Bibliografinė rodyklė (1523 – 2003):

1. Abaravičius A., Mikalauskaitė D. Kai kurių Aukšatitijos rajonų gyventojų mityba.//Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. Vilnius, 1985.

2. Adomavičienė E. Kleckai.// Kraštotyra, 24 knyga. Vilnius, 1990.

3. Adomavičienė E. Krikštynos//Kraštotyra. Kaunas.1990

4. Agurkų laikraštis. Vilnius, 1999.

5. Andriuškevičius A. Užgavėnės Grūšlaukyje // Kraštotyra. Vilnius, 1969

6. Arbačiauskienė L., Navickaitė J. Gaidės apylinkės kolūkiečių mityba.// Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius, 1969.

7. Arbačiauskienė L. Mitybos papročiai. //Eržvilkas. Vilnius, 1970.

8. Augustienė V. Tinkama dieta – sveikata. Vilnius, 1991.

9. Augutienė I. Žemaičių Kalvarijos apylinkės gyventojų mityba.// Žemaičių praeitis, t. 3.Vilnius, 1994.

10. Aš nevalgau nieko, kas gyva. 286 receptai. Vilnius, 1992.

11. Bagdonas S. Daržovių, uogų, vaisių ir grybų konservavimas. Kaunas, 1935.

12. Baginski K. Choreografija czyli opisanie Žmudzi Xiedza Kanego Baginskiego// Atheneum.T.4, Wilno, 1845

13. Balčiūnas Kęstutis. Būdingesni maisto gaminimo būdai ir maitinimasis Kvėdarnos apylinkėje//Kraštotyra. Vilnius. 1975

14. Balinski M. Historija miastu Wilna, t. I. II. Wilno, 1836-1838.

15. Baliūnaitė – Petrauskienė A. Dabartinis kolūkiečių maistas Kvėdarnos apylinkėje. //Kraštotyra, 19 knyga. Vilnius, 1985.

16. Balys J. Karvojus. //Lietuvių enciklopedija, t. 2 Boston, 1975.

17. Banguolis P. /Budreckas­ Budrys P. Užgavėnių tradiciniai papročiai Žemaičiuose // Trimitas. Nr. 8. Kaunas, 1936

18. Banaitis J. Vaisių ir daržovių perdirbimas. Vilnius, 1956.

19. Baranauskienė M. Prieskoniniai augalai. Kaunas, 1995.

20. Baužienė B. Pėrmuoji kuošė. //Žemaitiu laikraštis, Nr.1. Palanga, 1993.

21. Bernatonis J. Brundzienė K. Pienas ir pieniškas maistas. Vilnius, 1966.

22. Binkauskienė E. Kepiniai. Vilnius, 1977.

23. Braškių laikraštis. Vilnius, 1999.

24. Brauni G. Urbium praecipuarum totius mundi. Liber tertius, Cologniae Agrippinae, typis Godefridi Kempesis a. Reparata solutes humanae. MDLXXIII.

25. Brundzienė K. Viskas iš obuolių. Vilnius, 1971.

26. Bružas K. Apie senovinės žiemos (Užgavėnių) tradicijas Varduvos apylinkėje // Kraštotyra. Kn. 9, Vilnius, 1970

27. Būdingesni maisto gaminimo būdai ir maitinimasis Kvėdarnos apylinkėje.// Kraštotyra. Vilnius, 1975.

28. Budreckas P. Užgavėnių ir Pelenijos papročiai // Jaunoji karta. Nr. 8. Kaunas, 1936

29. Budrytė Z. Įdomus saiko matas// Kraštotyra. Vilnius, 1967

30. Bulvių laikraštis. Vilnius, 1999.

31. Cimbolaitienė – Galvydytė E. Tradicinis valstiečių maistas.// Sintautai. Vilnius, 1996.

32. Čepienė I. Vestuvių papročiai // Kražiai. Vilnius, 1993

33. Cilvinaitė M. Vestuvės Upynos apylinkėje // Gimtasai kraštas. Nr.1. Šiauliai,1935

34. Čilvinaitė M. Blogmetis Upynos apylinkėje.// Gimtasai kraštas, Nr. 1. Šiauliai, 1936.

35. Čilvinaitė M. Laidotuvių papročiai // Gimtasai kraštas. Nr. 2. Šiauliai,1940

36. Čilvinaitė M. Piršlybų papročiai // Eržvilkas. Vilnius, 1970

37. Čerbulėnas K. Žvejyba Onuškio apylinkėse. //Kraštotyra. Vilnius, 1977.

38. Dabartinis maistas.// Dubingiai. Vilnius, 1971.

39. Dagys V. Aludarystė Šiaurės rytų Lietuvoje.// Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. Vilnius, 1981.

40. Dagys V. Salyklinis alus.// Ekonominė ir istorinė – etnografinė Joniškėlio apylinkės charakteristika. Vilnius, 1980

41. Dagys V. Salyklinis alus Pašvitinio apylinkėje.//Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. Vilnius, 1983.

42. Dagys V. Darau savo alų. Kaunas, 2000.

43. Daniliauskas A. Šiaurės rytų Lietuvos pramonės darbininkų materialinė kultūra. Vilnius, 1970.

44. Daniliauskas A. XX amžiaus 4-jo dešimtmečio Lietuvos miestietijos vidutiniųjų sluoksnių mitybos etnografinis tyrimas. //Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 m. Vilnius, 1974.

