Valstiečių liaudininkų vedlė Rusijos kunigaikštienė K.D. Prunskienė teigia:

“Per dvejus metus Valstiečiams liaudininkams, iškovojusiems 10 mandatų per Seimo rinkimus, savo darbo efektyvumu ir rinkėjams duotų pažadų įgyvendinimu pavyko aplenkti kitas, daug daugiau Seimo narių turinčias partijas.

Valstiečiai liaudininkai kitas politines partijas aplenkė ir priimtų įstatymų projektų (59), įgyvendinančių rinkimines nuostatas, skaičiumi. ”

Demokratinės politikos bei Strateginių tyrimų institutų atlikto rinkimų pažadų vykdymo monitoringo duomenimis, prieš Seimo rinkimus LVLS savo rinkimų programoje, palyginus su kitomis partijomis, rinkėjams įsipareigojo įgyvendinti daugiausia nuostatų – net 52. Pusę rinkimų programos nuostatų partija jau yra įgyvendinusi.

Buitinių vartotojų sąjunga neskaičiavo, kiek šios partijos priešrinkiminėje programoje yra iš viso nuostatų ir kiek jų įgyvendinta, tačiau jos nuomone Demokratinės politikos bei Strateginių tyrimų institutai aiškiai pasikuklino.

Programa ištisai susideda iš nuostatų: sieksime, prisidėsime, raginsime, rūpinsimės, didinsime, palaikysime, remsime ir t.t.

Taip, kad ji ko gero įgyvendino ~ 99 % rinkiminės programos nuostatų.

Tiesa Buitinių vartotojų sąjungai nepavyko aptikti, kad ši partija būtų paruošusi ir pateikusi Seimui svarstyti bent vieną įstatymo projektą , juo labiau kad Seimas būtų jį priėmęs.

Tikriausiai partija neskiria įstatymo projekto nuo įstatymo papildymo, pakeitimo projekto.

Tačiau svarbiausia, kad ši partija realiai įgyvendino savo partijos Teisinės sistemos vystymo nuostatą:

“Pasisakydama už teisinės sistemos tobulinimą ir įtakos didinimą stiprinant teisėtumą, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga visų pirma sieks:

tobulinti ir realiai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas; skubiai parengti teisės aktus, reguliuojančius Konstitucijos tiesioginio taikymo procedūras dėl žmogaus teisių ir laisvių pažeidimo, dėl principo VISKAS LEIDŽIAMA, KAS NĖRA UŽDRAUSTA” realizavimo.”

Nors ir neteko girdėti, kad buvo skubiai parengti atitinkami teisės aktai, tačiau

Buitinių vartotojų sąjunga patvirtina, kad principą “VISKAS LEIDŽIAMA, KAS NĖRA UŽDRAUSTA” partija realizavo ir nuosekliai jį vykdo.

Tai įrodo ministrės K. Prunskienės savavališki vizitai į užsienį ir nesuderinti su Vyriausybe jos pareiškimai ir t.t.

O taip pat ir šios partijos deleguoto Ūkio ministro V. Navicko kategoriška nuostata, kad diskriminuoti mažas pajamas gaunančius gyventojų sluoksnius tiesiog būtina.

Ir kas gali teigti, kad jų veiksmai neteisėti, juk nėra parašyta, kad viena ir kita draudžiama.

O jeigu nedraudžiama – vadinasi galima.

Kaip sako liaudis – “Įkask man į koją, jeigu nepatinka”.

O ką apie tai mano mažas pajamas gaunantys gyventojai prieš savivaldybių rinkimus.

Views All Time
Views All Time
2208
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!