Irina Rinkevičienė (2000 m.); Pamokos planas; Anglų k.; Klasės: 11 12

Pamokos tema: Testas “KEY WORD TRANSFORMATION” (Raktinio žodžio keitimas)

Pamokos eiga: Mokiniai aplanko svetainę:

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/index.htm

– Pasirenka skyrių “Key Word Transformation”;
– Perskaito uždavinį:

For questions 1-10 complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using the word given (Vartodami raktinį žodį, atsakymais į 1-10 klausimus užbaikite antrąjį sakinį taip, kad šis sakinys turėtų tokią pat prasmę, kaip ir pirmasis).

Do not change the word given (Nekeiskite raktinio žodžio).

You must use between two and five words, including the word given (Jūs turite panaudoti nuo dviejų iki penkių žodžių, įskaitant raktinį žodį).

‘Key’ Word Transformation

—————————————————-

1. Why are you interested in taking up a new hobby?

want

Why …………………………………. up a new hobby?

—————————————————-

2. “Have you seen my gloves anywhere, Eric?” asked Mrs Noble.

seen

Mrs Noble asked Eric …………………………………. her gloves anywhere.

—————————————————-

3. Suzanne was too excited to sleep.

that

Suzanne was …………………………………. not sleep.

—————————————————-

4. Robert has not had a job for two years.

out

Robert has …………………………………. for two years.

—————————————————-

5. “I will complete the work only if you pay me 500 pounds extra,” said Frank.

not

“I will ………………………………… you pay me 500 pounds extra,” said Frank.

—————————————————-

6. The thief ran past you so I’m sure you saw his face.

must

The thief ran right past you so …………………………………. his face.

—————————————————-

7. The clients demanded to stay in a first-class hotel.

staying

The clients …………………………………. in a first-class hotel.

—————————————————-

8. I don’t object to the council building a new road here.

objection

I …………………………………. the council building a new road here.

—————————————————-

9. The author wrote her latest novel while she was staying in Majorca.

was

The author’s latest novel …………………………………. stay in Majorca.

—————————————————-

10. The newspaper offered Lynda 5,000 pounds for her story, but she refused.

turned

Lynda ……………………………….. of 5,000 pounds from the newspaper for her story.

—————————————————-

Mokiniai skaito tekstą ir kiekviename tarpelyje įrašo tinkamą žodį. Programa leidžia iš karto tikrinti atsakymus, todėl mokiniai tuoj pat mato, ar teisingai jie atsakė.

Mokiniai atlieka testą. Po 30 minučių mokytojas tikrina, kaip mokiniai atliko darbą, aiškina būdingiausias klaidas.

Views All Time
Views All Time
4560
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!