Chemija – elektroniniai žurnalai

ACS (American Chemical Society) Publication
Accounts of chemical research
http://pubs.acs.org/journals/achre4/index.html

Žurnale publikuojami straipsniai iš visų chemijos ir biochemijos krypčių. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Analytical Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/ancham/index.html

Straipsniai 1 reklama

Žurnale publikuojami straipsniai šiomis temomis: chromatografija, spektroskopija, masės spektrometrija, elektroanalitinė ir bioanalitinė chemija. Žurnalo svetainėje pateikiama pavyzdiniai numeriai, kur galima rasti straipsnius, naujienas ir kt. informaciją. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Biochemistry
http://pubs.acs.org/journals/bichaw/index.html

Žurnale publikuojami straipsniai apie didelius pasikeitimus, kurie vyksta chemijoje, biochemijoje, molekulinėje ir ląstelių biologijoje. Straipsniai apie proteinų, enzimų, receptorių, karbohidratų, lipidų, nukleininių rūgščių, struktūrų funkcijas ir reguliavimą, genų struktūras, biosintezę, virusus ir t.t. Temos: biologiškai aktyvių molekulių struktūra, funkcija ir reguliacija, genų struktūra ir išraiška, biocheminiai mechanizmai, proteinų biosintezė, membranos struktūros – funkcijos ryšys, bioenergetika ir imunochemija. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Bioconjugate Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/bcches/index.html

Žurnalas skirtas chemikams, biochemikams, biologams. Leidžiamas 6 kartus per metus. Jame rašoma apie aktyvių molekulių ir biopolimerų kovalentinius junginius, dengiamąsiąs ir kitas medžiagas, antikūnių junginius ir jų fragmentus, nukleines rūgštis ir jų analogus, liposominius komponentus ir kitas biologiškai aktyvias molekules, kurios jungiasi tarpusavyje arba su kitomis molekulių grupėmis, įgaudamos naudingas savybes. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Biotechnology Progress
http://pubs.acs.org/journals/bipret/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame publikuojami straipsniai šiomis temomis: bioreaktoriai, biomedicininė inžinerija, ląstelės, biokatalizatoriai ir bioreaktorių projektavimas, bioseparacijos ir plaukiantis pasroviui apdorojimas, ląstelių auginimas ir audinio inžinerija, proceso įprasminimas ir kontrolė ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Chemical Innovation
http://pubs.acs.org/journals/chtedd/index.html

Žurnalo straipsnių temos apie visus inovacinio proceso elementus su chemija susijusiose pramonės šakose, įskaitant išteklius, reikalingus pradėti procesą, naujų technologijų vystymą ir tyrinėjimą. Elektroninis archyvas nuo 1998 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Chemical Reviews
http://pubs.acs.org/journals/chreay/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame spausdinama straipsniai apie išsamią ir ekspertų įvertintą organinėje, neorganinėje, fizikinėje, analitinėje, biologinėje chemijoje kritinę analizę. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Chemistry of Materials
http://pubs.acs.org/journals/cmatex/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame pateikiami straipsniai apie molekulinio lygmens perspektyvą chemijoje, chemijos inžinerijoje ir medžiagų moksle. Mokslinių tyrinėjimų sritys apima organinė ir neorganinė chemiją, polimerų chemiją su naujomis ir naudingomis optinėmis, elektrinėmis, magnetinėmis, katalizuojančiomis ir mechaninėmis savybėmis. Greta reguliariai publikuojamų straipsnių, žurnalas siūlo neperiodinius apžvalginius straipsnius ir specialius žurnalo numerius, analizuojančius pagrindinius straipsnius iš pastarųjų medžiagų chemijos tyrinėjimų. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Enery & Fuels
http://pubs.acs.org/journals/enfuem/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame publikuojami straipsniai iš analitinės chemijos, biochemijos, biotechnologinių programų, cheminės inžinerijos naujienų, chemijos apžvalgų, medžiagų ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalo turiniais.

Environmental Science & Technology
http://pubs.acs.org/subscribe/journals/esthag-a/35/i07/toc/toc_i07.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Pagrindinės temos apie oro, vandens pasikeitimus ir toksafeno masės balansą didžiuosiuose ežeruose, meteorologinė įvairovė oro užteršimo srovėse ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalo turiniais.