45. Daniliauskas A. Kauno darbininkų mityba 1940-1970 metais. //Lietuvos istorijos metraštis 1974 metais. Vilnius, 1976.

46. Daniliauskas A. Lietuvos miestų gyventojų materialinė kultūra XX amžiuje. Vilnius, 1978.

47. Daržovės. Vilnius, 1999.

48. Daržovių valgiai. 1200 geriausių patiekalų iš daržovių. Vilnius, 1997

49. Daugirdaitė-Sruogienė V. Žemaičių bajorų ūkis I pusėje XIX šimtmečio.//Senovė, T.4. Kaunas, 1938

50. Daukantas S. Būdas senovės lietuvių, kelnėnų ir žemaičių. Vilnius, 1988,

51. Daukšienė V. Gaspadėniems: kepkem dounelė patys. Meižinee papluotelee. Pyrags. // Žemaitiu laikraštis, Nr. 4. Mosėdis, 1993.

52. Daunys St. Kai kurių maisto produktų gaminimas.// Gimatsai kraštas, Nr.31. Šiauliai, 1943.

53. Dedelev A. Svatovstvo, devičnik i, svadjba u žmūdinov Popelianskoi volosti Šavelskogo uezda // Pamiatnaja kniga Kovenskoj gybernii na 1890 god. Kovna, 1898

