Kai 1980 metų Gegužę Austrijos Armija paskelbė varžytines naujam tarnybiniui pistoletui, Gaston’as Glock’as dar neskyrė pusiau-automatinio pistoleto nuo revolverio. Jo maža įmonė, kurioje tuo metu dirbo tik 38 žmonės, buvo įkurta tik 1963 metais Deutsh-Wagram kaimelyje, netoli Vienos. Glock’as, būdamas mechanikos inžinierius ir besispecializuojantis mašininių įrenginių konstravime, aprūpino Austrijos armiją įvairiais produktų deriniais, kurie apjungė jo unikalų talentą tiek metalurgijos, tiek plastiko srityse. Glock’as gamina nesiskaidančias (tačiau atkabinamas) jungtis 7,62mm MG74-3 kulkosvaidžio šoviniams (austriškas MG42 atitikmuo), kovinius peilius, apkasų įrangą ir mokomąsias granatas.

Sukvietęs keletą ginklų ekspertų, Glock’as jų pasiteiravo: kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti idealus kovinis pistoletas? Kai kuriose vietose ekspertų sprendimai buvo vienbalsiai. Pistoletu turi būti įmanoma pasinaudoti instinktyviai ir akimirksniu. Jei įmanoma, turėtų būti pašalinta bet kokia priežastis abejoti, ar pistoleto apsauga įjungta ar išjungta. Taip pat paprastumas ir patikimumas. Tuomet Glock’as patikrino ir įvertino visus aukščiausiai vertinamus ir prieinamus pistoletus ir visus esančius patentus. Šešių mėnesių laikotarpyje jis jau turėjo veikiantį prototipą. Šis Glock’o stulbinantis atsakas rinkai bus tarsi etalonas ateities kartoms modernių technologijų pritaikyme.

Glock’o pistoletas turi unikalų plastikinį rėmą, kuris daugmaž išlaiko klasikinę išvaizdą. Į rėmą specialių technologijų ir medžiagų pagalba (kurių, Glock’as, be abejo, neišduoda) yra įmontuoti 4 bėgeliai kuriais važinėja spyna. Tai padėjo sumažinti bendrą svorį. Tuščias, Glock 17 sveria 600,30 gramus. HK P7 sveria 728,58 g, SIG-Sauer P226 – 744,17 g, Steyr GB – 839,14 g, Beretta 92SB – 978,05 g ir pagaliau garbusis Colt M1911 A1, sveria beveik dvigubai daugiau – 1119,8 g. Su pilna apkaba (pagaminta taip pat iš plastiko), Glock 17 sveria tik 141,74 gramais daugiau nei Steyr GB, ir yra gana kompaktiškas: ilgis 7,4 coliai (18,79 cm), aukštis 5,2 coliai (13,2 cm), o storis tik 1,2 coliai (3 cm). Be to, plastikinio rėmo elastinės savybės absorbuoja nemažą dalį šūvio atatrankos. Šis rėmas taip pat yra ištvermingesnis nei plienas ar aliuminis staigaus sukrėtimo, arba kritimo atveju. Jis sėkmingai išlaikė kritimo įvairiais kampais bandymus. Paskutinis pranašumas slypi gaminimo kainos ekonomijoje.

Vienintelis Glock 17 panašumas su įprastais pistoletais yra jo Browning tipo veikimo principas. Vamzdis yra veikiamas atatrankos ir rakinamas su spyna vienu kumšteliu, kuris slepiasi ties tūtelių išmetimo anga, panašiai kaip SIG-Sauer P220/P225/P226 serijoj. Tokiu būdu, šaunant vamzdis juda atgal kartu su spyna apie 3mm, kol kulka palieka vamzdį ir slėgis tampa saugus. Tuo metu, vamzdis linkteli žemyn atsikabindamas nuo spynos ir nebejuda, o spyna juda toliau ir baigia ciklą Browning’o principu.

