Devynioliktojo amžiaus gale, kai daugelis mūsų protėvių buvo neraštingi, daugelyje kaimų labiau išsilavinę žmonės turėjo “raštininkų” pravardę. Šie “raštininkai” kaimyno diktuojami parašydavo laišką ar kitą reikalingą dokumentą. Tapus visuomenei labiau išsilavinusiai, “raštininkai” išnyko. Panaši padėtis dabar Lietuvoje yra su informacinio raštingumo specialistais. Akivaizdu, kad įgijus bendrą informacinį išsilavinimą tokių specialistų visuomenei nebereikės.

Pristatoma telekomunikacijų fizikos ir elektronikos programa sudaryta taip, kad ją įsisavinusių specialistų neištiktų “raštininkų” likimas.

Telekomunikacijų vystymosi sparta pasaulyje ir Lietuvoje žinoma. Paradoksalu, bet šios spartos šaltiniai yra mokslų, atrodytų tiesiogiai nesusijusių su informacijos perdavimu, pasiekimai. Todėl specialistus būtina rengti taip, kad jie galėtų prisitaikyti prie greitai besikeičiančios visuomenės poreikių, t.y. visą laiką būtų reikalingi. Pirmiausia tokie specialistai turi būti “raštingi”, todėl pakankamas dėmesys skiriamas kompiuteriniams dalykams, susietiems su informacijos valdymo ir apdorojimo dalykais. Čia labai padeda bendradarbiavimas su vedančiosiomis pasaulyje šios srities firmomis. Šio bendradarbiavimo pasekoje, viena iš sparčiausiai besivystančių skaitmeninio apdorojimo įrenginių firma “Analog Devices” padėjo įrengti ir padeda eksploatuoti mokomąją skaitmeninių procesorių laboratoriją.

Suprantama, kad telekomunikacijų specialistų parengimas neįmanomas be tiesioginio bendradarbiavimo su didžiosiomis Lietuvos telekomunikacijų firmomis. Vienu ar kitu būdu bendradarbiaujama su “Lietuvos telekomu”, “Bite GSM”, “Omnitel”. Mokant studentus naujausių informacinių technologijų, daug padeda viena didžiausių pasaulyje informacinių įrenginių kūrimo ir gamybos firmų “Ericsson”.

Mokymo programoje atsižvelgta į tai, kad ne visi absolventai dirbs didžiosiose telekomunikacijų firmose. Specialistai reikalingi ir vidutinėms bei mažoms firmoms. Gyvenimas parodė, kad savo verslą gali organizuoti tik tam tikras profesines žinias turintys žmonės. Todėl mokymo programoje, be kompiuterijos ir telekomunikacijų, daug vietos skiriama elektronikai, kitiems dalykams, kuriuos žinodami absolventai gali ne tik parduoti savo žinias, t.y. dirbti didelėse firmose, bet ir organizuoti savo verslą kompiuterijos, ryšių sistemų, elektronikos srityse. Organizuojant savo verslą, paminėtose srityse, didžiausia investicija yra ne pinigai, bet žinios. Nenuostabu, kad daugelis mūsų absolventų dabar sėkmingai dirba savo versle.

Telekomunikacijos ir elektronika yra įvairių mokslų pasiekimų samplaika. Elektronika neapsieina be kietojo kūno fizikos pasiekimų, o telekomunikacijos įrenginiuose informacija apdorojama pasitelkiant tokių, palyginti egzotiškų mokslų pasiekimus, kaip chaoso ir fraktalų teorijos. Kaip pavyzdį, galima pateikti daugelio turimą mobilųjį telefoną. Šio, dabar jau buities įrenginio, veikimas būtų neįmanomas ne tik be akivaizdžių elektronikos pasiekimų, bet ir tiesiogiai nepastebimų grupių teorijos, fraktalų fizikos ir kitų pačių šiuolaikiškiausių mokslų atradimų.

Rengiant telekomunikacijų ir elektronikos specialistus, vienu ar kitu lygiu, jie supažindinami su paminėtų ir kitų mokslų pagrindais. Todėl baigę bakalauro studijas, be gamybinės ir verslo veiklos, norintys gali tobulintis atitinkamų pakraipų magistratūroje ir doktorantūroje, o paskui ir dirbti mokslinį ar pedagoginį darbą fizikos, telekomunikacijų ar elektronikos srityse.

Radiofizikos katedros vedėjas prof. V.Ivaška

Views All Time
Views All Time
4137
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!