54. Demereckis B. Lietuvių tauta. T. 1, Vilnius, 1907

55. Didžioji kulinarijos enciklopedija. Vilnius, 1999.

56. Dirvianskis V. Užgavėnės Žemaičiuose // Krivulė. Nr. 4. Kaunas, 1952

57. Didžiulienė L. – Žmona. Lietuvos gaspadinė. Tilžė, 1893.

58. Drąsutienė E. Konservavimas. Vilnius, 1967.

59. Drąsutienė E. ir kolektyvas. Valgių gaminimas. Vilnius, 1967.

60. Drąsutienė E. Viskas iš bekono. Vilnius, 1997.

61. Druto N. Kuchnia litewska. Warszawa, 1987.

62. Dubinski P. Zbior prawi przywilejow miastu stolecznemu W.X.L. Wilnowi nadanych. Wilno, 1788.

63. Dulaitienė – Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė. Vilnius, 1958.

64. Dundulienė P. Duona lietuvių buityje ir papročiuose. Kaunas, 1989.

65. Dundulienė P. Lietuvių etnologija. Vilnius, 1991.

66. Duonos kepimas kaime. //Panevėžiškiai šneka. Panevėžys, 1989.

67. Dusburgietis S. Prūsijos žemės kronika. Vilnius, 1976.

68. Endriekaatė A. Pusmarškuonė kuošė.// Žemaitija. Klaipėda, 1993.

69. Fromas-­Gužutis A. Baisioji gadynė. Vilnius, 1955

70. Galdėkienė A. Mamunelės struovu neožmėrši. //A mon sakaa, Nr. 1. Palanga, 1992.

71. Galkienė F. Stalų serviravimas. Vilnius, 1974.

72. Gardumynai iš bulvių. Vilnius, 1999.

73. Gedgaudaitė R. Šiaurės Žemaitijos valstiečių maistas.// Kraštotyra, knyga 12. Vilnius, 1981.

74. Gedvilienė E. Kou valgė mūsa senuolee.// Žemaitiu laikraštis, Nr. 1. Mosėdis, 1990.

75. Geriausi “Šeimininkės” receptai. Kaunas, 2001.

76. Geras skonis.// Kulinarinis žurnalas, Vilnius, 1997-2003.

77. Gero apetito linki aukštaičiai. Gero apetito linki žemaičiai.// Liaudies kultūra, Nr. 1. Vilnius, 1992.

78. Girčius P. Prie Ašvos upelio. Švėkšna, Čikaga, 1974.

79. Grybų valgiai. Kaunas, 1999.

80. Grudzinskas L. Sulos ąsotis. //Lietuvos aidas, Nr. 3. Vilnius, 1993.

81. Grudzinskas L. Gavėnios valgiai. //Valančiukas, Nr.3. Vilnius, 1993.

82. Grudzinskas L. Kadagio dūmas skilandžio gardumui. //Lietuvos aidas, Nr. 2. Vilnius, 1994.

83. Grudzinskas L. Velykų rytą lelija pražydo.// Kviečiu prie stalo, Nr. 4. Vilnius, 2001.

84. Grudzinskas L. Uogelė mergelė Indrajos dukrelė. //Kviečiu prie stalo, Nr. 4. Vilnius, 2001.

85. Grudzinskas L. Žvaigždėtoj girioj papartis pražydo.// Kviečiu prie stalo, Nr. 6. Vilnius, 2001.

86. Gufrienė A. Žemaitiškos košės – skanus valgis.// Ūkininko patarėjas, Nr. 3. Kaunas, 1942.

87. Jablonskiai B. ir J. Žemaičių košės. //Kraštotyra. Vilnius, 1975.

88. Jablonskis I. Budrių kaimas. Vilnius, 1993.

89. Jablonskis K. Apie XVI amžiaus ūkininkų alaus apeigas // Praeitis. Kaunas, 1933

90. Jacėnaitė G. Velykos Kuršėnuose // Liaudies kūryba. Nr. 2. Vilnius,1991

91. Janczynowski A. Žmudz i žmudini.// Ziemia, N22,23,24,25. Warszawa, 1910

92. Jaskytė K. Valgiai ir gėrimai. //Batakių apylinkėse. Kaunas, 1991.

93. Jašinskytė­ Letukienė N. Piršlybos Šilalės apylinkėse // Kraštotyra. Vilnius, 1971

94. Jazukevičius P. ir kolektyvas. Viskas iš grikių. Vilnius, 1998.

95. J. S. Mūsų valgiai.// Aušra, Nr. 1, 9, 31. Seinai, 1979.

96. Jucevicz L. Žemaitijos bruožai. Wilno, 1840.

97. Jucevicz L. Wspomnienia Žmudzi. Wilno, 1842.

98. Jucevicz L. Litwa. Wilno, 1846.

99. Juciūtė E. Švėkšniškių papročiai .//Švėkšna. Čikaga, 1974

100. Juodienė V. Kulinarija. Vilnius, 1969.

101. Juknevičius P., Imbrasienė B. Alaus darymas. //Liaudies kultūra, Nr. 3. Vilnius, 1995.

102. Jūrevičiūtė R. Apie kai kuriuos maisto gaminimo būdus ir maitinimasi. //Mūsų kraštas, Nr. 1. Vilnius, 1993.

103. Kačkus B. Medžiotojo vaišės. Vilnius, 1987.

104. Kačkus B. Medžiotojo vaišės. Gėrimai. Vilnius, 1994.

105. Kaip patiems pasigaminti krupniko, karčiosios degtinės, likerio, užpiltinės ir šiaip įvairių gėrimų. Kaunas, 1935.

106. Kalendorius arba metskajtlius ukiszkasis…, Vilniuje, 1862

107. Kareivių virėjas. Kaunas, 1932.

108. Karvojus. Kraštotyra. Vilnius, 1967.

109. Karšti daržovių patiekalai. Vilnius, 1999.

110. Karšti vištienos patiekalai. Vilnius, 1999.

111. Katkus M. Balanos gadynė. Vilnius, 1989.

112. Ką valgome. Kaunas, 1935.

113. Ką valgo sveikuoliai. Kaunas, 1993.

114. Kepimo džiaugsmai. Vilnius, 1999.

115. Kepsniai, troškiniai ir užkandžiai. Vilnius, 2001.

116. Kėdaitis ­Kėdavičius K. Užgavėnės // Gimtasai kraštas. Nr. 1­2.Šiauliai, 1941

117. Kibort J. Žmuidckie prawo bartniczne.// Wisla, T.7. Warszawa, 1893.

118. Kiseleva V.B. Vaikų virtuvėlė. 346 patiekalai. Kaunas, 1940.

119. Klevečkaitė I. Velykos Lietuvoje.// Kviečiu prie stalo, Nr. 4. Vilnius, 2001.

120. Konditerija. Vilnius, 1999.

121. Kondrackienė J. Dietinė mityba. Vilnius, 1979.

122. Kokteiliai su alkoholiniais gėrimais. Vilnius, 1993.

123. Kojelavičius – Vijūkas A. Lietuvos istorija. Vilnius, 1989.

124. Končius I. Žemaičio šnekos. Vilnius, 1989.

125. Končius I. Dar apie lietuviškus valgius. Vilnius, 1996.

126. Kontrimas J. Obuolių sūris Lietuvoje.// Kraštotyra, 24 knyga. Vilnius, 1990.

127. Kontrimas J. Sultys. Vilnius, 1972.

128. Kontrimas V. Velykų papročiai // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992

129. von Kotzebue A. Preussens altere Geschichte. Konigsberg, 1789.

130. Kraszewski J. Wilno od paczatkow jego do roku 1750, t. I – IV. Wilno, 1835-1841.

131. Kriauza A. Duonos kepimas Kupiškio apylinkėse. //Gimtasai kraštas, Nr.30. Šiauliai, 1942.

132. Kriauza A. Mūsų senovės valgiai ir valgymas kupiškėnuose. //Gimtasai kraštas, Nr. 31. Šiauliai, 1943.

133. Krigier K., Ratusz K., Swiderska E., Traczyk B. Zvyczaje kulinarne wsi Punskej. //Kultura wsi Punskej. Warszawa, 1987.

134. Kriščiūnas J. Gėrimai iš medaus. Kaunas, 1935.

135. Kriščiūnas J. Lietuviškos ir kitos giros. Kaunas, 1933.

136. Kriščiūnas J. Namų darbo likeriai, saldžiosios ir karčiosios. Kaunas, 1935.

137. Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos. Vilnius, 1993.

138. Kulikauskienė J. Viskas apie česnaką. Vilnius, 1994.

139. Kulikauskienė J. Viskas apie svogūną. Vilnius, 1994.

140. Kvedaras J. Maistas ir valgių gaminimas. Kaunas, 1925.

141. Kviečiu prie stalo.// Žurnalai apie maistą. Vilnius, 1967 – 2003.

142. Lasicius J. De diis Samagitarum. Basileae, 1615.

143. Lašas Vl. Vitaminai ir jų išlaikymas. Vilnius, 1959.

144. Lauko kepsniai, padažai ir salotos. Vilnius, 2001.

145. Levickaitė – Balienė J. Valstietės darbai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. //Upytė. Vilnius, 1986.

