Nairobyje, Kenijoje, 5 dienas vykusiame Pasaulio aplinkos ministrų forume, kuriame dalyvavo ir Lietuvos aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas, buvo sutarta dėl globalių ekologinių problemų, kaip gyvsidabrio paplitimas, biologinės įvairovės ir ekosistemų nykimas, sprendimo.

Daugiau nei 140 valstybių atstovai vienbalsiai sutiko pradėti derybas dėl tarptautinės sutarties gyvsidabrio klausimu. Tokiu būdu bus siekiama spręsti globalių gyvsidabrio, kuris kelia pavojų šimtų milijonų žmonių sveikatai, emisijų mažinimą.

Aštuonių punktų partnerystės planas

Achimas Steineris, JT Aplinkos programos (JTAP) generalinis direktorius, teigė: „JTAP septynerius metus koordinuoja ir prisideda prie intensyvių mokslininkų ir politikų diskusijų, kaip geriausiai tvarkytis su gyvsidabrio keliamomis problemomis. Šiandien pasaulio aplinkos ministrai, remdamiesi daugybę faktų ir pasirinkimų variantų, nusprendė, jog reikia nustoti kalbėti ir pagaliau imtis veiksmų.”

Siekiant tvarkytis su gyvsidabrio keliamomis problemomis, JT narės įsipareigos didinti pasaulio valstybių galimybes saugiai sandėliuoti gyvsidabrio atsargas, mažinti gyvsidabrio tiekimą iš sunkiųjų metalų kasyklų, didinti sąmoningumą dėl šio metalo pavojų, sumažinti gyvsidabrio naudojimą įvairių produktų, pvz. termometrų, aukšto intensyvumo lempų, tam tikros rūšies popieriaus ir plastiko gamyboje.

„Mano manymu, šis sprendimas yra labai svarbus pasitikėjimą skatinantis, impulsas ne tik chemikalų ir sveikatos darbotvarkėje, bet ir tvarkantis su šiuolaikiniais aplinkosaugos iššūkiais – nuo biologinės įvairovės iki klimato kaitos”, teigė A. Steineris.

Globalus Naujasis „žalias” Kursas

JTAP Valdančiosios tarybos sesijoje – Pasaulio aplinkos ministrų forume priimti sprendimai turi parodyti pasaulio gyventojams, kad „žalioji” ekonomika tebėra gyva ir veikianti.

„Šio forumo siunčiama žinutė žmonijai yra ta, jog kol pasaulis šiuo metu kovoja su finansinėmis ir ekonominėmis krizėmis, aplinkosauga negali būti palikta nuošalyje, kadangi iššūkiai yra pernelyg dideli”, kalbėjo Steineris.

„Ministrai iš Pietų ir Šiaurės tiek žodžiais, tiek darbais, pažymi, jog investavimas į švaresnę ekonomiką ir aplinką yra vienas pagrindinių veiksnių vystant naujoves, kuriant darbo vietas ir sveikesnį bei darnų pasaulį, ne tik gyvsidabrio klausimu, bet visuose sektoriuose ir visuomenėse.”

Tai buvo pabrėžta vyriausybėms nusprendus, net esant ekonominiam sunkmečiui, žymiai padidinti JTAP biudžetą.

„Aplinkos ministrai turi būti ilgalaikės ekonominės sėkmės ministrai. Kuriant „žalią” ekonomiką kartu siekiama darnaus vystymosi ir Tūkstantmečio plėtros tikslų”, kalbėjo Serbijos aplinkos ministras ir forumo pirmininkas Oliveris Dulic.

Jis teigė, jog susitikimuose dauguma ministrų palaikė idėją, jog investavimas į atsinaujinančius energijos išteklius ir energijos efektyvumas, kartu su investicijomis į natūralius produktus bei gamtos turtus – miškus bei švarų vandenį – gali vėl prikelti ekonomikas.

„Perėjimas prie „žalios” ekonomikos tampa vis labiau pripažįstama kaip priemonė sukurti įvairiapusę naudą tarptautinei bendruomenei ir visoms tautoms, imantis maisto, energijos, vandens saugumo ir klimato pokyčių problemų”, pridūrė ministras.

Forume dalyvavę ministrai sutiko, jog reikia nuveikti daug, kad „žalia” ekonomika būtų realizuota ir globaliai, ir nacionaliniu mastu. Jie pritarė, jog norint pasiekti švarią ekonomiką besivystančiose šalyse, būtina parama, abipusė pagalba, pajėgumų didinimas ir finansiniai srautai.

Stebėtojai Gazoje

Aplinkos ministrai parėmė sprendimą, reikalaujantį JTAP inicijuoti misiją į Gazą, kur būtų įvertinami neseniai įvykusio konflikto padariniai aplinkai ir pateikti išvadas dėl reikalingų išlaidų reabilituojant ir atkuriant aplinkai padarytą žalą.

JTAP komanda bus išsiųsta nedelsiant po konferencijos, vyksiančios kovą Kaire ir aptarsiančios Gazos atstatymą.

Tarptautinis aplinkos valdymas

Vyriausybės taip pat nusprendė įsteigti specialią grupę, sudarytą iš išsivysčiusių ir besivystančių šalių ministrų ar aukšto rango atstovų ir skirtą sukurti planus, kaip tobulinti pasaulio aplinkos valdymą. Tokiu būdu pasaulio bendruomenė galėtų padidinti savo galimybes tvarkytis su nuolatiniais ir atsirandančiais naujais aplinkos iššūkiais.

Kiti forume išspręsti klausimai, susiję su JTAP veiklos plėtimu atliekų tvarkyme ir parama Afrikai dėl klimato pokyčių.

Views All Time
Views All Time
2864
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!