Vykdant projektą “Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimas” įdarbinta 19 darbo asistentų. Šios naujos pareigybės įvedimas žada realius pokyčius neįgaliųjų darbo rinkoje, naudą tiek darbdaviui, tiek neįgaliam asmeniui. Lietuvoje tai pirmas kartas, kai įdarbinami asmenys padėsiantys sergančiam psichikos liga pasiruošti darbui, įsidarbinti bei teikti paramą darbo vietoje. Numatoma, kad pasibaigus projektui, darbo asistentai priklausys atskiroms socialinių paslaugų įstaigoms, dirbančioms su psichikos sutrikimų turinčiais asmenimis. Pasak neįgalimųjų įdarbinimo projekto koordinatoriaus Aleksandro Avramenko kol kas šios specialybės paruošimui bei darbo užmokesčiui už neįgaliųjų integraciją atsakingos valstybinės įstaigos ne tik neskiria lėšų, bet ir nerodo nei dėmesio, nei iniciatyvos. Anot A. Avramenko žvelgiant į asmenų, turinčių proto ir psichikos negalią, ateities perspektyvas nuogąstaujama pagrįstai. “Žmonės netekę darbo asistento paslaugų gali netekti ir pastovumo garanto. O tai gali sudaryti puikias sąlygas darbo netekimui ir diskredituoti žmonių su negalia įdarbinimo idėją”, ? teigė Aleksandras Avramenko.

Lietuvos Respublikos įstatymai deklaruoja lygias teises darbo rinkoje. Tačiau, pasak VšĮ mokymo centro “Mes esame” vyriausiosios socialinio darbo vadybininkės Loretos Budrytės, realiai proto bei psichikos negalią turintys asmenys niekada nesugebės konkuruoti ne tik su sveikaisiais, bet ir su žmonėmis, turinčiais kitas negalias. “Darbo asistento pareigybės įteisinimas bei darbo asistentų specialistų skaičiaus didėjimas yra natūralus bei būtinas žingsnis sprendžiant proto bei psichikos negalią turinčių asmenų įsidarbinimo problemas” – teigė L. Budrytė.

Remiantis kol kas vieninteliu tyrimu, bandžiusiu apibrėžti statistiką apie darbą ir sergančiuosius psichikos sutrikimais (2004 atliktu Vilniaus universiteto mokslininkų) tik apie 10% sergančiųju psichoziniais sutrikimais ir gyvenančių Vilniuje ar Vilniaus rajone dirba. Lyginant su Europos Sąjungos valstybėmis, kur šis procentas sudaro dvigubai daugiau – 20-25%, Lietuva, kaip ir kitos Rytų Europos šalys, atrodo gerokai atsilikusi.

NEĮTEISINTA PAREIGYBĖ SPRENDŽIA PROBLEMAS

Norėdami įsidarbinti psichikos ir proto negalią turintys asmenys susiduria su į pelną nukreipta personalo atrankos specifika, išankstiniu neigiamu nusistatymu, ne tik su žemu savęs vertinimu, bet ir valstybine darbo rinkos politika, kuri negarantuoja realios atramos darbo rinkoje. Darbo gavimas – dar ne sėkmingo įsidarbinimo garantas. Su įvairiomis kliūtimis, kylančiomis tiek pasiruošiant darbui, tiek išsilaikant jame padeda susidoroti darbo asistentai.

Šiuo metu Lietuvoje trūksta kvalifikuotų darbuotojų sugebančių atlikti darbo asistento funkcijas: mokančių ir gebančių profesionaliai įdarbinti neįgalų asmenį – “parduoti prekę” darbdaviui, padėti adaptuotis darbo vietose, palaikyti santykius su darbo kolektyvu bei pozityviai bendradarbiauti su darbdaviu. O svarbus sėkmingo įsidarbinimo veiksnys – darbo asistento pareigybė – dar neįteisinta.

NAUDA NE TIK DIRBANČIAM, BET IR DARBDAVIUI

Darbo asistentai bendradarbiauja tiek su darbdaviais, tiek su negalią turinčiais žmonėmis.

Jie kompetencijos ribose sprendžia dalį darbdaviui iškilusių sunkumų su įdarbintu proto ar psichikos negalią turinčiu asmeniu, taigi sumažina darbdavio problemas. Tolimesnis darbo asistento bendradarbiavimas mažina įdarbinto asmens nerimą, didina asmens darbo kokybę ir našumą, o tai jau apčiuopiama nauda darbdaviui.

Užsienio šalių patirtis parodė, kad darbo asistentams nėra būtina daug laiko praleisti šalia darbuotojo – dažnai susitikimai vyksta už darbo vietos ribų, todėl tai nereikalauja papildomų sąnaudų darbo vietai paruošti.

VšĮ mokymo centro “Mes esame” auklėtiniams 1999-2005 metais yra surastos 56 darbo vietos. 1999 – 2000 -ais į metus buvo surasta po dvi darbo vietas, nuo 2003 m. kiekvienais metais 14-15 darbo vietų. Tokį rastų darbo vietų didėjimą lėmė socialinio darbuotojo, atliekančio darbo asistento funkcijas atsiradimas mokymo centre. Didelės reikšmės proto negalios asmenų įdarbinimui turėjo šio specialisto kvalifikacijos kėlimas specialių užsienio patirtimi paremtų “darbo asistentų” mokymų metu 2004 ir 2005 metais Lietuvoje ir užsienyje.

APIE PROJEKTĄ

2004 startavęs “Žmonių, turinčių proto ir psichikos negalią, įdarbinimo” projektą padeda įgyvendinti partneriai iš Nyderlandų Karalystės bei Prancūzijos. Projekto iniciatorė – tarptautinė organizacija “Globali iniciatyva psichiatrijoje”. Tai – pirmas tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, kurio tikslas – keisti politiką, susijusią su psichikos sveikatos paslaugų vartotojų bei žmonių, turinčių proto negalią įdarbinimu. Juo siekiama ne tik įdarbinti, bet ir bandyti išaiškinti bei spręsti pagrindines problemas, sukeliančias didžiausių integravimosi į darbo rinką sunkumų. Projekto akcentas – žmonės, turintys psichikos sveikatos sutrikimų, iki šiol Lietuvoje dar neturėję jokios realios atramos darbo rinkoje. Projekto veikla apima ir sutrikusio intelekto žmones, bei dėl neįgalaus šeimos nario priežiūros negalėjusius konkuruoti darbo rinkoje neįgaliųjų tėvus.

Views All Time
Views All Time
2912
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!