Vilniaus universiteto (VU) biblioteka į kompaktinę plokštelę perkėlė vieną iš vertingiausių senosios hebrajų raštijos paminklų. Tai XIV amžiaus rankraštinės pergamentinės knygos – Senojo Testamento – skaitmeninė kopija.

Ypatingos vertės rankraščio originalas – tai nedidelio formato 878 puslapių knyga odos viršeliais, kaip manoma, įrišta XIX amžiuje. Skaitmeninėje kopijoje matomas originalus įrištos knygos vaizdas, pateikiami ir visų rankraščio hebrajų kalba puslapių vaizdai. 

Žydų kultūros paveldo projektą “Senosios hebrajų raštijos paminklai” parėmė Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų centras. Pasak projekto vykdytojų, šis darbas suteikia galimybę pasaulio mokslininkams ir kiekvienam besidominčiam tirti šią unikalią knygą istoriniu, kultūriniu ir paleografiniu aspektu, o senovinį pergamentinį rankraštį šiuolaikinių technologijų dėka išsaugoti ateities kartoms. Nuo šiol knygos skaitmenine kopija kompaktinėje plokštelėje bus galima laisvai naudotis VU bibliotekos Rankraščių skyriuje.

Kaip Eltai sakė Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja Nijolė Šulgienė, rankraštyne sukauptas 239 tūkstančių archyvinių dokumentų rinkinys: rankraščiai ir rankraštinės knygos, pergamentai, fotografijos, negatyvai, piešiniai, brėžiniai, žemėlapiai, smulkioji spauda, mikrofilmai, kino filmai, magnetinės juostos, kompaktinės plokštelės. Seniausias Rankraščių skyriaus dokumentas yra datuotas 1209 metais. Didžioji dokumentų dalis yra iš XVII-XX amžių, rašyti lotynų, lenkų, senąja baltarusių, rusų, vokiečių ir lietuvių kalbomis.

“Į skaitmenines laikmenas jau esame pervedę rankraštines Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų knygas – tai labai susidėvėjusios XVI-XIX amžių pilių ir žemių knygos, tad norime išsaugoti jų originalius tekstus, kadangi kiekvienas skaitytojo rankų prisilietimas dar labiau pablogina šių rankraščių būklę. Penkerius metus vykdomo tęstinio projekto metu į skaitmeninę formą jau pervedėme septynias teismų knygas, o iš viso jų turime 539. Viliamės, kad darbas paspartės bibliotekai įsigijus naują skaitmeninimo įrangą, juolab kad skaitytojai mielai renkasi skaitmeninę senųjų rankraščių formą, kuri jiems yra patogesnė naudotis”, – sakė N. Šulgienė.

Nors pirmaeiliu uždaviniu VU biblioteka laiko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rankraštinių knygų skaitmeninimo darbą, šiuolaikinėmis technologijomis norima išsaugoti ir iš vienos asmeninės kolekcijos gautą rankraštinį Feodosijos karaimų fondą, kuriame yra ir senųjų leidinių jidiš ir hebrajų kalbomis. Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomi ir kiti unikalūs ir vertingi XV – XIX a. rankraščiai ir spaudiniai jidiš ir hebrajų kalbomis. Seniausieji iš jų, veikiami laiko ir iki šiol gaubiami paslapčių, dar laukia tyrinėtojų ir rėmėjų.

Views All Time
Views All Time
3534
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!