Pagrindu laikome sekančias ne vieną kartą skambėjusias tezes:

1) JAV vienintelis kelias – hiperinfliacinė terapija. Spausdinimo staklių paleidimas iššauks staigų išorinį ekonomikos šoko eksportą, ir tai bus pirmas globalaus pasaulio istorijoje išorinės ekonomikos agresijos pavyzdys.

2) Paraleliai, truputį anksčiau ar truputį vėliau, JAV būtina išprovokuoti globalaus charakterio energetinę krizę, kuri iššauks dalinį ar visišką pagrindinių šalių – konkurenčių ekonomikų paralyžių. Pirmiausiai ES, Indijos, Japonijos, kurios praktiškai neturi savų naftos gavybos įmonių ir labai priklauso nuo naftos ir dujų importo.

3) Energetinės krizės atspirties tašku turėtų būti teraktas arba teraktų serija, siaubinga savo mastais, įvairiose pasaulio vietose. Tai galėtų būti branduolinis sprogimas stambaus JAV miesto centre, arba teraktas viename iš Europos kultūros centrų turistų vasaros antplūdžio laikotarpiu, galima ir dar ką nors pamėginti susprogdinti galų gale. Rastas branduolinio sprogimo duobėje musulmonų teroristo pasas nurodys kelią į atpildą.

Atpirkimo ožiais bus įvardintos Persijos įlankos šalys ( greičiausiai Saudo Arabija, o vėliau ir Iranas). 6-asis JAV laivynas blokuos Ormuzo sąsiaurį ir visą angliavandenilio tiekimą per jį. Palaikant Izraeliui ir, galimas dalykas, afganų smogiamosioms grupuotėms, prasidės sausumos operacijos prieš „prakeiktuosius teroristus”.

4) Branduolinio ginklo panaudojimo pradžia bus konfliktas tarp Indijos ir musulmoniškojo Pakistano. Tai ypač svarbu, nes atvirai konfliktuojant su Iranu, JAV praradimai būtų milžiniški. Tai ne Irakas ir ne Afganistanas.

5) Pagrindinių Persijos įlankos naftą išgaunančių šalių naftos ir dujų infrastruktūros turi būti fiziškai sunaikintos, kad net pačioms ryžtingiausioms šalims artimiausiu metu ( 3-7 metai ) nekiltų noras investuoti į naftos ir dujų gavybą. Frazėmis „Pasaulinė naftos gavyba netikėtai staigiai smigo žemyn” mirga naujienų eilutės.

6) Prie JAV sąjungininkų Azijos ir Ramiojo vandenyno regionuose turbūt prisidės Indija, „teisingai” įvertinusi būsimą jėgų pasiskirstymą. Ateityje indus irgi pames, bet tai bus truputį vėliau.

7) Kašmyro Apokalipsė, galimi nacionalinių mažumų bruzdėjimai Tibete ir Sinczian-Uiguro autonominėje srityje privers Kiniją suklusti. Labai didelė galimybė ir kilti karui Korėjos pusiasalyje. Importuodama pusę suvartojamos naftos ir naftos produktų, Kinija atsidurs pakankamai sudėtingoje situacijoje. Labai galimas dalykas, kad fors-mažorinės aplinkybės (teraktai ir karai) leis perrašyti pagrindinius tiekimo Kinijai kontraktus.

8) Kad patogiai gyventų, o taip pat stiprintų spaudimą Europai ir likusioms šalims, JAV būtina gauti priėjimą prie Afrikos vakarinės pakrantės šalių naftos ir žaliavų išteklių. Tai nebus sunku padaryti, turint omeny beribį vyriausybių korumpuotumą, stiprių KP nebuvimą, naftos gavybos specifiką ( pagrinde aukštų technologijų brangiai kainuojantys šelfiniai ir giliavandeniai telkiniai). Užsimokės jie revalvuojančiais doleriais, dosniai kompensuodami visiems pageidaujantiems jų finansinius nuostolius.

9) Tuo pačiu metu, ar truputį prieš Vakarų Afrikos naftos išteklių aneksiją, prie šiaurinės Pietų Afrikos pakrantės prisišvartuos 4-ojo JAV KJP laivyno laivai, kuriuose bus oro smogiamosios grupuotės (greičiausiai dvi). Iš anksto provokuojamas įsisenėjęs Kolumbijos-Ekvadoro konfliktas, vyksta nauji bandymai nuversti Venesuelos ir Bolivijos vyriausybes. Išgaunančioms naftą Pietų Afrikos šalims daromi pasiūlymai, kurių negalima atsisakyti. Karinio pasipriešinimo atveju priešininkas fiziškai sunaikinamas.

Brazilija irgi sekvestuoja vidaus vartojimą ir pradeda dalį naftos importuoti į JAV.

10) Pietų ir Vakarų Afrikos šalyse į valdžią ateina marionetinės proamerikietiškosios vyriausybės. Naftos perdirbimo šakų nacionalizavimas, po jo sekantis koncesijų išdalinimas trims pagrindiniams JAV meidžiariams ( Ekson, Ševron,Konoko Filips ), kuo rimčiausiai smogs europietškiesiems kolegoms. Per labai trumpą laiko tarpą Šell, BiPi, Total, Eni ir Statoil Hidro praras praktiškai visus stambius užsienio projektus, įskaitant ir projektus Meksikos įlankoje.

Brolių Kastro daugiau negu pusę amžiaus trukusios valdžios Kuboje nuvertimas praplės naujų stambių angliavandenilio telkinių šelfe paieškos lauką. Sutartys su Meksika ves prie naujų projektų meksikietiškoje vandenyno dalyje.

11) Kairysis Al-Kaedos sparnas, besibazuojantis Alžyre, bandys įvykdyti teroro aktą magistraliniuose dujotiekiuose į Europą, tam kad pablogintų ir taip katastrofišką padėtį Europoje.

12) Kai maždaug po 6-9 mėnesių nuo hiperinfliacijos pradžios ir Artimųjų Rytų anihiliacijos doleris bus priverstas hiperdevalvuoti, JAV jau galės sau leisti ir visiškai atvirą priešpriešą su visu likusiu pasauliu. Ekonominė blokada nebus mirtina, vidaus struktūriniai ekonomikos nesusipratimai likviduoti, atsiras esminio ir ilgalaikio augimo potencialas, greičiausiai bus įvesta nauja valiuta (amero).

Pagal pagrindinius indeksus tai bus dugnas, kurį aprašė Avantiūristas, nors gali būti, kad ir paties Dou jau nebebus. Vidaus socialinėms problemoms išspręsti naujasis prezidentas Džo Baidenas imsis kurti profašistinį režimą. Juodosios ir geltonosios rasės atstovai paklius į trečiarūšių žmonių kategoriją ir bus išsiųsti į kalėjimus, rezervatus, stovyklas ir stambius infrastruktūrinius projektus Aliaskos kryptimi. Žmonės su lotyniškosiomis šaknimis greičiausiai bus paskelbti tiesioginiais natives of America palikuonimis arba „jaunesniaisiais broliais” ir paklius į antrą rūšį, kas išgelbės juos nors nuo rezervatų. Dėl vaizdumo kokį nors meksikietį paskirs prekybos ministru, ir tiek.

13) Smūgis Kinijai. Po patikimo Artimųjų Rytų išbraukimo iš bet kokių šalių sąrašo apskritai, JAV pradės ginkluotųjų pajėgų telkimą Azijos – Ramiojo vandenyno regione, palaipsniui apstatydamos dar neatsipeikėjusią Kiniją karinėmis bazėmis, oro smogiamosiomis grupuotėmis, povandeniniais laivais ir t.t. Maždaug 2012-2014 metams didžioji dalis JAV karinio jūrų laivyno bus sutelkta 7-ojo laivyno sudėtyje. Toliau inicijuojama standartinė provokacija – Kinijos džonkai paėmė sabotažu lėktuvnešį Enterpraiz ir papjovė tris jūreivius ir bocmaną. Į Kinijos pusę skrieja sparnuotosios raketos su taktiniais užtaisais, strateginė ir jūrų aviacija, išlaipinamas sausumos desantas.

Ir kas beatsitiktų toliau, kaip nepasisuktų įvykiai, pasaulis pasikeis visiems laikams.

14) Papildomos opcijos – branduolinio ginklo panaudojimas aukštuosiuose atmosferos sluoksniuose pakels smulkiąsias dulkių daleles, o tai užtemdys planetą ir iššauks vidutinės metinės temperatūros kritimą, kas atsilieps dujų suvartojimui žiemos laikotarpiu.

Galimi teroro aktai, panaudojant bakteriologinį ginklą, ir taip rekordinių sausrų šiais ir praėjusiais metais sąlygomis ves prie siaubingo prekių deficito.

15) 2017-2018 metais chaosas truputį sumažės, pasaulis stipriai poliarizuosis, taikių gyventojų praradimai bus kolosalūs, žmogaus gyvybės vertė stipriai devalvuos, prasidės naujas mokslo ir technikos progreso ratas totalaus energijos bado sąlygomis, o vienintelėmis ramybės salelėmis liks JAV ir Rusija.

16) JAV rankose liks vienintelis koziris, sėkmės tikimybė nedidelė, bet vis didesnė už nulį. Aš manau, jie rizikuos, nes sėkmės atveju bus laimėtas visiškas ir galutinis viešpatavimas stipriai ištuštėjusioje planetoje.

Tai tokie apibendrinimai iš viso to, kas pastaruoju metu buvo skelbta įvairiuose šaltiniuose.

Views All Time
Views All Time
2160
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!