Industrial & Engineering Chemistry Research
http://pubs.acs.org/journals/iecred/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos: taikomoji chemija, katalizė ir reakcijų inžinerija, medžiagos ir sąveika, gamybos parengimas ir kontrolė, sodrinimas, mokslinis tiriamasis darbas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Inorganic Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/inocaj/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame spausdinami straipsniai apie visus neorganinės chemijos lygmenis ir eksperimentinius ir teorinius pranešimus apie kiekybines struktūras ir termodinamikos studijas, neorganines reakcijas, bioneorganinę chemiją, kai kuriuos organinių metalų chemijos aspektus. Akcentuojama sintezė, struktūra, termodinaminė spektroskopija. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of Agricultural and Food Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/jafcau/index.html

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos apima: maisto produktų, pluoštų bei pašarų cheminius, biocheminius ir maitinimo aspektus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of Chemistry & Engineering Data
http://pubs.acs.org/journals/jceaax/index.html

Žurnalas – tai pagrindinis šaltinis eksperimentiniams duomenims iš organinių ir neorganinių sudėtinių dalių ir jų mišinių fizinių, termodinaminių ir perdavimo savybių, įskaitant biomechaninę susidomėjimą keliančias sistemas. Taip pat svarbus tarptautinis šaltinis, pateikiantis aukštos kokybės eksperimentinius duomenis, liečiančius grynas sudėtines dalis ir jų mišinius dujose, skysčiuose ir kietuose kūnuose. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of Combinatorial Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/jcchff/index.html

Žurnalas leidžiamas kartą per du mėnesius. Elektroninis archyvas nuo 1999 m. Straipsnių temos apima plačią kombinatorinės chemijos sritį, ypatingai akcentuojant kietosios fazės organinę sintezę, tirpalo fazės organinę sintezę, kodavimą, automatizavimą, polimerų atsargas, analitinio charakterizavimo studijas. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of Medicinal Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/jmcmar/index.html

Žurnalo tiražas – 26 numeriai per metus. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos apima dizainą ir sintezę naujų biologiškai aktyvių sudėtinių dalių, molekulių modifikacijas, sukurtas nukreipti vaistus į specifinius taikinius, metabolizmo rolę vaistų veikime, NMR ir rentgeno spindulių kristalografijos pritaikymą tirti molekulių atpažinimui receptoriuose, molekulių modeliavimo ir biologijos studijose. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of Natural Products
http://pubs.acs.org/journals/jnprdf/index.html

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos apima ekrano metodologiją, izoliacijos technologiją, spektroskopiją, struktūros apsprendimą, sintezę, biosintezę, chematoksonomiją ir farmakologiją ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of Organic Chemistry
http://pubs.acs.org/journals/joceah/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos apima: organines reakcijas, natūralius produktus, mechanizmo studijas, bioorganinę chemiją, teorinę organinę chemiją, spektroskopijas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

The Journal of Physical Chemistry A
http://pubs.acs.org/journals/jpcafh/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsniai apima kinetiką, atmosferos ir aplinkos fizinę chemiją, molekulinę struktūrą, kvantinę chemiją ir bendrąją teoriją, bendrąją fizinę chemiją. Nemokamai galima susipažinti su žurnalųш turiniais.

The Journal of Physical Chemistry B
http://pubs.acs.org/journals/jpcbfk/index.html

Žurnalas leidžiamas kas savaitę. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos: studijos apie medžiagas – nanostruktūras, makromolekulės, statistinę mechanika ir kondensuotų medžiagų termodinamika, biofizinę chemija, bendroji chemija, studijos apie paviršių struktūras ir savybes bei interfeisus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of the American Chemical Society
http://pubs.acs.org/journals/jacsat/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių pagrindinė tema yra dirbtinis membranos morfologijos moduliavimas. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Langmuir
http://pubs.acs.org/journals/langd5/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame publikuojamos tokios temos: biokolidai, biomolekulinės medžiagos, nanostruktūros, multikomponentinės sistemos, polimerų taikymas, emulsijos, geliai, adsorpcija, reakcijos ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Macromolecules
http://pubs.acs.org/journals/mamobx/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių pagrindinės temos apima makromolekulių mokslų, įskaitant sintezę, polimerizacijos mechanizmą ir kinetiką, cheminę modifikaciją, tirpalų, kietųjų kūnų charakteristikas bei organinių, neorganinių ir natūraliai atsirandančių polimerų paviršiaus savybes. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Organometallics
http://pubs.acs.org/journals/orgnd7/index.html

