE), kasdien iš mūsų piniginių palengva plaukia litai.Tai, kad šiandien Klaipėdos mieste nėra vieningos atsiskaitymo knygelės, mūsų kiekviena mūsų šeimos piniginė per metus paplonėja 144 litais. Vieningoji atsiskaitymo knygelė šiandien būtų geriausias smūgis į dantis politiniams populistams ir suteiktų galimybę Klaipėdos politiniam elitui paiškinti rinkėjams kaip jie padarė klaipėdiečių geresnįTa proga noriu pateikti visų dėmesiui mano kalbą užvakar pasakytą miesto tarybos trišalėje komisijoje. Kalba netaisyta. Manau joje pateikti atsakymai į daugelį klausimų.

Linkiu malonaus skaitymo

Gerbiami trišalės tarybos nariai

Klaipėdos miesto mero potvarkiu sudarytos darbo grupė, nagrinėjanti galimybes komunalinius mokesčius sugrąžinti į vieningą atsiskaitymo knygutę, buvo išnagrinėjusi įvairius atsiskaitymo sistemos tobulinimo variantus ir artėdama prie finišo tiesiosios, siūlė savo požiūrį kaip taisyti situaciją Klaipėdoje.

Darbo grupės vadovas Marius Usonis siūlė grupės nariams nesiimti spręsti patiems kokia atsiskaitymo sistema yra teisingausia ir vartotojams patogiausia, siūlydamas paleisti gyvuoti tris atsiskaitymo sistemas, kurios konkuruotų dėl klaipėdiečių pinigų ir tai įrodytų, kad jos yra geriausios.

Darbo grupei baigiant savo darbą su grupės nariais panoro susitikti dar viena kompanija, kuri siūlo duomenų apdorojimo paslaugą. Man asmeniškai susitikimo metu buvo išsklaidytos bet kokios abejonės dėl jų siūlomo produkto kokybės, patikimumo ir naudos vartotojui bei paslaugų tiekėjui. Gali būti, kad susitikime su visais darbo grupės nariais, kuris įvyks gegužės 5-ąją dieną, ši bendrovė sėkmingai ir profesionaliai atsakydama į kilusius klausimus privers mus visus pakeisti savo nuomonę. Kol kas man labai džiugu ir malonu šiai garbingai tarybai pateikti tam tikrus pastebėjimus, kaip tik puikiai susijusius su trišalio bendradarbiavimo misija ir uždaviniais.

Šios darbo grupės uždavinys buvo pasiekti, kad komunalinių mokesčių apmokėjimo sistema klaipėdiečiams būtų kiek įmanoma paprastesnė, kad ją būtų galima apmokėti viena bankine operacija per kuo trumpesnį laiką. Pinigų paskirstytojas turi turėti gebėjimus perskaityti skirtingas kompiuterinio kodavimo sistemas, o pinigus paskirstyti maksimaliai greitai. Tarpininkavimo paslauga neturėtų būti brangesnė nei skirtingų sąskaitų aptarnavimo kaštai.

Garbieji trišalės tarybos nariai gali neabejoti, kad daugiau nei per metus darbo šioje grupėje, pasidariau gana neblogas atsiskaitymų sistemos ekspertas, todėl galiu pasakyti, kad paskutiniosios siūlomos kompanijos produktas tikrai atitinka mano aukščiau išvardintus kriterijus.

Ši kompanija yra Valstybinės statistikos departamento ir privačių bendrovių įkurta akcinė bendrovė, kuri savyje jungia ilgametę knygutės operatoriaus patirtį, valstybinės įstaigos solidumą ir privačiam verslui būdingą veržlumą. Šio produkto pagrindas yra modifikuota RST knygelė atitinkanti skaitiklių įrašymui keliamus reikalavimus. Dėka savo veržlumo ir akumuliuojamų pinigų kiekio ši bendrovė turi pasirašiusi puikias sutartis su VISAIS Lietuvos komerciniais bankais ir savo klientams gali pasiūlyti mažiausius bankinių operacijų aptarnavimo kaštus. Ši bendrovė viso labo apskaito klientų lėšas, todėl nedisponuoja jų pinigais, o paslaugų tiekėjai savo pinigus gauna per 24 DARBO VALANDAS po atliktos bankinės transakcijos. Priedo bendrovė savo klientams teikia išsamias ataskaitas, reikalui esant atlieka sąskaitų spausdinimo ir išnešiojimo funkcijas. Norėdama gauti kuo didesnį pelną, ji suinteresuota ir aktyviai derasi su kuo didesniu kiekiu paslaugų tiekėjų, nes tai yra papildomos pajamos minimaliai didinančios patiriamas sąnaudas.

