MONOGRAFIJOS

N.Tolvaišienė, A.Jankevičienė, V.Levandauskas, M.Rupeikienė. Lietuvos architektūros istorija, III t. – Vilnius, “Savastis”, 2000, 509 p.

N.Tolvaišienė. Istorizmas ir modernas Vilniaus architektūroje. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, 181 p.

A.Miškinis. Žeimelis. Istorija ir architektūra. – Kaunas, “Žiemgalos” leidykla, 2000, 147 p.

J.Bučas. Kuršių nerijos nacionalinis parkas. – Vilnius, “Savastis”, 2001, 474 p.

V.Stankevičius, J.Karbauskaitė. Gyvenamųjų namų šilumos nuostoliai. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 142 p.

J.Ramanauskas, V.Stankevičius. Pastatų sienų šiltinimo sistemų atsparumas klimato poveikiams. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 142 p.

R.Miniotaitė, V.Stankevičius. Pastatų sienų dažytų paviršių ilgaamžiškumas. – Kaunas, “Technologija”, 2001, 175 p.

STUDIJŲ VADOVĖLIAI IR MOKOMOSIOS KNYGOS

V.Barkauskas, V.Stankevičius. Pastatų atitvarų šiluminė fizika. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 286 p.

V.Stankevičius, J.Parasonis. Pastatų šiluminė fizika: pratybos ir laboratoriniai darbai. – Vilnius, “Technika”, 2000, 98 p.

R.Bliūdžius, V.Stankevičius. Statybinės šiluminės fizikos žinynas. – Kaunas, “Technologija”, 2001, 90 p.

KITI LEIDINIAI

V.Stankevičius (ats.redaktorius). Langų modernizavimas Baltijos šalyse: problemos ir galimybės: tarptautinė konferencija [Vilnius, 2000 m. balandžio 27-28 d.]: pranešimų medžiaga. – Kaunas, “Technologija”, 2000, 138 p.

V.Stankevičius (ats.redaktorius). Pastatų šilumosaugos reikalavimai Baltijos šalyse: tarptautinė konferencija [Kaunas, 2001 m. gegužės 24-25 d.]: pranešimų medžiaga. – Kaunas, “Technologija”, 2001, 143 p.

A.Miškinis, K.Morkūnas. Kauno atvirukai. 1918-1940 (iš ciklo “Lietuvos architektūros ikonografija”): katalogas. – Vilnius, 2001, 192 p.

Mokslo darbai 2000. – Santr. angl. – Kaunas, Architektūros ir statybos institutas, 2001, 96 p.

STRAIPSNIAI LIETUVOS MOKSLO ŽURNALUOSE IR LEIDINIUOSE
architektūra, urbanistika

L.Dringelis. Teisiniai ir norminiai dokumentai, reguliuojantys miesto želdynų sistenos planavimą // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t., Nr. 2, p. 63-70.

A.Jankevičienė. Šv.Mikalojaus bažnyčia Kaune // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t., Nr. 1, p. 3-10.

A.Jankevičienė. Platelių bažnyčia // Liaudies kultūra. – Vilnius, 2001, Nr. 4, p. 23-27.

J.Kančienė. In Search of National Architecture. Modernity and Identity //Art in 1918-1940. – Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2000, p. 71-93.

J.Kančienė. Tarpukario pastatai // Kauno technologijos universiteto pastatai: istorija ir architektūra. – Kaunas, “Technologija”, 2000, p. 95-130.

J.Minkevičius. Valstybės politikos atspindys Lietuvos architektūroje 1918-1940 m. // Archiforma. – Vilnius, 2001, Nr. 1, p. 87-94.

A.Miškinis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų ir miestelių planingas formavimas iki XVII a. vidurio: ypatumai ir sąveika su Vakarų bei Rytų Europos urbanistika // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2000, Nr. 6, p. 101-119.

A.Miškinis. Palangos urbanistinės architektūrinės raidos iki pirmojo pasaulinio karo pagrindiniai faktai ir bruožai // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2001, Nr. 8, p. 134-154.

A.Miškinis. Kaunas 1882-aisiais. Ankstyviausi litografiniai vaizdai // Darbai ir dienos. – Kaunas, 2001, t. 28, p. 255-265.

D.Puodžiukienė. Tradicinės architektūros ponų namų raida XVI-XVII amžiais // Liaudies kultūra. – Vilnius, 2001, Nr. 3, p. 8-17.

M.Purvinas, M.Purvinienė. Plaškiai – gyvenvietės raida ir architektūrinis bei urbanistinis paveldas // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2000, Nr. 6, p. 89-100.

M.Purvinienė, M.Purvinas. Senųjų kapinių Lauksargių-Bitėnų ruože kultūrologiniai tyrimai // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2000, Nr. 6, p. 142-159.

M.Purvinas. Pievininkų kaimai Nemuno deltoje // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2001, Nr. 8, p. 155-169.

M.Purvinienė, M.Purvinas. Metaliniai kapų aptvarai Rusnės apylinkių senose kapinėse // Kultūros paminklai. – Vilnius, 2001, Nr. 8, p. 191-207.

V.Stauskas. Kelias į Kuršių nerijos pasaulinį pripažinimą // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t.,Nr. 1, p. 49-52.

N.Steponaitytė. Kauno tvirtovė: projektavimas ir statyba // Urbanistika ir architektūra. – Vilnius, 2001, XXV t., Nr. 3.

Statybos inžinerija

R.Abraitis, T.Burba, A.Dargis, A.Ruseckas, E.Sakalauskas. Descriptive Identification of Thermal. Conductivity of Structural Ceramic Materials // Materials Science (Medžiagotyra). 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 293-296.

