Vakar, 2003 m. gruodžio 11 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė nutartį, kuri patvirtino, kad Vilniaus apygardos teismo 2003 m. lapkričio 10 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir draudimo Zigmui Vaišvilai vykdyti UAB “Parex lizingas” administracijos vadovo funkcijas yra pagrįsta. Ši nutartis yra galutinė ir neapskundžiama.

Šis klausimas Lietuvos apeliaciniame teisme buvo svarstomas po to, kai Z. Vaišvila apskundė Vilniaus apygardos teismo 2003 m. lapkričio 10 d. nutartį – Lietuvos apeliacinis teismas šį skundą atmetė kaip nepagrįstą.

Į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi Latvijos bendrovė SIA “Parekss lizings”, turėdama informacijos, kad jos dukterinės įmonės Lietuvoje UAB “Parex lizingas” administracijos vadovas Zigmas Vaišvila vykdo akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingus ir nuostolingus veiksmus, pažeidžiančius SIA “Parekss lizings” bei kitų jos akcininkų interesus.

Prašoma kelti Zigmui Vaišvilai baudžiamąją bylą

SIA “Parekss lizings” kreipėsi į Vilniaus m. VPK Ekonominių nusikaltimų tyrimų skyrių prašant UAB “Parex lizingas” vadovui Zigmui Vaišvilai iškelti baudžiamąją bylą pagal tris LR Baudžiamojo kodekso straipsnius – “Turto iššvaistymas” (LR BK 184 str. 2 dalis), “Skolininko nesąžiningumas” (LR BK 208 str. 2 dalis) bei “Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas” (LR BK 204 str. 1 dalis).

Vadovaujant Zigmui Vaišvilai UAB “Parex lizingas” vykdė sandorius, kurių metu buvo įsigyjamas ir nuostolingai parduodamas bendrovei priklausantis turtas.

2002 m. Z. Vaišvila vienasmeniškai sudarė sandorį, kuriuo perleido 100 proc. UAB “Parex lizingas” valdytų dukterinės įmonės UAB “Oruva ir Ko” akcijų už 10 000 JAV dolerių kainą, kai tuo tarpu vien per 2002 m. UAB “Oruva ir Ko” įsigijo turto už 9 mln. litų.

Atskirais sandoriais, už beveik 7 mln. litų sumą, iš bankrutuojančios AB “Oruva” buvo įsigyta įvairaus kilnojamojo turto, visiškai nereikalingo pagrindinei UAB “Parex lizingas” veiklai (finansinio tarpininkavimo) vystyti. Šie sandoriai, gerokai sumažinę bendrovės apyvartines lėšas, akivaizdžiai viršijo normalią ūkinės veiklos riziką ir apsunkino normalią bendrovės ūkinę veiklą.

Buvęs UAB “Parex lizingas” administracijos vadovas, žinodamas apie didelius UAB “Parex lizingas” skolinius įsipareigojimus viršijančių 30 mln. litų, sudarinėjo turto pirkimo bei pardavimo sandorius su kitais juridiniais asmenimis be akcininkų, valdymo organų sutikimo, šiais veiksmais padarydamas didelę turtinę žalą UAB “Parex lizingas” kreditoriams bei akcininkams.

Zigmas Vaišvila turės atsakyti ir pagal kitas baudžiamąsias bylas – už dokumentų klastojimą, vagystę, šmeižtą

Š. m. lapkričio 21 d., UAB “Parex lizingas” valdyba savo sprendimu iš užimamų pareigų atšaukė bendrovės administracijos vadovą Zigmą Vaišvilą bei bendrovės vyriausiąjį finansininką Laimutį Kvederą, nutraukiant su jais darbo sutartis. Valdybos sprendimas, kuris įsigaliojo tą pačią dieną, buvo priimtas vienbalsiai.

Siekdamas pripažinti šį UAB “Parex lizingas” valdybos sprendimą negaliojančiu Zigmas Vaišvila kreipėsi Vilniaus miesto I-osios apylinkės teismą, o savo ieškinyje, be kitų argumentų nurodė jog 2003 m. lapkričio 21 d. valdybos nutarimai yra neteisėti, kadangi juos priėmė tik du UAB “Parex lizingas” valdybos nariai, nes trečiasis valdybos narys – Arūnas Degutis – buvo jau atsistatydinęs.

Arūnas Degutis raštiškai patvirtino, kad 2003 m. lapkričio 21 d. UAB “Parex lizingas” valdybos posėdyje dalyvavo kaip tikrasis valdybos narys, kadangi savo pareiškimą dėl atsistatydinimo pateikė jau po minėto valdybos posėdžio – 2003 m. lapkričio 27 d.