Jei garbingi tarybos nariai leis truputį papiktnaudžiauti savo laiku, norėčiau atkreipti šios institucijos narių dėmesį į kelis esminius klausimus, kurių sprendimas prisidėtų prie bendro reikalo ir geriausiai atitiktų trišalio dialogo esmę:

Vieningoji atsiskaitymo knygelė yra visiems klaipėdiečiams reikalingas produktas, o ne vienos politinės partijos politinių spekuliacijų įrankis. Trišalė taryba galėtų aiškiai konstatuoti, kad galimybė kuo daugiau komunalinių atsiskaitymų atlikti viena bankine operacija yra ne sovietinių laikų atgyvena, tačiau modernus požiūris į sąskaitybą.

Taryba turėtų atkreipti dėmesį, kad vargu ar tokios priemonės kaip tiesioginis debetas labai sparčiai ir plačiai paplis. Ar mes visi taip lengva ranka norėtumėme patikėti savo banko buto raktus bet kam, kad kažkas be mūsų žinios karaliautų mūsų sąskaitose?

Taip pat reiktų atkreipti dėmesį, kad vieningoji atsiskaitymo knygelė yra reikalinga ir elektroninėje erdvėje. Jei yra atskiros sąskaitos popieriniame pavidale, jos neišvengiamai pavirsta realiais komisiniais nubraukiamais nuo banko sąskaitos. Nepriklausomai nuo to ar mokame grynais ar pavedimu per internetą.

Trišalė taryba galėtų tapti mūsų arbitru teisės aktų srityje. Šiandien aš teigiu, kad nei vienas teisės aktas netrukdo egzistuoti vieningai atsiskaitymo knygutei. Šilumos ūkio įstatymas, Energetikos įstatymas nurodo tik tai, kad paslaugų teikimo įmonės privalo IŠRAŠYTI SĄSKAITAS, tačiau niekur nėra nurodyta, kokiu būdu tas sąskaitas klientai privalo apmokėti.

Manau, kad trišalė taryba turėtų atkreipti dėmesį, kad kalbant apie sąskaitas ir jų aptarnavimo išlaidas, turi būti kompleksiškai nagrinėjamos ir tiekėjų ir vartotojų patiriamos išlaidos. Taip pat įvertinamos ne tik finansinės, bet ir laiko sąnaudos. Todėl neturėtų būti kalbama apie vartotojų ar tiekėjų išlaidas. Prisiminkime, kad klientas visuomet sumoka visas išlaidas, todėl jas atitinkamai ir reikia vertinti.

Mano minimos išlaidos nėra jau tokios mažos

Priminsiu, kad vieningos atsikaitymo knygutės grąžinimas vienam Klaipėdos namų ūkiui per metus padėtų sutaupyti apie 144 litus bankams mokamų komisinių. Tai sudarytų apie 7.2 milijono litų, už kuriuos būtų galima įsigyti papildomų prekių ar paslaugų. Tai būtų didelė paskata ir palengvinimas klaipėdiečiams įrodantis, kad politikai ir komunalinių paslaugų tiekėjai sugeba nuo miestiečių ne tik nulupti paskutinį kailį.

Esu įsitikinęs, kad ši sistema būtų naudinga ir paslaugų tiekėjams. Šiandien vieningos atsiskaitymo sistemos paslaugomis naudojasi tokios bendrovės kaip VST, City service. Nejau kas nors drįstų pasakyti, kad šios bendrovės ir jų vadovai nesugeba skaičiuoti….

Views All Time
Views All Time
3853
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!