Labiausiai išsiskiriantis Glock 17 bruožas yra vadinamoji Safe Action (saugi spyna) nuleistuko sistema. Platus išorinis plastikinis nuleistukas talpina savyje mažesnį vidini, taip pat plastikinį, nuleistuką. Didysis nuleistukas negali būti nuspaustas nenuspaudus prieš tai mažesniojo. Šis apsauginis dviejų komponentų mechanizmas gali būti paspaustas tik per vidurį, ne iš šonų.Tuo būdu yra užkertamas kelias netyčiniam šūviui, kai pašalinis objektas nuspaudžia nuleistuką. Rankinės apsaugos “fire-safe” nėra, kaip kad nėra ir išorinio gaiduko. Nuleistuko veikimo sistema susideda iš dviejų etapų: pirmasis etapas yra 0,25 colio eiga ir 2,2 svarų pasipriešinimas. Šiame etape įvyksta trys dalykai: 1) adata yra pilnai užtaisoma (visais kitais atvejais ji būna pusiau užtaisyta – kovinė spyruoklė pusiau įtemta), 2) atpalaiduojama adatos apsauga (antroji sistemos apsauga), 3) prieš tai blokuotas nuleistuko strypelis atpalaiduojamas (paskutinė, trečioji sistemos apsauga). Antrajame etape visa sistema yra “įtempta” ir paruošta atpalaidavimui. Veikiama 5 svarų jėgos, paleidimo svirtis juda įžambiu kontrolinės spyruoklės paviršium, atpalaiduoja adatą ir iššauna šovinį. Gaiduko nebuvimas gan žymiai prailgina užrakinimo laiką. Jei nuleistukas paspaudžiamas kai lizde nėra šovinio, jis lieka atsilenkęs ir būna gražinamas atgal tik patraukus spyna atgal apie 10mm.

Visą Glock 17 tesudaro 33 dalys. Nė viena plieninė detalė nėra liejama. Kvadratinio išpjovimo spyna yra išfrezuota iš vientiso plieno blokelio. Glock’o fabrike gaminama viskas išskyrus spyruokles ir vamzdžio apsodą, kurie yra imami iš Ferlach’o. Vamzdis, apdirbamas Glock’o gamykloje, turi neįprastą graižtvų profilį: kažkas tarp įprastų “laukelių ir graižtvų” ir poligoninės, vamzdį tausojančios konfigūracijos. Iš pradžių buvo naudojamas vamzdis su įprastinėmis graižtvomis. Ir nors vamzdis nerodė jokio žymaus taiklumo potencialo kritimo iki 15000 šūvių, Glock’as visgi pasirinko patobulintąjį vamzdžio variantą. Šis vamzdis yra 4,5 colių ilgio ir turi dešinines aukščiau minėto principo graižtvas.

Taikiklių radiusas (atstumas tarp taikiklio ir kryptuko) yra 6,5 colio (16,51 cm). Paaukštintas kryptukas – 0,12 colio (0,3 cm) pločio. Taikiklio išpjova – 0,13 colio (0,33 cm) pločio. Taikiklis derinamas horizontaliai stuksenant į kairę arba dešinę. Galimi įvairūs taikiklio aukščiai atsižvelgiant į naudojamos 9mm Parabellum amunicijos savybes.

Spynos atpalaidavimo rankenėlė yra kairėje rėmo pusėje, tiesiai po spyna, kur ją lengvai galima pasiekti šaudančiosios rankos nykščiu. Apkabos išmetimo mygtukas yra kaip tik ten kur jam ir priklauso būti: kairėje rėmo pusėje, iškart už nuleistuko skliautelio. Apkabos yra lengvos, plastikinės, tačiau iš šulinių iškrenta laisvai. Apkabų nugarėlėse yra skylutės, leidžiančios matyti likusį šovinių kiekį. Nuleistuko skliautelis yra švelniai išlenktas tiems, kas ketina juo naudotis pasidėti prilaikančiosios rankos pirštui.

Kampas tarp rankenos ir korpuso yra šiek tiek didesnis nei kitų pistoletų, tačiau paėmus į vidutinio dydžio rankas, vamzdis nusikreipia reikiama linkme automatiškai, ir nežiūrint į didelės talpos apkabos šulinį, laikomas gana patogiai. Kadangi plastikinis rėmas yra sąlyginai lengvas, pistoleto svorio centras yra pastumtas link vamzdžio galo – tai irgi teigiamas bruožas. (tai mažina vamzdžio kilimą šūvio metu ir pagreitina antrąjį šūvį).

