Gyvenvietė Plungės rajone, Žlibinų apylinkėje, dešiniajame Minijos krante. Ji istoriniuose šaltiniuose pradėta minėti XII a. Gyvenvietė XIV-XVI a. buvo pavieto centras. Garsus Medingėnų dvaras, kurį XVI a. pradžioje valdė Žemaičių seniūnas S. Kęsgaila. Vėliau šis dvaras priklausė Šiukštoms, Gorskiams.

Medingėnuose, Šiukštų dvare, 1877 m. gimė rašytoja Šatrijos Ragana.

Apylinkės čia kalvotos, miškingos, niūrios.

1390 m. gegužės 26 d. Žemaitijos atstovų ir Ordino sutartyje, kuria garantuojami abipusiai prekybos reikalai, įrašyti ir Medingėnų žemės atstovai: Maizebutas, Dirksteklis, Rukundė, Daukša, Regelis, Skučias. XIV-XVI a. Medingėnai – nedidelės apskrities centras. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikais Medingėnai buvo dvaras ir valsčius, kurį nuo 1527 m. per savo vietininkus valdė Žemaičių seniūnas Stanislovas Kęsgaila. 1528 m. karinės prievolės sąrašuose jau paminėta ir bajorų Šiukštų šeima. Po Šiukštų dvaro šeimininkais tapo Veryhos-Darevskiai, Nepriklausomos Lietuvos laikais čia šeimininkavo Jacevičienė. Medingėnų dvaro centrinis rūmas buvo mūrinis, aptvertas aukšta rąstų tvora. Greta jo augo didelis vaismedžių sodas, ant Minijos kranto veikė vandens malūnas. Pro rūmus sroveno šaltiniuotas upeliukas. Jo pakrantėje stovėjo tabokinės malūnas. Ant kalnelio rymojo beržais apaugusios kapinaitės, kur buvo laidojami dvaro šeimininkai. Toje kalvoje dar tarpukario metais tebebuvo rūmų griuvėsiai.

Pasakojama, kad ten dideli rūmai stovėję. Kai jie sudegė, ponai persikėlė gyventi žemiau, kur iki gaisro buvo rūmų ūkinė dalis, ir apsigyveno buvusių aukštųjų dvaro tarnautojų mediniame name, kuris buvo pastatytas iš skaldytų akmenų ir kalkių. Šis namas stovėjo pačiame sode. Dvare augo daug galingų guobų ir klevų. Didžiulis kiemas pakraščiais buvo apsodintas krūmais.

Dabartinė Medingėnų gyvenvietė susiformavo po Antrojo pasaulinio karo ir ilgą laiką buvo viena iš tipiškiausių tarybinių ūkių gyvenviečių. Yra duomenų, kad pirmoji Medingėnų bažnyčia pastatyta 1671 m. Vyskupas Motiejus Valančius rašo, kad 1746 m. Medingėnuose „kaži kas” pastatęs bažnytėlę. Medingėnų bažnyčia minima ir 1841 m. Medingėnuose 1902 m. klebono kun. Malinausko ir parapijiečių rūpesčiu pastatyta nauja medinė stačiakampė trinavė Švč. Trejybės bažnyčia, kurią suprojektavo inžinierius N. Andrejevas. Savo architektūra tai viena iš įdomesnių medinių bažnyčių Žemaitijoje.

Praėjusio amžiaus pabaigoje trys kilometrai nuo miestelio buvo dar vienas Medingėnų dvaras, priklausęs taip pat Šiukštoms. Kaip tik šiame dvare, kuris buvo dabartinio Plungės raj. Žlibinų apylinkės teritorijoje, 1877 m. kovo 8 d. gimė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Marija su tėvais čia gyveno neilgai. Jai gimus, tėvai greitai persikėlė į Labūnavą. Paaugusi rašytoja Medingėnus mėgo ir čia dažnai atvažiuodavo, kartais ir atostogaudavo.

Views All Time
Views All Time
4726
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!