1939 m. spalį Tarybų Sąjunga perdavė Vilnių Lietuvai, o 1940 m. vasarą aneksavo Lietuvą. Vilniaus grąžinimas Lietuvai tapo labai reikšmingas ir žydams. Viena vertus, Vilniuje ir Vilniaus krašte gyveno daugiau nei 80.000 žydų, tad žydų skaičius Lietuvoje smarkiai padidėjo, pasiekė beveik ketvirtį milijono (kartu su karo pabėgėliais iš Lenkijos). Kita vertus, išnykus sienai, skyrusiai Vilniaus žydus nuo Lietuvos, prasidėjo intensyvus bendravimas, praturtėjo ir pagyvėjo kultūrinis gyvenimas.

Lietuvos sovietizavimas žydų kultūrai padarė daug žalos. Tiesa, 1940-41m. jidiš kultūra nebuvo persekiojama, tačiau visa hebrajų kalba sukurta kultūra uždrausta, visos institucijos hebrajų kalba, ješivos; mokyklos (mokiniai pervesti į jidiš mokyklas) uždarytos, uždraustos visuomeninės organizacijos, visos partijos. Likviduotos ir jidišistų organizacijos, uždaryti visi laikraščiai, išskyrus vieną, tapusį komunistų partijos įrankiu. Bibliotekas pradėta valyti nuo “žalingų” knygų, tarp kurių atsidūrė ir didžiojo istoriko Šimono Dubnovo veikalai. Daugelis žydų kultūros, visuomenės, politikos veikėjų suimti, ištremti; įžymus publicistas, laikraščio “Vilner tog” redaktorius, vienas žymiausių jidiš kalbininkų Zalmanas Reizenas buvo įkalintas ir žuvo kalėjime.

Views All Time
Views All Time
2583
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!