146. Liegutė E. Iš dzūkų močiutės virtuvės.// Lietuvos aidas, 1992 01 28.

147. Liegutė E. Iš dzūkų močiutės virtuvės.// Lietuvos aidas, 1993 03 12.

148. Liegutė E. Socyk, Dzieve! //Lietuvos aidas, 1993 11 30.

149. Liegutė E. Širdzingai prašau! //Lietuvos aidas, 1994 01 26

150. Liegutė E. Didžiosios savaitės stalas.// Lietuvos aidas, 1994 03 26.

151. Lietuvių valgiai. Vilnius, 1983.

152. Lietuviški valgiai.// Kolūkiečių kalendorius. Vilnius, 1983.

153. Lietuvos statutas 1588 m. Vilnius, 1995.

154. Lituani M. De moribus tartarorum, lituanorum et maschorum. Basileae, MDCXV.

155. Luchtanas A. Maisto gamyba geležies amžiuje. //Kviečiu prie stalo, Nr.4. Vilnius, 2001.

156. Maisto gamybos technologija. Vilnius, 1977.

157. Malachovec E. Didžioji virėja. Klaipėda, 1935.

158. Maslovas L. Kulinarija. Vilnius, 1959.

159. Mažiulis A. Duona tautotyroje. //Lietuvių enciklopedija, t. 5. Boston, 1955.

160. Mažiulis A. Medus. //Lietuvių enciklopedija, t. 18. Boston, 1959.

161. Mažiulis A. Mėsa. //Lietuvių enciklopedija, t. 18. Boston, 1959.

162. Mėsos ir jos produktų gamybos technologija. Vilnius, 1974.

163. Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra.// Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija. Vilnius, 1966.

164. Mickevičius A. Ponas Tadas. //Eilėraščiai, poemos. Vilnius, 1987.

165. Mickevičius E. Padažų magija. Kaunas, 2000

166. Mickevičius J. Žemaičių vestuvės // Mūsų tautosaka. T. 7. Kaunas. 1933

167. Mickevičius J. Žemaičių krikštynos // Tautosakos darbai. T. 1. Kaunas,1935

168. Mickevičius J. Senovės pieno ūkis Žemaičių krašte. // Gimtasai kraštas, Šiauliai, 1938

169. Midaus darymas. //Tėvynės sargas, Nr. 2-3. 1902.

170. Mikalauskas V. Taupioji šeimininkė. I tomas. Vilnius, 1999.

171. Mikalauskas V. Taupioji šeimininkė. II tomas. Vilnius, 1999.

172. Mikalauskienė D. Sveikos mitybos paslaptys. Vilnius, 1960.

173. Milius V. Lietuvių valstiečių maistas XIX amž.antroje pusėje – XX amž. pradžioje. //Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 2. Vilnius, 1959.

174. Milius V. Raseinių apskrities valstiečių maisto aprašas.// Fiziologijos ir biochemijos klausimai. Vilnius, 1962.

175. Milius V. (paruošė). J. Stanskio Raseinių apskrities valstiečių maisto aprašas // Fiziologijos ir biochemijos klausimai. Vilnius., 1962

176. Milius V. Maistas ir namų apyvokos daiktai. //Lietuvių etnografijos bruožai. Vilnius, 1964.

177. Milius V. Apie maistą. //Dieveniškės. Vilnius, 1968.

178. Milius V. Šačių apylinkės valstiečių maistas. //Kraštotyra. Vilnius, 1969.

179. Milius V. Vardinės // Kraštotyra. Vilnius, 1971

180. Milius V. Mitybos tradicijos ir naujovės.// Kernavė. Vilnius, 1972.

181. Milius V. Klaipėdiečių maistas. //Tarybinės Klaipėdos istorijos klausimai. Vilnius, 1977.

182. Milius V. Mėsos produktų konservavimo būdai. //Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus metodinė medžiaga.

183. Rumpiškės, 1982.

184. Milius V. Lietuvių mitybos ypatumai. //Lietuvių valgiai. Vilnius, 1983.

185. Milius V. Tradicinis kvėdarniškių maistas. //Kraštotyra, 19 knyga. Vilnius, 1989.

186. Milius V. Rytų dzūkų maistas XX amž pirmoje pusėje.// Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. Vilnius, 1989.

187. Milius V. Kūčių stalas.// Šeima, Nr.12. Vilnius, 1989.

188. Mėlios V. Viedaraa. //Amon sakaa. Palanga, 1992 02 18.

189. Miliuvienė M. Nauji reiškiniai Žemaitijos kaimo gyventojų mityboje. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. Vilnius, 1981.

190. 125. Miliuvienė M. Kaimo gyventojų mityba.// Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius, 1981.

191. 126. Miliuvienė M. Žemaitijos kaimo gyventojų mitybos režimas. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. Vilnius, 1983.

192. Miliuvienė M. Kaimo gyventojų mityba.// Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius, 1985.

193. Miliuvienė M. Tradicijos ir naujovės dabartinėje Aukštaitijos kaimo gyventojų mityboje. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. Vilnius, 1985.