Taigi įtariama, kad Zigmas Vaišvila suklastojo Arūno Degučio atsistatydinimo iš valdybos narių pareiškimo datą siekdamas pripažinti negaliojančiu UAB “Parex lizingas” valdybos posėdžio nutarimą dėl jo paties atšaukimo iš administracijos vadovo pareigų.

Už šiuos veiksmus 2003 m. gruodžio 10 d. paduotas prašymas iškelti Zigmui Vaišvilai baudžiamąją bylą pagal nusikalstamą veiką, turinčią LR baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo “Dokumento klastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas ar realizavimas” požymių.

Pagal turimą informaciją Kretingos policijos komisariatas atlieka ikiteisminį tyrimą dėl Zigmo Vaišvilos veiksmų pagal LR Baudžiamojo kodekso 178 straipsnį “Vagystė”. Tyrimas buvo inicijuotas dėl neteisėtų Z. Vaišvilos veiksmų parduodant turtą, priklausantį nuosavybės teise tretiesiems asmenims.

Dėl Zigmo Vaišvilos viešo apkaltinimo skleidžiant “šmeižikiškus teiginius” dėl “Parex lizingo” veiklos” advokatas Arūnas Šidlauskas, atstovaujantis “Parex” grupės interesus Lietuvoje, 2003 m. gruodžio 12 d. padavė prašymą iškelti Zigmui Vaišvilai baudžiamąją bylą pagal kriminalinio nusikaltimo – šmeižimo, numatyto LR baudžiamojo kodekso 154 straipsnyje, padarymą.

Įtarimai dėl finansinių Zigmo Vaišvilos aferų

Ypatingą nuostabą sukėlė UAB “Parex lizingas” patikrinimo metu atskleista situacija – turtas, atvaizduotas apskaitoje neatitinka realios padėties, bendrovei pareikšti milijoniniai reikalavimai. LR Finansų ministerija iš bendrovės reikalauja beveik 16 mln. litų. Ieškinys buvo pateiktas UAB “Parex lizingas” dėl neteisėtų užskaitų, kurias bendrovė atliko AB “Oruva” bankroto byloje.

Vien šio ieškinio pakanka, kad įmonė taptų nemoki, tačiau Zigmas Vaišvila nepaaiškino, kaip jis atsirado. Be to, neturėdamas UAB “Parex lizingas” akcininkų, valdybos ir pagrindinio kreditoriaus – AS “Parekss banka” sutikimo, Z. Vaišvila vienasmeniškai skolinosi pinigus bendrovės vardu ir įkeitinėjo jos turtą. Tai precedento neturintys veiksmai, todėl dar bus kreipiamasi į teisėsaugos institucijas su prašymu nustatyti, ar buvusio administracijos vadovo veiksmuose nėra tyčinio bankroto požymių.

Inventorizacijos metu UAB “Parex lizingas” patalpose rasti UAB “Oruva ir Ko” dokumentai, įvairi reprezentacinė medžiaga. Įvertinus darbuotojų darbo vietoje rastus dokumentus, kompiuterių bylas, elektroninių laiškų turinį, taip pat galima teigti, kad UAB “Parex lizingo” darbuotojai nemažą laiko dalį skirdavo įvairių reikalų, susijusių su UAB “Oruva ir Ko” veikla, tvarkymui.

Sugretinus šiuos faktus ir sandorius, vykdytus tarp UAB “Parex lizingas” ir UAB “Oruva ir Ko” aiškėja, kad “paties su savimi” sandoriai Zigmui Vaišvilai sudarė sąlygas vykdyti finansines aferas, kadangi jis tuo pačiu metu buvo tiek UAB “Parex lizingas”, tiek UAB “Oruva ir Ko” direktorius.

UAB “Parex lizingas” inventorizacijos metu taip pat nustatyta, kad dalis bendrovės operacijų buvo vykdoma per ofšorines kompanijas – “BALDURE MANAGEMENT LCC” bei “FINANCIAL EURO GROUP LLC”.

Be to, 2002 m. pradžioje, Z. Vaišvila, veikdamas per savo žmoną Reginą Vaišvilienę, įsteigė lizingo bendrovę UAB “Baltijos tarptautinis lizingas”. Pažymėtina, kad minėtu laikotarpiu Z. Vaišvila vis dar buvo UAB “Parex lizingas” administracijos vadovas, taigi UAB “Baltijos tarptautinis lizingas” ne tik tapo konkuruojančia bendrove, bet kuri, kaip įtariama, taip pat buvo įsteigta kaip priedanga įvairioms finansinėms aferoms vykdyti.

Views All Time
Views All Time
2317
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!