Kategorija: Bankrotas

Paskelbtas bankrotas nėra tik kilpa ant kaklo

Paskelbtas bankrotas nėra tik kilpa ant kaklo
Net ir ekonominio pakilimo metais ne visi verslo pasaulio atstovai sugeba subalansuoti savo pajamas ir išlaidas, taigi žlunga. Pasaulinė krizė pastaruoju metu verslui tapo tikru išbandymu. Daug įmonių bankrutuoja ar dar tik artėja prie kritinės ribos. Kad nenukristi į prarają, kartais tereikia gero konsultanto. O jei jau žlugimas neišvengiamas, bankroto atveju taip pat reikia atlikti daug sudėtingų teisinių veiksmų. Juos tinkamai sudėlioti gali padėti kvalifikuotas specialistas – bankroto administratorius. Šiandien įmonių bankrotas nereiškia tik jų savininkų nesugebėjimo tvarkyti finansų. Bankroto administratoriaus Virginijaus Andrijausko...

Įmonės bankrotas: ko tikėtis darbuotojams?

Įmonės bankrotas: ko tikėtis darbuotojams?
Mažėjantys šalies ekonomikos augimo tempai, auganti infliacija, vis didesnį pagreitį įgaunanti nekilnojamojo turto rinkos krizė ne vieną įmonę veda į bankrotą. Kaip elgtis tokioje įmonėje dirbantiems žmonėms? Bankrotą Įmonių bankroto įstatymas apibūdina kaip nemokios įmonės būseną, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir tuomet tokia įmonė įgauna bankrutuojančios įmonės statusą. Pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei gali būti ir darbuotojams laiku nemokamas darbo užmokestis bei kitos su darbo santykiais susijusios...

Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas
Kas yra tyčinis bankrotas? Tai juridinio asmens (JA) privedimas prie bankroto tyčia. Kitaip tariant, tai są­mo­nin­gas blogas JA val­dy­mas siekiant išvengti įsipareigojimų vykdymo kreditoriams. Toks valdymas ga­li reikš­tis tiek ak­ty­viais JA va­do­vų veiks­mais, tiek ir ne­vei­ki­mu. Apie ty­či­nį ban­kro­tą ga­li­ma spręsti, pvz., iš to, kad: JA va­do­vai aki­vaiz­džiai blo­gai or­ga­ni­za­vo JA dar­bą ar­ba ap­skri­tai jo ne­or­ga­ni­za­vo; Bu­vo su­da­ri­nė­ja­mi nuos­to­lin­gi san­do­riai ži­nant, kad JA ne­ga­lės tų san­do­rių įvyk­dy­ti; Aki­vaiz­džiai gre­siant ban­kro­tui bu­vo pa­slėp­tas, iš­švais­ty­tas, per­leis­tas ki­tiems turtas, iš ku­rio galėjo būti padengtos skolos. Praktikoje...

Vasarą galima tikėtis naujos bankrotų bangos IT sektoriuje

Vasarą galima tikėtis naujos bankrotų bangos IT sektoriuje
Nepaisant sudėtingos IT rinkos situacijos, rugsėjo 1 dieną savo veiklą atnaujinęs „Fortakas“, šiuo metu valdomas bendrovės „Novanet“, jau per paskutinius du mėnesius pasiekė 1 mln. Lt apyvartą ir sparčiai plečia savo tinklą. Pasak bendrovės „Novanet“ direktoriaus Dariaus Partausko, „Fortako“ bendra apyvarta per spalį ir lapkritį viršijo optimistines prognozes ir pasiekė 1 mln. Lt. „2010 metais numatėme pasiekti 10 mln. Lt apyvartą, o 2011 metais ją dar didinti. Šie skaičiai rodo, kad „Fortakas“ turėjo ir turi daugybę lojalių klientų, kurie sulaukę „Fortako“ veiklos atnaujinimo...

Krizės akivaizdoje – tyčinis bankrotas

Krizės akivaizdoje - tyčinis bankrotas
Didėjant bankrutuojančių įmonių skaičiui, teisininkai įspėja dėl galimo piktnaudžiavimo tyčiniais bankrotais ir tobulėjančių kreditorių apgaudinėjimo būdų. Krizės laikotarpiu verslininkai patiria daugybę neigiamų padarinių: verslo pabaiga, skolos, atsakomybė už prastą įmonės veiklą ir t.t. Tai neretai verčia trauktis iš verslo, tačiau išlipti iš balos sausam ne visada pavyksta - civilinė ir baudžiamoji teisinė atsakomybė verslininkus dažnai priremia prie sienos. Šie savo ruožtu bando apeiti įstatymus. Teisininkai prognozuoja, kad per ateinantį pusmetį tyčinių bankrotų padaugės, o besiverčiantys individualia veikla pereis dirbti samdomo darbo....

Paralyžiuotai „Kraitenei” paskelbtas bankrotas

Paralyžiuotai "Kraitenei" paskelbtas bankrotas
Dėl bankroto bylos iškėlimo "Kraitenei" į teismą kreipėsi pačios įmonės administracija. Bendrovės direktorius Rolandas Rutėnas tvirtino, kad įmonės padėtis nuolatos blogėjo, todėl buvo nutarta inicijuoti bankroto procesą. Administracijos vadovo pareiškimą Kauno apygardos teismas gavo dar praėjusių metų spalio 19 dieną. "Nuo to laiko bendrovės padėtis tik blogėja, skolos didėja kone kasdien. Įmonė yra nemoki ir nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais", - teisme aiškino R.Rutėnas. Jis akcentavo, kad šių metų pradžioje "Kraitenės" skolos kreditoriams yra didesnės nei pusė balanse esančio įmonės turto. Didžiausias Marijampolės įmonės...

Šiek tiek apie bankrotą

Šiek tiek apie bankrotą
Pirmadienį Kauno apygardos teismas turėtų skelbti Marijampolės "Kraitenės" bankrotą. Vilniaus apygardos teismas šią savaitę iškėlė bankroto bylą Vilniaus "Biosintezei". Ant finansinės krizės slenksčio atsidūrė Panevėžio "Ekranas", su valdžios palaiminimu iš bankų dar išsiderėjęs kelis mėnesius paliaubų. Kaune šiuo metu bankrutuoja "Aviakompanija Lietuva", "Trys sezonai", "Aleksotas", kai kurios gydymo įstaigos, vaistinės ir t.t. Pernai triukšmingai žlugo "IngoBaltic" draudimo bendrovė, tyliau veiklą nutraukė kelionių organizatorius "Omnituras". Bankrotas tapo mūsų gyvenimo dalimi. Statistikos duomenimis, kiekvieną dieną Lietuvoje paskelbiama po du bankrotus. Žinoma, tai ne katastrofa, o...