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsniuose detalizuojama sintezę, struktūrą, cheminis reaktyvumas ir reakcijos mechanizmai bei organometalinių ir organometaloidinių komponentų taikymas, organinę ir polimerų sintezę, katalizes procesai, medžiagų mokslų sintetiniai aspektai bei kietųjų kūnų chemija. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Ingenta Select
Aerosol Science and Technology
http://elvira.ingentaselect.com/vl=47323395/cl=36/nw=1
/rpsv/cw/tandf/02786826/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1999 m. Straipsnių temos: aerozolio ir su juo susijusių reiškinių teoriniai ir eksperimentiniai tyrinėjimai, aerozolio filtracija, dalelių judėjimas laminariniuose ir turbulentiniuose skysčiuose, aerozolio generacijos metodai, matomumas ir atmosferinę optika, fizinių ir cheminių savybių matavimas. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Chemical Engineering Research and Design
http://elvira.ingentaselect.com/vl=47323395/cl=36/nw=1
/rpsv/cw/icheme/02638762/contp1.htm

Žurnalas siejasi su dizainu ir tyrinėjimu bei visais eksperimentinio darbo aspektais, pasiekimais ir teorija chemijos inžinerijoje tarptautiniu mastu. Žurnalų elektroninis archyvas nuo 1996 m. Leidžiama 8 numeriai per metus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Food and Bioproducts Processing
http://elvira.ingentaselect.com/vl=47323395/cl=36/nw=1
/rpsv/cw/icheme/09603085/contp1.htm

Žurnalas leidžiamas 4 kartus per metus. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos: maisto gamybos operacijos, higiena, valymas, ekstrahavimas, pakavimas, bioreaktorių projektavimas ir veikimas, mikrobinę ir enziminę reakcijos, fermentacija, instrumentacija ir kontrolė, membranos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų

ScienceDirect

Analytical Biochemistry
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00032697

Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai. Žurnale pateikiami biologijos mokslo straipsniai ir jų apžvalgos.

Bioorganic Chemistry
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00452068

Tarptautinis žurnalas, kuriame publikuojami straipsniai apie organinės ir fizinės organinės chemijos taikymą biologijoje, techniką ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Journal of Catalysis
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1993 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

The Journal of Chemical Thermodynamics
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219614

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1993 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Journal of Colloid and Interface Science
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219797

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1993 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Journal of Food Composition and Analysis
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1993 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Journal of Solid State Chemistry
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00224596

Microchemical Journal
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0026265X

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1993 m. Straipsnių pagrindinės temos apima fluorometrinęį fruktozę, gliukozės ir sacharozės determinaciją, naudojant cirkonilio chloridą, chemometrinės kokybės analizės techniką. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Nitric Oxide
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10898603

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1997 m. Straipsnių pagrindinės temos apima azoto oksido eritrocitų sunaudojimą: konkurencijos eksperimentą ir modelio analizę. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Pesticide Biochemistry and Physiology
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00483575

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1993 m. Spausdina originalius mokslinius straipsnius, liečiančius veikimą augalų apsaugos priemonių, tokių kaip insekticidai, fungicidai, herbicidai ir panašūs komponentai, įskaitant feromonų, hormonų ir augalų atsparumo priemonių biosintezę. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Protein Expression and Purification
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10465928

Žurnale publikuojami originalūs straipsniai, aprašantys naujas ar reikšmingai patobulintas labai išgrynintų proteinų izoliacijas, procedūros, išreiškiančios ir izoliuojančios proteinus nuo genetiškai inžinerinių šaltinių, nauji ar patobulinti molekulinės biologijos metodai specifinių proteinų išraiškai. Pateikiami apžvalginiai straipsniai, kurie apibūdina ir įvertina svarbius aspektus, liečiančius proteinų išraišką ir išgryninimą. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatai.

Royal Society of Chemistry
Analyst
http://www.rsc.org/is/journals/current/analyst/anlpub.htm

Tarptautinis žurnalas, rašantis apie analitinių ir bioanalitinių metodų vystymą ir pritaikymą. Žurnalas leidžiamas kiekvieną mėnesį. Jis skiriamas chemikams – analitikams. Žurnalas internete nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Chemical Communications
http://www.rsc.org/is/journals/current/chemcomm/cccpub.htm

Lyderiaujantis žurnalas, spausdinantis straipsnius apie svarbius naujus pasiekimus chemijoje. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais nuo 1997 m.

Chemical Society Reviews
http://www.rsc.org/is/journals/current/chsocrev/csrpub.htm

Žurnale publikuojama trumpos įžanginės apžvalgos iš chemijos mokslo. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais nuo 1995 m.