M.Bačauskienė, J.Kerienė, V.Ratinov. Naujos sudėties fosfogipsinių atliekų ypatumai ir panaudojimo ekologiškai gipsinei rišamajai medžiagai gaminti tyrimas // Aplinkos inžinerija. Vilnius, 2001, IX t., Nr.1, p. 9-16.

V.Barkauskas. Aktyviojo išorinio paviršiaus patvarumo aplinkos poveikiams turinys (kiekis) // Statyba. – Vilnius, 2001, VII t., Nr. 1, p. 56-59.

R.Bliūdžius, R.Samajauskas. Peculiarities of Determining Thermal Conductivity Coefficient of Low Density Fibrous Materials // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas. 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 280-284.

T.Burba, A.Dargis, E.Sakalauskas. Arbitražinis reguliavimo algoritmas // Energetika. – Vilnius. 2001, Nr. 4, p. 50-52.

A.Dargis, N.Kruopis, E.Sakalauskas. Dispečerinių sistemų modeliavimas panaudojant baigtinių automatų ir Bulio funkcijų teoriją. // Energetika. – Vilnius. 2001. Nr. 3, p. 44-46.

M.Daunoravičius. Statybinės apdailos medžiagos iš dolomito pirminio perdirbimo atliekų // Cheminė technologija, 2000, Nr. 3 (16), p. 39-43.

V.Dikavičius, R.Bliūdžius. An experimental investigation of acoustic parameters of sound insulation of building elements // Vibroengineering, 2000, Nr. 2(3), p. 69-74.

V.Dikavičius, R.Bliūdžius. Statinio elementų garso izoliacijai matuoti specialiai įrengtos laboratorijos akustinių parametrų tyrimas ir derinimas // Statyba. – Vilnius, 2001, VII t., Nr. 2, p. 166-173.

J.Juodvalkis, E.Blaževičius, R.A.Vipartas. Nestacionarių šilumos mainų pastatuose balanso analizė // Statyba, 2000, VI t., Nr. 1, p. 32-38.

J.Juodvalkis, E.Blaževičius, R.A.Vipartas. Pastatų šilumos, patenkančios į aplinką, nuostolių minimizavimo galimybės // Energetika. – Vilnius, 2001, Nr. 1, p. 36-42.

J.Karbauskaitė, V.Stankevičius. Gyvenamųjų namų faktinio šiluminės energijos poreikio sulyginimas su projektine šildymo sistemų galia // Statyba, 2000, VI t., Nr. 5, p. 366-370.

R.Miniotaitė. Moisture-caused deformations of building materials // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 3, p. 213-215.

R.Miniotaitė. The Durability of Paint on Silicate Brick Walls Considering Water Sorption and Vapour Permeability // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas, 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 285-288.

R.Miniotaitė. Sorption – Desorption in Construction Materials // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas, 2001, Vol. 7, Nr. 4, p. 289-292.

V.Paukštys, V.Stankevičius. Vėjo slėgio ir jo greičio kitimo lyjant analizė // Statyba. – Vilnius, 2001, VII t., Nr. 1, p. 68-72.

R.Puodžiukynas, M.Puodžiukynienė. Statybinių detalių, skirtų pastatams apšiltinti iš vidaus, tyrimai // Statyba, 2000, VI t., Nr. 1, p. 25-31.

M.Puodžiukynienė, R.Puodžiukynas. Dangų iš modifikuotų polivinilacetatinių dispersijų savybės // Cheminė technologija. – Kaunas, 2001, Nr. 4(21), p. 53-56.

R.Samajauskas, V.Stankevičius. Putų polistireno plokštėmis izoliuotų pastatų sienų šiluminių savybių priklausomybė nuo natūralios konvekcijos // Statyba, 2000, VI t., Nr. 4, p. 272-277.

R.Samajauskas. The effect of settling of loose fill thermal insulation materials of its R-value // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 3, p. 209-212.

E.Smetonaitė. Investigation of repair mortar of concrete constructions // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 4, p. 334-335.

B.Valinčienė, A.Kaziliūnas. Mineralinių rišamųjų medžiagų tešlų reologinių savybių tyrimas // Cheminė technologija, 2000, Nr. 2(15), p. 42-44.

B.Vektaris. The influence and role of burnt dolomite in cement mortar // Materials Science (Medžiagotyra), 2000, VI t., Nr. 4, p. 304-307.

B.Vektaris, V.Vilkas. SiO2 mikrodulkių įtaka smulkiagrūdžio betono atsparumui sulfatinei korozijai // Cheminė technologija. – Kaunas, 2001, Nr. 1(18), p. 51-55.

B.Vektaris, V.Vilkas. Investigation of Silica Fume Activity // Materials Science (Medžiagotyra). – Kaunas, 2001, Vol. 7. Nr. 2, p. 123-126.

STRAIPSNIAI UŽSIENIO ŽURNALUOSE IR KONFERENCIJŲ LEIDINIUOSE
architektūra, urbanistika

a) įtraukti į ISI (Institute of Scientific Information) duomenų bazę:

A.Kudzys, D.Narmontas, L.Vaicekauskas. Probabilistic durability analysis in advanced engineering design // Acta Polytechnica, 2000, Vol. 40, Nr. 2, p. 3-5.

R.Abraitis, A.Dargis, A.Ruseckas, E.Sakalauskas. A study of thermal conductivity of structural ceramic materials. Part 1. State of research of thermal conductivity of structural materials // Refractories and Industrial Ceramics. – New York, March 2000, p. 351-358.

Views All Time
Views All Time
5245
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!