Aiškiaregės Lenos Lolišvili rėmėjams greičiausiai nepavyks sulaukti viešos Katalikų Bažnyčios “atgailos”.
Prezidentui Rolandui Paksui artimos aiškiaregės Lenos Lolišvili rėmėjai atviru laišku kreipėsi į Lietuvos Katalikų Bažnyčios hierarchus ir paprašė sustabdyti šiuo metu šalyje “vykstančią melo bei šmeižto kampaniją prieš šią moterį”. Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Audrys Juozas Bačkis pareiškė, kad Bažnyčia nepasiduos tokiai provokacijai.

Pasak vieno laiško iniciatorių, knygos “Gyvenimo link. Lenos Lolišvili fenomenas” autoriaus Rimanto Meškėno, tarp 261 kreipimąsi pasirašiusio asmens nėra žymių politikos ar visuomenės veikėjų. Tačiau, LŽ žiniomis, šį laišką, be kitų, pasirašė ir Mažeikių policijos komisaras Algis Markevičius, pastaruoju metu ne kartą pastebėtas aiškiaregės draugijoje.

“Apmaudžiausia, kad Bažnyčios valdžia, įvardydama Lolišvili veiklą ir gebėjimus kaip šėtoniškus, suteikė su krikščioniškosiomis vertybėmis nieko bendra neturinčioms jėgoms moralinę teisę niekinti ir naikinti giliai tikintį žmogų”, – teigiama laiške. Pasak pasirašiusiųjų, Lolišvili atveju Bažnyčios vadovai ir ekspertai neištyrė tikros padėties, neišklausė nei liudytojų, nei smerkiamosios.

Tyčiojasi iš Pakso

Laiške teigiama, jog kai kurių žiniasklaidos priemonių atstovai dar prieš šalies vadovo rinkimus atvirai įvardijo savo tikslą niekinti, tyčiotis iš Prezidento, jeigu juo bus išrinktas Rolandas Paksas. “Šių žiniasklaidos priemonių tendencingumas liudija, kad už jų stovi jėgos, siekiančios įrodyti, jog naujasis Prezidentas yra valdomas neaiškių asmenybių, pajuokos vertas asmuo. Akivaizdu, kad būtent šiam tikslui ir buvo pasitelktas Lolišvili atvejis”, – sakoma laiške.

Kreipimosi autorių nuomone, pateikti teigiamos informacijos apie Lolišvili, paneigti iškraipytų faktų beveik neįmanoma, nes esą skleidžiamas absoliutus melas, pavyzdžiui, kad norintieji dirbti Prezidentūroje turi “pereiti” Lenos filtrą, neva ji siekianti “nuimti” generalinį policijos komisarą ir į jo kėdę pasodinti savo žmogų.

Prašo ištirti gebėjimus

Laiške taip pat teigiama, jog Bažnyčios vardu pateikiami vis nauji kaltinimai aiškiaregei neatitinka tikrovės. “Jeigu Bažnyčios vadovai yra įsitikinę, kad Lolišvili veikla susijusi su šėtoniškomis galiomis, prašome, susipažinus su autentiška medžiaga, žmonių liudijimais, fizinio ir dvasinio išgijimo atvejais, pagrįsti tai konkrečiais įrodymais”, – rašoma kreipimesi.

Jo autoriai taip pat prašo ištirti Lenos gebėjimus, kaip prieš metus tai darė Romos vyskupijos egzorcistas. Jis esą pripažino, jog ši moteris turi “Dievo dovaną”. Jeigu šėtoniško veikimo ženklų nebūtų rasta, Bažnyčios hierarchų prašoma viešai paneigti nuosprendį Lolišvili.

Nepasiduos provokacijai

Aiškiaregės rėmėjų laišką gavo ir Vilniaus arkivyskupijos kurija. Komentuodamas jį “Laisvosios Europos” radijui Jo Eminencija Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Audrys Juozas Bačkis sakė jau ne kartą reiškęs savo nuomonę dėl Lolišvili. Kurija, pasak kardinolo, gauna daug įvairių tiek tikinčiųjų, tiek netikinčiųjų laiškų. Dėl Lolišvili rėmėjų kreipimosi jis neketina veltis į diskusijas. Anot Jo Eminencijos, tik naivūs žmonės gali tikėtis, kad Bažnyčia pasiduos tokiai provokacijai.

Kardinolas dar prieš Velykas LŽ teigė, jog dėl Lolišvili išsakyta daugybė įvairių argumentų, todėl būtų sunku prie šios temos dar ką nors pridurti.

Neturi licencijos

Lolišvili tvirtinimu, gydomąją energiją jai suteikia tikėjimas. Dievą tikinti moteris sako gydanti žmones rankomis, vandeniu ir tualetiniu popieriumi.

Pasak Lolišvili, jos gydomąsias galias tyrę Maskvos, Italijos, Prancūzijos mokslininkai pripažino, kad aiškiaregės apdoroto vandens struktūra pasikeičia. Tačiau, kaip paaiškėjo, Lenos pateikti dokumentai, neva įrodantys jos galias, tėra įvairių draugijų narystės liudijimai.

Lolišvili anksčiau mėgino gauti licenciją gydyti žmones Lietuvoje, bet Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) jos nesuteikė, nors aiškiaregę rėmė tuometiniai SAM vadovai Jurgis Brėdikis ir Juozas Olekas. Visai neseniai vėl sveikatos apsaugos ministru tapęs Olekas pripažino, jog Lolišvili veikla nėra prilyginta asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, todėl moteris neturi leidimo gydyti žmonių.

Views All Time
Views All Time
2040
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!