194. Misius K. Šv. Velykų išvakarės Nemakščiuose XIX a. -1932 m. // Liaudies kūryba. Nr. 2. 1995

195. Modernioji virėja. I dalis. Žuvų valgiai. Kaunas, 1940.

196. Modernioji virėja, II dalis. Mėsos valgiai. Kaunas, 1940.

197. Modernioji virėja. III dalis. Saldieji valgiai. Kaunas, 1940.

198. Modernioji virėja. IV dalis. Daržovių ir vegetariniai valgiai. 205 receptai. Kaunas, 1940.

199. Modernioji virėja. V dalis. Kepiniai. Kaunas, 1940.

200. Modernioji virėja, VI dalis, Gėrimai. Kaunas, 1940.

201. Morkūnas V. Eržvilkas. Vilnius, 1970

202. Muralis V. Košės. Vilnius, 1997. .

203. Nainienė J. Žemaičiai. Kaunas,1935

204. Naminių paukščių laikraštis. Vilnius, 1999.

205. Naminės ir antpilai. Vilnius, 1998.

206. Namų ūkio enciklopedija. Vilnius, 1987.

207. Namų ūkio enciklopedija. Vilnius, 1990.

208. Namų ūkio vadovėlis šeimininkėms. Kaunas. 1937.

209. Narbut T. Dzieje starožytne narodu litewskiego, T. I – IX. Wilno, 1835-1841.

210. Navickaitė J. Valstiečių darbo diena ir mitybos režimas. //Kraštotyra. Vilnius, 1966.

211. Nezabitauskis L. Talkos Žemaičiuose. // Tautosaka, Kaunas, 1935

212. Notizen von Preussen mit besonderer Rucksicht auf die Provinz Littauen. Konigsberg, 1795.

213. Obrzęd pogrzebowy Žmudzinów // Pryjaciel Domowy. Nr. 1. Lwów, 1851

214. Patarimai jaunai šeimininkei. Vilnius, 1981.

215. Pažangi šeimininkė. Kaunas, 1932.

216. Pakalniškis A. Šienapjūtė Žemaičiuose. // Sėja, Nr.3-4, Chicago, 1964.

217. Pakalniškis A. Taip maitinosi mūsų tėvai. //Aidai, Nr. 2. Brooklyn, 1965.

218. Pakalniškis A. Vakarojimai Žemaičiuose, // Aidai, Nr.8, Brooklyn, 1968.

219. Pakalniškis A. Talkos Žemaičiuose dvidešimtojo amžiaus pradžioje. // Aidai, Nr.9, Brooklyn, 1974.

220. Pakalniškis A. Vestuvės Žemaičiuose // Aidai. Nr. 8. Brooklyn, 1975

221. Pakalniškis A. Žemaičiai. // Etnografija. Chicago, 1977.

222. Pakalniškis A. Plungė. Chicago, 1980.

223. Paragaukite.// Žurnalai apie valgių gamyba. Vilnius, 1996 –2003.

224. Paštetai ir sumuštiniai. Vilnius, 1999.

225. Patarimai jaunai šeimininkei. Vilnius, 1981.

226. Patiekalai su svogūnais ir česnakais. Vilnius, 1999.

227. Paukštytė R. Gimtuvių papročiai // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992

228. Pažarauskienė J. Žemės ūkio produktų technologija. Vilnius, 1969.

229. Petrauskienė A. Dabartinis kolūkiečių maistas. //Kraštotyra, 13 knyga. Vilnius, 1981.

230. Petrulis J. Kaimo istorija ir būtovė.// Gimtasai kraštas, Nr. 1-2. Šiauliai, 1941.

231. Petrulis J. Kai kurie tradiciniai kupiškėnų ingeidžio ir pramogų valgiai.// Kraštotyra. Vilnius, 1971.

232. Petrulis J. Alus.// Kraštotyra. Vilnius, 1975.

233. Piršlybos ir vestuvės // Vasaros darbai. Nr. 1. Vilnius, 1910

234. Puodeli, virk! Nr. 1-12. //Žurnalai apie valgių gamyba. Kaunas, 1996.

235. Pomidorų laikraštis. Vilnius, 1999.

236. Prieskonių laikraštis. Vilnius, 1999.

237. Pupienis A. Bitininkystė.// Kražiai, Vilnius, 1993.

238. Puronas V. Nuo mamuto iki cepelinų. Vilnius, 1999. (paskvilinė populistinė rašliava, rašyta žmogaus, nieko neišmanančio apie Lietuvos valgių istoriją, vystymąsi, gamybos technologiją. Šioje rašiliavoje vienintelis daug maž tikresnis dalykas – išvietės ir tuštinimasis, – Lietuvos jumoristai be antro galo taip ir neapsieina…)

239. Purvinienė B. Šalti patiekalai ir gėrimai. Vilnius, 1971.

240. Purvinienė B. Valgiai iš paukštienos ir kiaušinių. Vilnius, 1978.

241. Pušaitė M. Užgavėnių Kotrė Žemaičiuose // Naujoji Romuva. Nr. 113. Kaunas,1933

242. Račiūnienė E. Šventinis stalas. Vilnius, 1978.

243. Račiūnienė E. Sau ir svečiams. Vilnius, 1989.

244. Račiūnienė E. Virtuvė ir švenčių stalas. Vilnius, 1996.

245. Radoszewski A. B. Obrządki wesela na Žmudzi (Pódług podan gminu) // Muzeum Domowe. Nr. 35. Warszawa, 1836

246. Radvila Našlaitėlis Mikalojus Kristupas. Kelionė į Jeruzalę. Vilnius, 1586 m.

247. Rekašius J. Tradiciniai Varnių apylinkės XIX amž. pabaigos ir XX amž. pradžios valstiečių valgiai.// Kraštotyra. Vilnius, 1970.

248. Ryszkiewicz J. Na Žmujdzi. // Besiada Literacka, T.1 Nr. 1,2,3, T. 54 Nr. 36,37,38,39,40. Warszawa, 1920.

249. Rimkus V. Užmiršta liaudies mano šaka. //Kultūros barai, Nr. 11. Vilnius, 1970.

250. Rugienė V. Firminis patiekalas. Receptai, kurių nerasite kulinarinėse knygose. Vilnius, 1991.

251. Rutkauskienė B. Mūsų valgiai. Vilnius, 1971.

252. Rutkauskienė B. Grybų valgiai. Utena, 1998.

253. Ruzgienė R. Daržovės. Vilnius, 1993.

254. Sakas A.V. Bulvių valgiai. 1500 patiekalų. „Melita“. Klaipėda, 1997.

255. Sakas A.V. “Carotino”. Gamtos dovanos Jūsų stalui, turtingos karotino ir vitamino E. Receptų rinkinys. Vilnius, 1997.

256. Sakas A. V. Sodininkų pokyliai su “Gubernijos” alumi. Klaipėda, 1997.

257. Sakas A. V. Velykų valgiai. //Paragaukite, Nr. 3. Vilnius, 1997.

258. Sakas A. V. Gydomieji ir dietiniai valgiai su kviečių gemalų dribsniais. Klaipėda, 1998.

259. Sakas A. V. Lietuviai neturėtų didžiuotis vien tik tradiciniais cepelinais.// Laikraštis “Lietuvos rytas”, Nr. 11, 1999 01 15.

260. Sakas A. V. Karvojus – meilės valgis. //Laikraštis “Klaipėda” , 2000 02 19.

261. Sakas A. V. Mažytė ponių laimė.// Laikraštis “Klaipėda”, 2000 03 18.

262. Sakas A. V. Totoriškas bifšteksas.//Laikraštis “ Klaipėda”, 2000 03 18.

263. Sakas A. V. Kas ta Velykų boba? // Laikraštis “Klaipėda”, 2000 04 15.

264. Sakas A. V. Šaltsriubė – grožio, lieknumo ir sveikatos maistas. //Laikraštis “Klaipėda”, 2000 04 29.

265. Sakas A. V. Klaipėdiečių valgiai.// Laikraštis “Klaipėda”, 2000 04 29.

266. Sakas A. V. Saldumynų mėgėjas? Nepaleisk jo… //Laikraštis “Klaipėda”, 2000 09 06.

267. Sakas A. V. Ar moka lietuviai gerti kavą? //Laikraštis “Klaipėda”, 2000 10 12.

268. Sakas A. V. Kaip išsikepti kalėdinį kalakutą. //Laikraštis “Vakarų ekspresas”, 2000 12 18.

269. Sakas A. V. Kūčių vakaro vilionės su senovinių meduolių receptais. // Laikraštis “Klaipėda”,

2000 12 20.

270. Sakas A. V. Ar moka lietuviai gerti arbatą ?// Laikraštis “Vakarų ekspresas”, 2001 01 18.

271. Sakas A. V. Kinų virtuvės dienos Vėtrungės “IKI” parduotuvėse. //Laikraštis “Klaipėda”, 2002.03.29

272. Sakas A. V. Kinų virtuvės vilionės Klaipėdoje.// Laikraštis “Vakarų ekspresas”. 2002.03.30

273. Sakas A. V. Klaipėdiečių valgiai. //Baltija. Nr.1. Klaipėda, 2003.

274. Sakas A. V. Žemaičių bajorų valgiai. //Laikraštis “Plungės žinios”. 2003. 01. 29

275. Sakas A. V. Kalakutiena – šiandienos maisto produktas.// Laikraštis “Klaipėda”. 2003. 03.22

276. Sakas A. V. Iš senovės lietuvių svaigiųjų gėrimų istorijos.// Laikraštis “Vakarų ekspresas”,

2001 02 20 – 2001 02 29.

277. Sakas A.V. Lietuvos degtinės istorija. //Internetinė svetainė „HBH Juozo alus“, 2002.

278. Sakas A.V. Lietuvos svaigieji gėrimai nuo XVI amžiaus.// Internetinė svetainė „HBH Juozo alus“, 2002.

279. Sakas A.V. Varnų lietuviai niekada nevalgė. //Internetinė svetainė „Meniu“., 2003 liepa.

280. Sakas A.V. Nei Trakuose, nei Vilniuje tikrų kybynų nėra.// Internetinė svetainė „Meniu“, 2003, liepa.

281. Sakas A.V. Kodėl Šventasis Laurynas Lietuvos virėjų negloboja. //Internetinė svetainė „Meniu“, 2003 liepa.

282. Sakas A.V. Raidės ant arbatos pakelių.// Internetinė svetainė „Meniu“, 2003 liepa.

283. Sakawicz J. Kuchnia litewska. Krakow, 1710. (gimęs 1666 m. spalio 03 d. Svyriuose)

284. Sakawicz J. Kucharz litewsky. Wilno, 1725.

285. Sakawiczius R. Lietuvos bajorų valgiai ir gėrimai.// Rankraščiai. Svyriai, Kamajai. 1879 – 1911. (gimęs 1837 m. liepos 18 d. Svyriuose)

286. Sakas-Sakavičius D. Šeimininkėms vadovėlis. Seinai, 1902. (gimęs 1869 m. rugpjūčio 08 d. Svyriuose)

287. Salys A. Midus.// Lietuvių enciklopedija, t. 18. Boston, 1959.

288. 400 salotų ir padažų receptų. Vilnius, 1991.

289. Samalavičius S. Midus. //Liaudies kultūra, Nr.6. Vilnius, 1991.

290. Samulionytė J. Valgymo papročiai ir valgiai 1918-1940 metais. //Pakruojo apylinkės. Vilnius, 1996.

291. Samulionytė J. Alus..// Pakruojo apylinkės. Vilnius, 1996.

292. Savickis J. Linaminis Šilalės rajone. //Kraštotyra, Vilnius, 1971.

293. Schutz C. Rerum prussicarum historia. Gredani, MDCCLXIX.

294. Scriptores rerum Prussicarum, t. I. Leipzig, 1681.

295. Semokas P. Vaisių sultys. Vilnius, 1957.

296. Senovės valgių apžvalga. //Gimtasai kraštas, Nr. 3-4. Kaunas, 1935.

297. Silkių valgiai. Kaunas, 1998.

298. Skanaus! Taupiai šeimininkei ir jos šeimai. //Kulinariniai leidinėliai, Vilnius. 2002-2003 m

299. Sirtautaitė S. Dražovių valgiai. Vilnius, 1980.

300. Slyvų, abrikosų, parsikų laikraštis. Vilnius, 1999.

301. Statkevičius V. Šilališkių valgiai iš kanapių XX amž. pradžioje. //Kraštotyra, 25 knyga. Vilnius, 1991.

302. Statkevičius V. Jurginės Žemaitijoje // Atspindžiai. Nr. 13­14. 1991

303. Statkevičius V. Šilališkiai. Darbai ir papročiai. Vilnius, 1992.

304. Strazdas J. Gamink atsargiai. Kaunas, 1934.

305. Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Žmodska i wszystkey Rusi, t. I. Wilno, 1840-1841.

306. Striužas V. Švenčionių krašto maisto produktai.// Atspindžiai, Nr. 13-14. Vilnius, 1992.

307. Stukas R. Sveika mityba. Vilnius, 1999.

308. Stukėnaitė – Decikienė P. Karvojus, kaip ritualinė duona vestuvių apeigose pas mus ir kitur. //Gimtasai kraštas, Nr.1-2. Šiauliai, 1941.

309. Šakienė V. Grybai mūsų valgiui. Vilnius, 1974.

310. Šaulys A. Žuvų patiekalai. Vilnius, 1978.

311. Šeimininkėms vadovėlis. Seinai, 1911.

312. Šeimininkės vadovas. Vilnius, 1957.

313. Šeimininkės vadovas. Vilnius, 1998.

314. Šeimininkės vadovėlis. Vilnius, 1956.

315. Šeimos šventė. Vilnius, 2000.

316. Šimkienė B. Lietuvių virtuvė. //Moteris, Nr. 4, Nr. 5. Toronto, 1983.

317. Šimkienė B. Lietuvių sodiečių mitybos papročiai. //Moteris, Nr. 2, Torontas, 1985.

318. Šimkūnaitė E. Gyvenimo receptai. (Iš žiniuonės palikimo). Vilnius, 2001.

319. Šimkūnaitė E. Gyvenimo paslaptys ir lemtys (Iš žiniuonės palikimo). Vilnius, 2003.

320. Šliavas J. Alaus darymas. Valgiai. //Žeimelis. Vilnius, 1993.

321. Šliavas J. Valgiai ir gėrimai Žeimelio apylinkėje. //Kraštotyra, 18 knyga. Vilnius, 1984.

322. Šopauskas J. XX amžiaus pradžios žemaičių liaudies valgiai.// Fiziologijos ir biochemijos klausimai. Vilnius, 1962.

323. Šopauskas J. Lietuvių mitimo XVI – XIX amžiais apžvalga. //Sveikatos apsauga, Nr. 12. Vilnius, 1962.

324. Švenčionių krašto valgiai.// Sariai ir Luokė. Vilnius, 1979.

325. Tallat-Kelpšaitė – Niunkienė G. Kai kurie Lietuvos pajūrio etnografiniai savitumai. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1974 metais. Vilnius, 1975.

326. Tallat-Kelpšaitė – Niunkienė G. Klaipėdos krašto valstiečių maistas praeityje ir šiandien. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1975 ir 1976 metais. Vilnius, 1977.

327. Taupioji šeimininkė. Vilnius, 2000.

328. Terleckaitė V. Valstiečių maistas. //Ekonominė ir istorinė-etnografinė Joniškėlio apylinkės charakterisika. Vilnius, 1980.

329. Tradiciniai kepsniai. Kaunas, 1998.

330. Trasauskienė M. XX amžiaus pradžios ir dabartinis maistas. Kudirkos Naumiestis. Vilnius, 1990.

331. Trinka V. Baigtuvių papročiai. // Gimtasai kraštas, Nr.1, Šiauliai, 1935.

332. Trinka V. Užgavėnių ir Pelenų dienos papročiai (Padubysio valsč., Šiaulių apyl.)//Gimtasai kraštas. Nr.1, Šiauliai,1935