Faraday Discussions
http://www.rsc.org/is/journals/current/faraday/fadpub.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1997 m. Straipsnių temos: fizinė, biofizinė chemija. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais

Green Chemistry
http://www.rsc.org/is/journals/current/green/greenpub.htm

Žurnalas leidžiamas kas 2 mėn. Elektroninis archyvas nuo 1999 m. Straipsniai apima cheminius aspektus apie svarbiausias technologijas iš akademinių, industrinių bei viešųjų sektorių. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais

Journal of Materials Chemistry
http://www.rsc.org/is/journals/current/jmc/mappub.htm

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos: medžiagų sintezė, struktūros savybės ir taikymas. Spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, pavienės apžvalgos, konferencijų detalės. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais

Journal of the Chemical Society. Dalton transactions
http://www.rsc.org/is/journals/current/dalton/dappub.htm

Žurnale publikuojami straipsniai šiomis temomis: neorganiniai ir organometaliniai komponentai, įskaitant bioneorganinę ir kietųjų kūnų neorganinę chemiją, struktūros, savybės ir reakcijos, įskaitant kinetiką ir mechanizmą, naujas arba patobulintas eksperimentines technikas ir sintezes. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of the Chemical Society. Faraday transactions
http://www.rsc.org/is/journals/current/faradaytrans/fappub.htm

Journal of the Chemical Society. Perkin transactions. I
http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin1/p1ppub.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Jame publikuojami straipsniai iš organinės ir bioorganinės chemijos, visų tipų sintetinės organinės chemijos, organometalų chemijos, natūralių produktų chemijos ir biosintezės, santykio tarp molekulinės struktūros ir biologinio aktyvumo, polimerų ir biologinių makromolekulių chemijos, medicinos ir žemės ūkio chemijos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Journal of the Chemical Society. Perkin transactions. II
http://www.rsc.org/is/journals/current/perkin2/p2ppub.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Jame publikuojami straipsniai iš organinės, organometalų, bioorganinės ir supermolekulinės chemijos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

New Journal of Chemistry
http://www.rsc.org/is/journals/current/newjchem/njc.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Jis skirtas chemijai ir jai giminingoms disciplinoms. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Physical Chemistry Chemical Physics – A Journal of European Chemical Societies
http://www.rsc.org/is/journals/current/pccp/pccppub.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1997 m. Leidžiamas 2 kartus per metus. Straipsnių pagrindinės temos: molekulių savybės, kinetika ir reakcijų dinamika, statistinė mechanika ir termodinamika, elektrochemija, biofizinė chemija, katalizė ir medžiagų mokslas. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais.

Wiley InterScience. Chemistry

Acta polymerica
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5007822

Žurnalas apima visus tarpdisciplininio polimerų tyrinėjimo aspektus. Pagrindiniai akcentai skiriami polimerų, polimerų koloidų, polielektrolitų, skystų kristalų, plonų kietųjų juostų ir biopolimerų fizikai ir fizinei chemijai. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Advanced materials
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10008336

Žurnalo straipsniai apima atidžiai parinktas, aukščiausios kokybės apžvalgas, straipsnius bei tyrimų naujienas iš funkcinių medžiagų chemijos ir fizikos. Jį skaito mokslininkai, tyrinėjantys medžiagas, chemikai, fizikai, keramikai, inžinieriai, metalurgai. Žurnalas leidžiamas 2 kartus per metus. Elektroninis archyvas nuo 1998 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Advaces in Polymer Technology
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=35650

Žurnalo straipsniai apima svarbius pasiekimus iš polimerų medžiagų, produkcijos ir apdirbimo metodų, įrangos bei produktų projektavimo. Spausdinami originalūs straipsniai, apžvalgos, techno – ekonominės studijos, patentų apžvalgos. Žurnalas leidžiamas 4 kartus per metus. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Angewandte Chemie (vokiečių klb.)
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=40002873

Žurnalo straipsniai apima svarbius rezultatus iš naujausių tyrinėjimų apie visas chemijos šakas, nurodant neišspręstas problemas ir aptariant galimus pasiekimus. Žurnalas leidžiamas 2 kartus per mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1998 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Angewandte Chemie International Edition (vokiečių klb.)
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=26737

Žurnalo straipsniai apima svarbius rezultatus iš naujausių tyrinėjimų apie visas chemijos šakas, nurodant neišspręstas problemas ir aptariant galimus pasiekimus. Žurnalas leidžiamas 2 kartus per mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1999 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Applied Organometallic Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=2676

