12 klasės anglų kalbos pamoka 4

Irina Rinkevičienė (2000 m.); Pamokos planas; Anglų k.; Klasės: 11 12

Darbo anotacija:

Pamokos tema: Testas “Multiple Choice Cloze” (Pasirinkti tinkamą žodį)

Straipsniai 1 reklama

Pamokos eiga: Mokiniai aplanko svetainę:

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/index.htm

– Pasirenka skyrių “Multiple Choice Cloze”;

– Perskaito uždavinį:

Read the text and then select the correct answer A, B, C, or D (Perskaitykite tekstą ir pasirinkite tinkamą atsakymą – A, B, C arba D).

There is an example at the beginning of the text

(Teksto pradžioje pateiktas pavyzdys)

A bank B border C shore D coast

The London Tea Trade

The London Tea Trade Centre is on the north (0) … of the River Thames. It is the centre of an industry of (1) … importance in the (2) … lives of the British. Tea is without (3) … the British national drink: every man, woman and child over ten years of age has (4) … average over four cups a day or some 1500 cups annually. Some thirty per cent of the world’s exports of tea makes its (5) … to London. Britain is (6) … the largest importer of tea in the world. Samples of the vast amounts of tea brought into the country to (7) … the national thirst go to the London Tea Trade Centre, where they are tasted by (8) … professional tea tasters before being sold at each week’s tea sale. It is fascinating to see them at (9) … . Over a hundred samples are (10) … in a line on long tables. Teas are generally tasted with milk, (11) … that is how the majority in Britain drink their tea. The tasters move down the line with surprising (12) …, tasting each sample from a spoon and deciding what is a (13) … price for each tea. The types of tea that are popular in Britain are (14) … inexpensive but they are of a very high quality. The best are delicate (15) … of numerous teas from different sources and countries of origin.

Mokiniai skaito tekstą ir į kiekvieną tarpelį įrašo tinkamą žodį. Programa leidžia iš karto tikrinti atsakymus, todėl mokiniai tuoj pat mato, ar teisingai jie atsakė.

Mokiniai atlieka testą. Po 30 minučių mokytojas tikrina, kaip mokiniai atliko darbą, aiškina būdingiausias klaidas.

Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *