Nepertraukiamos prekybos pagrindinis bruožas yra tas, kad prekybos sistema, gavusi naują pavedimą, iš karto patikrina ar yra kita jį atitinkanti sandorio šalis tarp anksčiau gautų pavedimų. Jei tokia sandorio šalis randama, pavedimas vykdomas iš karto, jei ne, pavedimas įrašomas tarp laukiančių. Apie įvykdytą pavedimą ir įregistruotą sandorį nedelsiant informuojami visi Biržos nariai, dalyvaujantys prekyboje.

Nepertraukiamoje prekyboje sandoriai gali būti sudaromi visais VP: akcijomis, pasirašymo teisėmis, skolos VP.

Nepertraukiamos prekybos metu akcijų ir pasirašymo teisių kaina gali svyruoti 10% ribose nuo prekybos sesijos atidarymo metu nustatyto kurso, o jei šis kursas nustatytas nebuvo – nuo paskutinės vidutinės svertinės kainos. Kai kursas arba paskutinė vidutinė svertinė kaina nukrenta žemiau 0,20 Lt, galimos kainos svyravimo ribos yra 0,01 Lt.

Prekybos sesijos atidarymo metu gautų pavedimų neįvykdyta dalis perkeliama į nepertraukiamą prekybą, jei juose nurodytas kainos limitas patenka į kainos kitimo ribas. Jei prekybos sesijos atidarymo metu sandoriai akcijomis ir pasirašymo teisėmis nebuvo įregistruoti dėl per didelio kurso svyravimo (įregistruotas ribinis kursas), pavedimai šioms akcijoms į nepertraukiamą prekybą neperkeliami.

Pavedimai vykdomi laikantis kainos ir laiko prioriteto. Tai reiškia, kad pirmiausia vykdomi pavedimai pirkti aukščiausia ir parduoti žemiausia kainomis. Jei yra keletas vienos rūšies pavedimų vienodomis kainomis, pirmiausia vykdomas anksčiausiai gautas pavedimas.

Pavedimai gali būti vykdomi pilnai arba dalimi. Pavedimo neįvykdyta dalis lieka prekybos sistemoje laukimo režime iki jo visiško įvykdymo. Biržos nariai savo pateiktų pavedimų neįvykdytą dalį gali koreguoti arba anuliuoti.

Pavedimai skolos VP su atkarpomis gali būti pateikiami iki nepertraukiamos prekybos pradžios ir galioja iki jų pilno įvykdymo arba datos nurodytos pavedime. Skolos VP be atkarpų pavedimai gali būti pateikiami tik nepertraukiamos prekybos metu ir galioja tik tą prekybos sesiją, kuriai jie buvo pateikti. Visiems skolos VP kaina pavedimuose nurodoma pajamingumo procentu. Vienos prekybos sesijos metu skolos VP pajamingumas gali keistis 10% ribose nuo paskutinio įregistruoto vidutinio svertinio pajamingumo, o jei pastarasis nebuvo nustatytas – nuo emisijos išplatinimo vidutinio svertinio pajamingumo.

Pavedimai vykdomi laikantis kainos ir laiko prioriteto. Tai reiškia, kad pirmiausia vykdomi pavedimai pirkti žemiausiu ir parduoti aukščiausiu pajamingumu. Jei yra keletas vienos rūšies pavedimų vienodais pajamingumais, pirmiausia vykdomas anksčiausiai gautas pavedimas.

Naudota literatūra:

“LR vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas”, Vilnius 1996

“Biržos strateginis planas 1999-2001 m.”, Vilnius 1998

R.Busila “NVPB valdybos ataskaita (1998)”, Vilnius 1999

“Dėl AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklių”; VPK nutarimas, Vilnius 1998

“AB “Nacionalinė vertybinių popierių birža” prekybos taisyklės”

“Vertybinių popierių registravimo ir platinimo tvarka”; VPK taisyklės, Vilnius 1999

“Dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių” VPK nutarimas, Vilnius 1998

Views All Time
Views All Time
2380
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!