Archeologijos katedra yra suformavusi savarankišką bakalaurinę ir magistrinę studijų programą.

Archeologijos studijos vyksta keliais etapais – ketverių metų bakalauro studijos ir dviejų metų magistrantūra. Baigę magistro studijas, gabiausi studentai gali tęsti studijas doktorantūroje.

Studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, plataus humanitarinio išsilavinimo archeologus, reikalingus Lietuvos kultūros sitemai. Absolventai galės dirbti mokslo ir studijų institucijose (Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriuje, aukštųjų mokyklų katedrose, kur dėstoma ir tiriama Lietuvos proistorė ir archeologija; muziejuose, kur yra archeologijos, numizmatikos ar bendrieji istorijos skyriai; paminklosaugos sitemoje (Kultūros vertybių apsaugos departamente ir jo padalinuose, savivaldybių paminklotvarkos skyriuose); kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo centruose.

Archeologijos katedra dalyvauja Istorijos bei Kultūros istorijos ir antropologijos studijų programose siūlydama įvairius kursus (pvz.: “Archeologijos įvado”, “Numizmatikos”, “Lietuvos proistorės”).

Archeologijos katedra dalyvauja Istorijos krypties doktorantūros studijose.

Views All Time
Views All Time
5156
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!