Sahadža joga ‑ unikali metodika, kuri leidžia per meditaciją suvokti savo esmę ir per šį suvokimą pasiekti aukštesnį žmogaus sąmonės evoliucijos lygį. Sahadža joga yra Šri Matadži Nirmala Devi mokymas, atsiradęs 1970 metais ir nuo tada išplitęs daugiau nei po 80 pasaulio šalių. Sahadža ‑ reiškia “spontaniškas”, o joga – “ryšys” arba “jungtis”, t.y. Dvasinės Realizacijos pasiekimas, kuris yra visų dvasinių tradicijų tikslas.

Sahadža jogos žinios labai senos. Jos visada buvo prieinamos tik nedaugeliui, nes paprastai guru savo žinias perduodavo tik vienam mokiniui. Seniau nepaprastai buvo sunku gauti Dvasinę Realizaciją. Šiais laikais Šri Matadži šias žinias padarė prieinamas visiems. Spontaniška masinė Dvasinė Realizacija tapo realia patirtimi šimtams tūkstančių žmonių.

Mes gyvename sudėtingame pasaulyje, kuriame yra daugybė koncepcijų ir idėjų, nes vienintelis žmogaus ieškojimų ir tyrinėjimų instrumentas yra jo protas. Kadangi nėra normų, kurių pagalba galima atskirti tikrus mokytojus nuo netikrų, daugybė Tiesos ieškotojų buvo visiškai suklaidinti ir apgauti apsišaukėlių “guru”, orientuotų arba į valdžią, arba į pinigus, bet tik ne į Dvasią.

Per Sahadža jogos meditaciją žmogaus supratimas įgauna naują išmatavimą, kur Absoliuti Tiesa gali būti jaučiama tiesiogiai mūsų centrine nervų sistema. Tada mūsų dvasinis nušvitimas įvyksta be jokių pastangų, kaip ir mažo daigelio virtimas galingu medžiu. Fizinis, psichinis ir emocinis balansas ‑ savaiminiai Sahadža jogos praktikos rezultatai.

Praktikuodamas Sahadža jogą, žmogus suvokia, kad jis nėra nei kūnas, nei protas, nei ego, nei emocijos ar intelektas, bet yra kažkas amžino, kas slepiasi jo širdyje: tyra ir nesunaikinama Dvasia. Dvasia ‑ tikro žinojimo, taikos ir džiaugsmo šaltinis. Dvasinė Realizacija (antras gimimas, nušvitimas) ‑ mūsų susijungimas su Dvasia, o gauti ją, kaip sako Šri Matadži, yra kiekvieno žmogaus teisė.

Views All Time
Views All Time
6822
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!