Išrinkimo procedūros yra gana paprastos. Ištraukite apkabą ir ištuštinkite šovinio lizdą. Paspauskite nuleistuką (įsitikinkite, kad pistoletas nukreiptas saugia kryptimi!). Truktelėkite spyną 2-3mm atgal ir tuo pat metu spustelėkite du spyruoklinius išrinkimo svertelius žemyn (jie išdėstyti abipus korpuso virš nuleistuko skliautelio). Dabar spyna gali būti nuimama stumiant ją vamzdžio galo link. Tada atskirkite vamzdį, atatrankos spyruoklę ir kreipiantįjį spynos strypą. Surinkimas atvirkštine tvarka.

1982 metai Glock’ui nusiuntus pistoleto pavyzdžius ir kainų pasiūlymą Austrijos Armijai, jo pasiūlymas varžytinėse buvo 25 procentais žemesnis nei sekančio žemiausios kainos siūlytojo. Kadangi pistoletas buvo tam tikra prasme mįslingas, Austrijos Armija nusprendė, kad Glock 17 turi įveikti preliminarų testą: 10000 šūvių su ne daugiau kaip 20 sutrikimų. Iššovus visus 10000 šovinių, tebuvo vienas gedimas! Šis reikalavimas buvo pritaikytas ir kitiems kandidatams, manant, kad ir jie turėtų įveikti šią išbandymų dalį.

Veikimo ir dalių patvarumo testus sudarė šaudymas ekstremalios aplinkos sąlygomis: karštis, ledas, smėlis, purvas; kritimo testas (iš 2 metrų aukščio ant plieninio pagrindo – tiek galu, tiek priekiu); veikimas sutepus ir nesutepus; veikimas šaudant normalia, žemo ir aukšto slėgio amunicija ( aukšto slėgio amunicijos reikalavimas buvo dvigubas NATO standartas – 5000 BAR’ų [56,000 psi]).

Į testavimo parametrus taip pat įėjo: pirmojo šūvio taiklumo potencialas (reikėjo per 2 sekundes pataikyti į taikinį šaunant nuo atramos.); antrojo šūvio taiklumo potencialas; taiklus šaudymas iš 25m distancijos; apkabos talpos; energijos lygmenų; naudojimosi charakteristikos; reikalingu veiksmų parengti ginklą šūviui kiekis; svoris; išmatavimai; tūtelės išmetimo krypties kampas; veiksmai reikalingi pakeisti apkabą šaudančiąją ranka; priežiūra (pilnam Glock 17 išardymui nereikalingi jokie įrankiai); sudedamųjų dalių tvirtumas; reikalinga valymo įranga. Taip pat buvo vertinami treniravimo parametrai, pvz.: laikas, reikalingas išmokyti šaulius naudotis pistoletu, ginklo dalių skaičius naudojamų operuojant ginklu, “dry fire” pratimų galimybė (šūvio imitavimas nenaudojant šovinių, labiau akcentuojant naudojimosi techniką).

Glock 17 nugalėjo be konkurencijos – joks kitas besivaržantis ginklas nebuvo net arti. Glock’as buvo apdovanotas kontraktu aprūpinti visą Austrijos kariuomenę 25000 vnt. pistoletų, plius atsarginės dalys. Tai pat, kas 3000 pagamintų pistoletų, būtų atsitiktinai išrenkamas vienas, surinktas iš kitų penkių pistoletų dalių, kuris būtų tikrinamas 10000 šūvių testu.

Parengta pagal Peter Kokalis straipsnį “Soldier of Fortune” žurnale

Techniniai duomenys
Spyna Safe Action (tik dvejopo veikimo)
Bendras ilgis 7.32 coliai (186 mm)
Aukštis, kartu su apkaba 5.43 coliai (138 mm)
Plotis 1.18 coliai. (30 mm)
Vamzdžio ilgis 4.49 coliai (114 mm)
Taikiklių radiusas 6.49 coliai (165 mm)
Graižtvos Šešiakampis profilis, dešininės, žingsnis – 9.84 coliai (250 mm)
Svoris, be apkabos 22.04 uncijos (625 g)
Svoris, tuščia apkaba 2.75 uncijos (78 g)
Svoris, pilna apkaba ~9.87 uncijos (~280 g)
Apkabos talpa 17 šovinių
Standartinis nuleistuko pasipriešinimas ~5.5 svarai (~2.5 kg)
Nuleistuko eiga 0.5 colio (12.5 mm)
Apsaugų kiekis 3

Views All Time
Views All Time
4227
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!