Žurnalo straipsnių temos: organometaliniai komponentai, organinės sintezės, medžiagos ir polimerai, elgsena aplinkos ir biologinėse sistemose. Spausdinami straipsniai, pavienės apžvalgos iš taikomosios organometalikos srities, pranešimai iš konferencijų bei knygų apžvalgos. Žurnalas leidžiamas kartą per mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Biopolymers
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=28380

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m., 6 kartus per metus. Spausdinama originali tiriamoji medžiaga apie biopolimerus, mažo molekulinio svorio molekules, jų dinamiką ir biojunginius. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Chemical Engineering & Technology
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10008333

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Tai kompetentingas, esminis, teminis žurnalas skirtas chemijos inžinieriams. Publikacijų temos: šilumos, masės perdavimas, modeliavimas, parametrų nustatymas, korozija bei emisijos ir užterštumo kontrolė. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Chemie Ingenieur Tecnik
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=60500203

Žurnalo straipsnių temos apima naujausius atradimus pramonėje, išsivystyme, konstrukcijoje ir produkcijoje. Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 2000 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Chemistry – A European Journal
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=26293

Žurnale publikuojami straipsniai iš visų chemijos ir su ja susijusių mokslo krypčių. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais nuo 1998 m.

Crystal Research and Technology
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5007559

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Tai tarptautinis žurnalas, nagrinėjantis visus eksperimentinio industrinio ir teorinio kristalografijos tyrinėjimo aspektus: kristalų augimo technikos ir reiškiniai, moderniosios kristalinės medžiagos; kristalų taikymas medžiagų moksle, elektronikoje, duomenų saugojime ir optikoje; struktūrinių kristalų savybių eksperimentinės ir teorinės studijos; biologiškai aktyvių medžiagų struktūra ir efektyvumas. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Die Angewandte Makromolekulare Chemie
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10048709

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Straipsniuose publikuojamos pagrindinės temos: įvairaus lankstumo polimerų, esančių tirpale, elektro-optinės studijos, skysti kristaliniai polimerai ir kt. Žurnalas apima originalius tyrinėjimų straipsnius apie makromolekulines medžiagas ir praktinės reikšmės polimerus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

European Journal of Inorganic Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=27721

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Jo straipsniai apima pilnus, trumpus straipsnius ir mikro apžvalgas iš viso spektro neorganinės, organometalinės, bioneorganinės ir kietųjų kūnų chemijos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

European Journal of Organic Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=27380

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Jame pateikiama straipsniai iš viso spektro sintetinės organinės, bioorganinės ir fizinės organinės chemijos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Fire and materials
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=3189

Žurnalas leidžiamas kas 2 mėn. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikuojami moksliniai ir technologijos straipsniai, analizuojantys medžiagų degiąsias savybes ir produktus, į kuriuos jos yra perdirbamos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Helvetica Chimica Acta
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5007133

Šveicarų mėnesinis žurnalas. Elektroninis archyvas nuo 1998 m. Straipsnių temos: biznis, finansai, teisė, vadyba, chemija, kompiuterija, žemės mokslas, švietimas, inžinerija, medicina, matematika, statistika, psichologija ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

International Journal of Chemical Kinetics
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5000443

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

International Journal of Quantum Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=29830

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsniai apima kvantų teoriją ir skaičiavimus chemijoje ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Journal of Applied Polymer Science
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=30035

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. 4 kartus per mėnesį. Temos: plastikai ir jų sudėtinės dalys, elastomerai, juostos ir membranos, pluoštai, dangos ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Journal of Chemometrics
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=4425

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1996 m. Spausdinami originalūs moksliniai straipsniai ir apžvalgos apie fundamentalius ir taikomuosius chemometrijos aspektus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais, straipsnių referatais.

Journal of Computational Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=33822

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Journal of High Resolution Chromatography
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5008460

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Straipsnių temos: GG, LC, SFC teorija ir praktika, kitos chromotografijos mokslo disciplinos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Journal of Mass Spectrometry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=6043

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos: aktinido jonų reakcijos su etileno oksidu, jonizacijos procesai, dujų jonų reakcijos mechanizmai, spektroskopija ir energetika, jonų struktūra, sudėtinių dalių biologinė analizė, elementų analizė ir neorganinės chemijos taikymas ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnaų turiniais ir referatais.

Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=36444

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Straipsnių temos: bendra organinė polimerų ir fizinė organinė chemija, monomerų, polimerų, oligomerų organinė, bioorganinė, bioneorganinė ir biologinė chemija, modelinės sudėtinės dalys, katalizatorių neorganinė ir organometalinė chemija ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=36698

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Jame publikuojami straipsniai iš fizikos ir fizinės chemijos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Macromolecular Chemistry and Physics
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10003495

Žurnalas įkurtas 1973 m. Jis skiriamas besidomintiems polimerų chemija, fizika ir medžiagų inžinerija. Recenzuojamas pasaulyje pripažintų ekspertų. Per metus atspausdinama apie 350 straipsnių. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Macromolecular Rapid Communications
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10003270

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Jis skiriamas besidomintiems polimerų mokslu, chemija, fizika, medžiagų inžinerija. Recenzuojamas pasaulyje pripažintų ekspertų. “Macromolecular chemistry and Physics” prenumeratoriai šį žurnalą gauna kaip nemokamą priedą. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Macromolecular Theory and Simulations
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10003417

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Straipsnių pagrindinės temos apima makromolekulių chemiją ir fiziką. Žurnalas skirtas teoretikams ir eksperimentatoriams. Spausdinama straipsniai, apžvalgos apie makromolekules, polimerų termodinamiką ir polimerizacijos kinetiką. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Magnetic Resonance in Chemistry
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=3767

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Publikacijos susijusios su NMR ir EPR studijomis. Pagrindinės temos apima originalius metodus ir pritaikymus, instrumentacijas ir struktūrinio išaiškinimo vystymąsi. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Proteins: Structure, Function, and Genetics
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=36176
Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1996 m. Spausdina straipsnius iš proteinų mokslinių tyrinėjimo srities: struktūra, funkcija, genetika, dizainas. Pranešimai pristato naujus eksperimentinius duomenis iš biofizinės chemijos, molekulinės biologijos ir genetikos. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Starch – Stärke
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=5007532

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Daugiau kaip 40 metų žurnalas akcentuoja tokią temą: karbohidratų, tokių kaip celiuliozė, krakmolas ir cukrus, gamyba fotosintezės būdu. Ypatingas dėmesys skiriamas naujausioms studijoms, liečiančioms naujus krakmolo išteklius, modifikuotus krakmolus, krakmolo derivatus ir krakmolo sacharifikacijos produktus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Zeitschrift fьr anorganische und allgemeine Chemie
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jtoc?ID=10005159

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Tai tarptautinis žurnalas, kuris spausdina originalius straipsnius apie mokslinių darbų rezultatus iš visų neorganinės, molekulinės, kietųjų medžiagų ir kompleksinės chemijos sričių. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir referatais.

Biochemical Journal
http://www.biochemj.org/bj.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1976 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Biotechmology and Applied Biochemistry
http://bab.portlandpress.com/

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1987 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

British Food Journal
http://www.mcb.co.uk/bfj.htm

Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1989 m. Jame publikuojami straipsniai apie maistą: produktus, technologijas, vartojimą, saugojimą, prekybą ir kt. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais. Pateikia pavyzdinį leidinį (sample issue).

Electrochemical and Solid-State Letters
http://www.electrochem.org/publications/esl/letters.htm

Elektroninis žurnalas, apimantis mokslinius tyrinėjimus ir kietųjų kūnų vystymąsi elektrochemijos moksle ir technologijoje. Pateikiami straipsniai iš tokių sričių: baterijos ir energijos konversija, korozija, anodinės juostos, elektrocheminė sintezė ir inžinerija, fizinė ir analitinė elektrochemija, medžiagos ir apdirbimas, bendrosios kietųjų kūnų temos ir kt. Žurnalo elektroninis archyvas nuo 1998 m. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

European Journal of Biochemistry
http://www.ejbiochem.org/

Žurnalo straipsniai apima biochemiją, molekulinę ir ląstelių biologiją bei molekulinę biofiziką. Žurnalas leidžiamas du kartus į mėnesį. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Biological Chemistry
http://www.jbc.org/

Žurnalas leidžiamas 4-5 kartus per mėn. Elektroninis archyvas nuo 1980 m. Straipsnių temos apima: biochemiją ir molekulinę biologiją. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Journal of Chemical Education
http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/index.html

Žurnalas leidžiamas kas mėnesį. Elektroninis archyvas nuo 1995 m. Temos apima naujas chemijos sritis, sunkių koncepcijų dėstymo metodus, diskusijas apie mokymosi teoriją, paskaitų demonstravimą, kompiuterių programas, kursų informaciją ir naujus laboratorinius eksperimentus. Nemokamai galima susipažinti su žurnalų turiniais ir straipsnių referatais.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *