Šėtonas Velnias — iš kur jis atsirado? (1, 2)
Kaip Šėtonas klaidina žmones? (3—7)
Kodėl tu turi priešintis Velniui? (7)

1. Žodis „velnias“ apibūdina asmenį, kuris kalba piktą melą apie kitą asmenį. Žodis „šėtonas“ reiškia priešas, arba priešininkas. Šiais terminais apibūdintas didžiausias Dievo priešas. Iš pradžių jis buvo tobulas angelas danguje su Dievu. Tačiau vėliau jis per daug mąstė apie save ir panoro garbinimo, kuris teisėtai priklauso Dievui (Mato 4:8-10).

2. Šis angelas, Šėtonas, kalbėjo su Ieva per gyvatę. Meluodamas jai, jis paskatino ją nepaklusti Dievui. Taip Šėtonas užpuolė tai, kas vadinama Dievo „suverenitetu“, — arba Aukščiausiojo padėtimi. Šėtonas iškėlė abejones, ar Dievas valdo tinkamai ir ar tai tikrai naudinga Jo pavaldiniams. Jis taip pat pareiškė abejojąs, ar koks nors žmogus išliks ištikimas Dievui. Taip elgdamasis, Šėtonas padarė save Dievo priešu. Todėl jį buvo pradėta vadinti Šėtonu Velniu (Pradžios 3:1-5; Jobo 1:8-11; Apreiškimas 12:9).

3. Šėtonas stengiasi apgaule priversti žmones garbinti jį (2 Korintiečiams 11:3, 14). Vienas būdas, kaip jis klaidina žmones, yra neteisinga religija. Jeigu religija moko melo apie Dievą, ji iš tikrųjų padeda Šėtonui siekti savo tikslo (Jono 8:44). Žmonės, kurie yra klaidingų religijų nariai, galbūt nuoširdžiai tiki, jog garbina tikrąjį Dievą. Bet jie iš tikrųjų tarnauja Šėtonui. Jis yra „šio pasaulio dievaitis“ (2 Korintiečiams 4:4).

4. Spiritizmas yra kitas būdas, kuriuo Šėtonas užvaldo žmones. Jie galbūt šaukiasi dvasių, kad jos apsaugotų juos, pakenktų kitiems, išpranašautų ateitį arba darytų stebuklus. Už visų šitų užsiėmimų yra pikta jėga — Šėtonas. Kad įtiktume Dievui, mums reikia neturėti nieko bendra su spiritizmu (Pakartoto Įstatymo 18:10-12; Apaštalų darbai 19:18, 19).

5. Šėtonas taip pat klaidina žmones paskatindamas perdėtai didžiuotis rase ir garbinti politines organizacijas. Kai kurie žmonės mano, kad jų tauta arba rasė yra geresnė už kitas. Bet tai netiesa (Apaštalų darbai 10:34, 35). Kiti tikisi, kad politinės organizacijos išspręs žmonijos problemas. Tai darydami, jie atmeta Dievo Karalystę. Ji vienintelė išspręs mūsų problemas (Danieliaus 2:44).

6. Kitas būdas, kuriuo Šėtonas klaidina žmones, yra jų gundymas nuodėmingais troškimais. Jehova liepia mums vengti nuodėmingų įpročių, nes jis žino, kad jie pakenks mums (Galatams 6:7, 8). Kai kurie žmonės galbūt nori, kad tu kartu su jais užsiimtum tuo. Tačiau atsimink, iš tikrųjų būtent Šėtonas nori, kad tu darytum tuos dalykus (1 Korintiečiams 6:9, 10; 15:33).

7. Šėtonas gali panaudoti persekiojimą arba pasipriešinimą, kad priverstų tave palikti Jehovą. Kai kurie tavo mylimi asmenys gali labai supykti dėl to, kad tu studijuoji Bibliją. Kiti gali pasijuokti iš tavęs. Bet kam tu skolingas už savo gyvybę? Šėtonas nori išgąsdinti tave, kad tu nustotum mokytis apie Jehovą. Neleisk Šėtonui laimėti! (Mato 10:34-39; 1 Petro 5:8, 9). Priešindamasis Velniui, tu gali padaryti Jehovą laimingą ir parodyti, kad palaikai Jo suverenitetą (Patarlių 27:11, ŠvR).

Views All Time
Views All Time
4210
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!