333. Tuskenytė O. Senoviniai valgiai.// Anykščiai. Vilnius, 1992.

334. Uginčienė J. Žemaičių valgiai. Vilnius, 1972.

335. Uginčienė J. Močiutės vaišės. Vilnius, 1985.

336. Uginčienė J. Lietuva prie balto stalo. Kaunas, 1996.

337. Uginčienė J. Smaližių svetainėse. Kaunas, 1996.

338. Uginčienė J. Viešnagė senolių pastogėje. Vilnius, 1999.

339. Untulis M. Velykų nakties papročiai // Gimtasai kraštas. Nr. 31. Šiauliai, 1943. P. 389. ­ Šiaurės Žemaičiai.

340. Vadagis J. Užgavėnių šiupinys Klaipėdos krašte.// Jaunasis ūkininkas. Kaunas, 1939.

341. Vaiko mityba. Vilnius, 1962.

342. Vaisiai, uogos. Valgių paruošimo iš vaisių ir uogų receptai ir konservavimo būdai. Vilnius, 1997.

343. Valančius M. Žemaičių vestuvės // Aidai. Nr. 9. München, 1945

344. Valentinas A. Senovės žemaičių vestuvės // Jaunoji karta. Nr. 1. Kaunas, 1935

345. Valgio gaminimas ir namų prižiūrėjimas. Chicago, 1919.

346. Valgio gaminimas. Vilnius, 1967.

347. Valgiai visai šeimai (jaunajai šeimininkei). Vilnius, 2001.

348. Vaitiekūnas V. Alus. //Gimtasai kraštas, Nr.2. Šiauliai, 1939.

349. Vaištarienė K. Ką valgo sveikuoliai. Kaunas, 1993.

350. Vaištarienė K. Sveikatos versmė. Vilnius, 1996.

351. Vasaros darbai. Vilnius, 1910

352. Varnelytė­ Kiaušienė S. Senovės papročiai ir šventės // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992

353. Vegetariškoji virtuvė. Kaunas, 1938.

354. Vereckienė A. Švenčių stalai. //Radviliškis, 1992.

355. Vieningas lietuviškų tautinių, firminių patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos aprašymų rinkinys. Vilnius, 1983.

356. Vilainis A. Žemaičių žemėje. Chicago, 1952.

357. Vilmantienė O. Užgavėnės – ne blynai, o lietuviškas šiupinys. //Vakarai, 1939 02 21.

358. Virėjo kepurė.// Žurnalas apie kulinariją. Vilnius, 2003.

359. Virtuvė. //Žurnalai apie maisto gamyba.

360. Višinskis P. Raštai. Vilnius, 1964.

361. Vitkauskas A. Gyvulių skerdimas Padubysio valsčiuje. // Gimtasai kraštas, Nr.24, 1937.

362. Vyšniauskaitė A. Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius, 1976.

363. Vyšniauskaitė A. Žemaičių vestuvės // Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius, 1985

364. Walicka N. Polaga. //Ziemia, Nr.22,24,25,26,27, Warszawa, Lwow, 1914.

365. Welondek W. Kucharz doskonalny. Wilno, 1800.

366. Zawadska W. Kucharka litewska. Wilno, 1854.

367. Zinkevičiūtė J. Mano motulės blynai.// Liaudies kultūra, Nr.3. Vilnius, 1995.

368. Zuperskas A. Vaisvynių ir midaus gamyba. Vilnius, 1959.

369. Žagrakalys J. Iš pasvaliečių buities.// Kraštotyra. Vilnius, 1971.

370. Žemaitatis J. Sūris – kąstinis. //Žemė, Nr. 11. Vilnius, 1922.

371. Žemaytys S. S. Apey darima walge. Wyjlniuj, 1823.

372. Žemaitė. Raštai. Vilnius, 1958.

373. Žilinytė B. Žemaitijoje gaminami valgiai. //Ūkininko patarėjas. Kaunas 1942 07 17.

374. Žydų valgiai. Vilnius, 1992.

375. Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, для разбора древних актов. T . I – XXXIX. Вильна, 1865 – 1915.

376. Акты, издаваемые Виленскою Комиссею, для разбора древних актов, т. XX – Акты, касающиеся города Вильны. Вильна, 1879.

377. Археографический сборник докуметов, относящихся к истории Северо-западной Руси. т. I – XIV.

1867 – 1904.

378. Живописная Россия. т. Петербург – Москва, 1882.

379. Литовске кушания. С.- Петербург, 1740.

380. Похлебкин В. Прибалтийская кухня. Москва, 1989.

381. Семенова Н. Литовская кухня. Шахты, 1993.

382. Собрание древних грамот и актов Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей и по разным предметам. Вильно, 1843.

Internetinės svetainės, kuriuose galima rasti informacijos apie lietuviškus valgius ir gėrimus:
1. http;//www.meniu.lt

2. http;//www.consum.org/federacija/

3. http;//www.culture/lt/vartok/

4. http;//www.delfi.lt

5. http;//www.diabetas.tinklapis/lt/mityba.htm

6. http;//www.flair-flow.lt

7. http;//www.gastro/lt

8. http;//www.geocitus.lt

9. http;//www.gerantologija.lt

10. http;//www.impressteva.lt

11. http;//www.is.lt/medutis

12. http://www.ivn.org/lithuanian/

13. http;//www.kaunas.lt/maistas/sveikata

14. http;//www.kmi.lt/mityba.html

15. http;//www.kmu.lt

16. http;//www.kvsc.lt

17. http;//www.lmai.lt

18. http;//www.LII.lt

19. http;//www.lvvra.lt

20. http;//www.mamos telefonas.lt

21. http;//www.megstamiausias.lt

22. http;//www.mv.lt

23. http;//www.pagalmus.lt

24. http;//www.patiekalai.lt

25. http;//www.sam.lt

26. http;//www.samogitia.mch.mii.lt

27. http;//www.sintagma/lt/u/renata/receptai.ns

28. http;//www.sveikas.lt

29. http;//www.sveikuoliai.lt

30. http;//www.takas.lt

31. http;//www.tinklapis/lt/vynai

32. http;//www.vgtu.lt

33. http;//www.vilniausvsc.lt

34. http;//www.vsv.lt

35. http;//www.vynai/lt

36. http;//www.vynoklubas.lt

Straipsnis:

Pastabos apie lietuvių kulinariją

Bibliografiją sudarė nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas:
A.Vincentas Sakas
Tel. 8~46 35 02 92. Mob tel. 8~617 24 338

El.paštas: vincentas.sakas@one.lt

Views All Time
Views All Time
11836
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!