Vartojimo santykiai šiandienos pasaulyje apima beveik visas gyvenimo sritis. Tai ne tik prekių pirkimas, bet ir įvairios paslaugos: telekomunikacijų, statybų, ryšių, transporto, turizmo ir kt., todėl rinkos priežiūrą vykdo ir vartotojų teises pagal suteiktą kompetenciją gina net keliolika valstybės ir savivaldybių institucijų.

Lietuvoje veikia ne viena rinką kontroliuojanti ir vartotojų teises ginanti valstybės institucija:

– Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos;

– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

– Valstybinė energetikos inspekcija;

– Valstybinė draudimo priežiūros tarnyba ir kitos.

Veikia ir nemažai visuomeninių vartotojų organizacijų:

– Lietuvos vartotojų asociaciją;

– Lietuvos vartotojų sąjungą;

– Lietuvos vartotojų institutą.

Visuomeninės vartotojų organizacijos yra svarbi vartotojų apsaugos sistemos dalis. Jos gali tirti vartotojų nuomonę apie prekių ir paslaugų asortimentą, kokybę, prekybos ir paslaugų teikimo organizavimą, tirti prekių ir paslaugų kokybę akredituotose savo bandymų laboratorijose, vartotojo prašymu ar savo iniciatyva pareikšti ieškinius teisme. Tačiau dauguma visuomeninių organizacijų labiau rūpinasi vartotojų švietimu, nes tiesiog neturi lėšų brangiai kainuojančioms laboratorijoms bei tyrimams.

Tarp organizacijų, ginančių vartotojų interesus yra Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba prie Teisingumo ministerijos. Taryba koordinuoja institucijų veiklą vartotojų teisių apsaugos srityse; gina vartotojų viešąjį interesą; atlieka vartotojų skundų neteisminį nagrinėjimą; atlieka vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę; nagrinėja vartotojų skundus dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo; koordinuoja ir vykdo vartotojų ekonominių interesų gynimą, prižiūri vartojimo prekių bei paslaugų rinką; Mokėjimų įstatymo nustatyta tvarka atlieka vartotojų ginčų su kredito įstaigomis neteisminį nagrinėjimą; kontroliuoja, kaip laikomasi Reklamos įstatymo nustatytų reklamos naudojimo draudimų; pagal kompetenciją taiko įstatymų numatytas poveikio priemones Vartotojų teisių gynimo įstatymo, Produktų saugos įstatymo ir Reklamos, Alkoholio kontrolės bei Tabako kontrolės įstatymų pažeidėjams; organizuoja ir vykdo vartotojų, prekių pardavėjų, gamintojų, ir paslaugų teikėjų švietimą vartotojų teisių apsaugos srityje; teikia vartotojams informaciją apie nesaugius produktus, pasirodžiusius ar galinčius pasirodyti rinkoje; organizuoja keitimąsi informacija su Europos Sąjungos institucijomis ir valstybėmis Europos Sąjungos narėmis; atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose vartotojų teisių gynimo srityje.

Taryba turi teisę atstovauti vartotojams teismuose Vartotojų teisių gynimo įstatyme (toliau – VTGĮ) nustatytais atvejais. Visų pirma Tarybai suteikta teisė pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos pateiktus dokumentus nustačius, kad buvo pažeistos VTGĮ įtvirtintos pirkėjo, kai šis įsigyja netinkamos kokybės prekes, teisės (t. y. reikalauti iš pardavėjo pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti jų ištaisymo išlaidas, sumažinti prekės kainą, nutraukti prekių pirkimo–pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus) ar pirkėjo, kai šiam suteikiamos netinkamos kokybės paslaugos, teisės (t. y. reikalauti, kad paslauga būtų pakeista tinkamos kokybės paslauga, o jei tai neįmanoma, kad būtų grąžinti už paslaugą sumokėti pinigai), kreiptis į teismą dėl prekių pirkimo–pardavimo ar paslaugų suteikimo sutarties nutraukimo ir vartotojo pardavėjui ar paslaugų teikėjui sumokėtų pinigų grąžinimo.

Taryba taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl vartotojo ir pardavėjo ar paslaugų teikėjo sudarytos sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar jų netaikymo nustačiusi, kad tokios sutarties sąlygos gali būti pripažintos nesąžiningomis vartotojo atžvilgiu ir atitinka Civiliniame kodekse ir VTGĮ nustatytus nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus, jei, Tarybai pasiūlius pardavėjui ar paslaugos teikėjui sudarant sutartis su vartotojais tokias sąlygas panaikinti, pakeisti ar nebetaikyti, pardavėjas ar paslaugų teikėjas į siūlymą neatsižvelgia.

Kad vartotojai galėtų iškilusias problemas spręsti savo gyvenamojoje vietoje, steigiami Tarybos skyriai šalies apskrityse. Praėjusiais metais jie buvo įsteigti Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus ir Kauno apskrityse, netrukus Tarybos padaliniai pradės veiklą Alytaus, Telšių, Utenos, Tauragės ir Marijampolės apskrityse.

Views All Time
Views All Time
2304
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!