Lietuva sutinka sumokėti 113 milijonų litų kompensaciją žydams už nacionalsocialistinės Vokietijos ir komunistinės Tarybų Sąjungos nusavintą nekilnojamąjį turtą.

Tai numatoma padaryti, remiantis Teisingumo ministerijos parengtu specialiu Kompensacijos už žydų nekilnojamąjį turtą įstatymo projektu.

Įstatymo projekte numatyta, kad kompensacija būtų pradėta išmokėti nuo 2011 metų sausio 1 dienos. Pinigus numatoma pervesti į Vyriausybės paskirtą foną.

Išgirdę apie planuojamus išmokėti 113 milijonų litų, kai kurių žydų bendruomenių atstovai pareiškė, kad ši suma jiems yra per maža. Be to, įvairios žydų bendruomenės nesutaria, kas konkrečiai turėtų valdyti gautus pinigus.

,,Pirma, dar nebaigtas grąžinti turtas patiems Lietuviams. Antra, kodėl Lietuva privalo žydams sumokėti piniginę kompensaciją už nacionalsocialistinės Vokietijos ir komunistinės Tarybų Sąjungos nusavintą nekilnojamąjį turtą (Lietuva buvo okupuota valstybė). Trečia, ar žydai tikrai nėra gavę kompensacijos už prarastą turtą iš Vokietijos ir dabartinės Rusijos (kaip Tarybų Sąjungos teisių perėmėjos)? Ketvirta, ar Izraelis sumokės Lietuviams pinigus už žydų, buvusių aukštais Tarybų Sąjungos komunistų partijos veikėjais ir NKVD-istais, įvykdytus nusikaltimus Lietuviams mūsų Tėvynėje Lietuvoje?

Jei žydai su kitomis tautomis iš tikrųjų norėtų turėti normalius santykius, tai pagaliau suprastų, kad antižydiškumo priežasčių kaltininkais yra jie patys, visur ir nuolat keliantys turtines pretenzijas bei reikalaujantys amžino atgailavimo. Kol jie patys nepasikeis ir nesiliaus savęs laikyti Dievo išrinktąja tauta, tol sunku tikėtis, kad bet kuri save gerbianti tauta jiems rodys savo palankumą ir draugiškumą“, – sakė VLNDS Vadas Mindaugas Gervaldas.

Šiais laikais dėl turto labai dažnai kyla konfliktai ne tik tarp tautų, bet ir tarp giminių bei pačių artimiausių šeimos narių. Kyla klausimas, ar šiais sunkiais Lietuvių Tautai laikais antinacionalinės valdžios įsipareigojimas sumokėti žydams milijonus litų nesukels dar didesnio nepasitikėjimo valdžia, nuosekliai besilaikančia įvairių tarptautinių įsipareigojimų, bet taip ir nesugebančia tinkamai ginti Lietuvių Tautos interesų?

Views All Time
Views All Time
1661
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!