Julius Veselka gimė 1943 m. vasario 8 d. Ukmergės rajono Siesikų miestelyje. Abu tėvai buvo amatininkai – siuvėjai. Tėvas buvo nuteistas 25 metams kalėjimo ir dar 5 metams buvo atimtos pilietinės teisės. Jis su 4 kaliniais 1948 m. pabėgo iš Ukmergės kalėjimo ir dingo be žinios. Mama Vanda Veselkienė buvo išvaryta iš Siesikų ir glaudėsi įvairiose vietovėse su dviem mažamečiais vaikais.

Baigė Belazariškių pradinę mokyklą. Siesikų vidurinę mokyklą baigė 1962 m. Tais pačiais metais buvo pašauktas atlikti karinę tarnybą tarybinėje (ne sovietinėje) armijoje. Iš kariuomenės grįžo 1965 m.

Tais pačiais metais pradėjo dirbti Daugailių tarybiniame ūkyje gyvulininkystės brigadininku. Vėliau dirbo miško darbininku.

Į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą įstojo mokytis 1967 m. Universitetą baigė 1972 m. Mokėsi gerai, todėl buvo paliktas universitete dėstytojauti.

Į universiteto aspirantūrą (stacionarą) įstojo 1974 m. Už nepriklausomas pažiūras iš aspirantūros buvo atleistas (savo noru) 1976 metais.

Tais pačiais metais įsidarbino susivienijime „Metalas” tiekimo skyriaus viršininku. Nuo 1978 m. dirbo Maisto pramonės ministerijos Projektavimo konstravimo biure vyresniuoju ekonomistu, skyriaus viršininko pavaduotoju.

Ekonomikos mokslų kandidato disertaciją apgynė 1986 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Plano komiteto Ekonomikos institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, vėliau – Ūkio mechanizmo tobulinimo skyriaus viršininko pavaduotoju, skyriaus viršininku, instituto direktoriaus pavaduotoju.

1990 m. pradėjo dirbti Ekonomikos ministerijoje departamento direktoriumi. Už savarankiškas pažiūras buvo panaikintas visas departamentas ir Julius Veselka buvo atleistas iš darbo, tada nepriklausomoje Lietuvoje teko būti bedarbiu.

Seimo nariu buvo išrinktas 1992-1996 m. kadencijai. Nuo 1992 m. gruodžio mėn. iki 1994 m. kovo mėn. buvo ekonomikos ministru.

1996-2000 m. ūkininkavo Užulaukio kaime, Ukmergės rajone.

Seimo nariu Ukmergės vienmandatėje rinkimų apygardoje vėl buvo išrinktas 2000 metais.

Yra parašęs knygą, keletą brošiūrų ir kelis šimtus įvairių straipsnių ekonomikos klausimais.

Vedęs. Žmona Antanina Veselkienė dirba AB „Skaiteks” vyresniąja ekonomiste. Turi du suaugusius vaikus: dukrą Dalią ir sūnų Gediminą. Dalia dirba teisininke Vilniuje. Gediminas ūkininkauja Ukmergės rajono Užulaukio kaime, Juliaus Veselkos vardu įregistruotame ūkyje.

Views All Time
Views All Time
3174
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!