Simono Vizentalio centras ir toliau keršija vokiečių naciams už milijonų žydų žūtį. Neseniai jis paskelbė, kad netrukus viešai atskleis nacių aukso, kuris karo metu buvo nuskandintas Alpių kalnuose, Toplico ežere, paslaptis.

Penkiasdešimt penkerius metus Toplico ežeras slepia nacių turto paslaptis. Šio ežero apylinkės karo metu buvo laikomos neįveikiama tvirtove, todėl šis vandens telkinys tapo didžiuliu „seifu”, kuriame paskandinta dešimtys tonų aukso ir konteineriai su ypač slaptais dokumentais.

Karo metu, dienomis ir naktimis, prie šio ežero atvažiuodavo mašinos pakrautos paskandinimui paruoštais turtais.

Tarptautinė ekspedicija, apsiginklavusi šiuolaikine įranga, naudota nuskendusio „Titaniko” laivo tyrimo darbams, baigia pusmetį trukusius paieškos darbus Toplico ežero dugne.

Aukso ieškotojai tvirtina, jog jie netrukus iš šio ežero pakels tai, ką karo metu nuskandino esesininkai. Tada, 1945-jų metų gegužės mėnesį, SS karininkai, supratę, kad jiems nepavyks pakilti aukščiau, prie generolo Ernsto Kaltenbrunerio buveinės, pradėjo skandinti ežere visa tai, kas buvo sukrauta į sunkvežimius. Kelyje vienas sunkvežimis sugedo, todėl nutarta ežere paskandinti visą turtą kartu su sunkvežimiu. Deja, sunkvežimis, krisdamas į ežerą, aplaužė jo kėbule sukrautas dėžes, todėl į vandens paviršių po keletos dienų iškilo milijonai svarų sterlingų banknotų. Keletą savaičių amerikiečiai ir vietiniai gyventojai „žvejojo” šiuos pinigus. Kalbama, kad kai kurie „žvejyboje” dalyvavę žmonės tapo turtuoliais.
Tada niekas nesuprato, kad banknotai buvo idealiausi pinigų falsifikatai pasaulio istorijoje.

Pirmoji ekspedicija

1945-aisiais prie ežero atvyko pirmoji sąjungininkų narių ekspedicija. Šios ekspedicijos metu buvo nustatyta, kad ežero dugno neįmanoma gerai apžiūrėti, nes jis užverstas nuskendusiais medžiais, kurie į ežerą suplaukė kalnų upeliais.

Medžių ežero dugne nepavyko išsklaidyti netgi sprogdinimais. Narams ežere dirbti buvo ypač pavojinga, nes medžiai ežero dugne nuolat judėjo ir užspęsdavo narus į spąstus. Šiuolaikiniams ieškotojams, be abejo, yra lengviau, nes technika pažengė į priekį. Simono Vizentalio centro atstovai tvirtina, jog Toplico ežero dugne yra kur kas vertingesnių daiktų, nei netikri anglų svarai.

S.Vizentalio centro atstovus labiausiai domina ežere nuskandinti seifai, kuriuose yra laikomi dokumentai su visame pasaulyje laikomų pinigų ir aukso atsargų bankiniais numeriais.

Žydai tvirtina, jog daugiausia nacių turto yra laikoma Šveicarijos bankuose. Manoma, kad Šveicarijos ir Austrijos bankuose laikoma dešimčių milijardų dolerių vertės nacių turtas. Jei šios sąskaitos dabar paaiškėtų, bankrutuotų stambiausi Šveicarijos ir Austrijos bankai.

Kovoja toliau

Jau ketverius metus Hajeris ir Pasaulinis žydų kongresas kovoja, kad bankai žydams grąžintų milijardus dolerių, tačiau tam Toplico ežero dugne reikia rasti seifus su ypač slaptais dokumentais. Deja, kol kas narams į vandens paviršių pavyksta ištraukti tik netikrus svarus. Šie svarai buvo pagaminti 1939 metais, kai vokiečiai nutarė sugriauti Anglijos ekonomiką ir jų finansinę sistemą. Oranienbergo koncentracijos stovykloje buvo įkalinti keliasdešimt geriausių Europos graverių, chemikų ir spaudėjų, daugybė netikrų pinigų gamintojų

Kai Vokietijos bankas pateikė netikrus svarus sterlingus Šveicarijos bankui, prašydamas išsiaiškinti, ar šie pinigai tikri, šveicarai po kruopščios analizės atsakė, kad svarai yra tikrų tikriausi.

1942 metais vokiečiai dujų kamerose nužudė 100 žydų, kurie Franienbergo koncentracijos stovyklose pradėjo gaminti netikrus pinigus.

Platino po visą pasaulį

Netikrus Anglijos svarus sterlingus specialios SS agentų komandos platino po visą pasaulį. Už netikrus pinigus vokiečiai supirkinėjo auksą, brangenybes, JAV dolerius ir Šveicarijos frankus. Tik keturiasdešimt penktųjų gegužės pirmąją, sąjungininkams artėjant prie koncentracijos stovyklos, netikrų pinigų gamyba buvo nutraukta ir sunaikinta visa juos gaminusi įranga. Atspausdinti pinigai bei kiti svarbūs dokumentai buvo sukrauti į sunkvežimius ir paskandinti Toplico ežere. Tomis dienomis prie Toplico ežero vietiniai gyventojai matė aukštus trečiojo reicho pareigūnus Adolfą Eichmaną, Musolinio išgelbėtoją Otą Skorcenį ir SS žvalgybos vadą Ernstą Kaltenbrunerį bei dar dešimtis kitų veikėjų, kurie tikėjosi iš čia pabėgti į Lotynų Ameriką bei Ispaniją.

Penkiasdešimtųjų pradžioje prie Toplico ežero atvyko naujos ekspedicijos. 1959 metais Vokietijos žurnalas „Stern” finansavo šias ekspedicijas, tačiau Austrijos vyriausybė uždraudė paieškos darbus. Narai, ištraukę iš ežero dugno kelis seifus, teigė, jog šie nebuvo šiaip sau numesti į vandenį, o buvo pakabinti ant kelių inkarų, kad seifus būtų galima lengviau pakelti į paviršių.

Netrukus Austrijos vyriausybė surengė savo ekspediciją ir į vandens paviršių ištraukė dar 38 dėžes, tačiau kas buvo rasta jų viduje, neskelbiama iki šiol.
Tuo tarpu ir šiomis dienomis ežero pakrantėse nuolat randami žuvusių narų, kurie savarankiškai bando ieškoti nacių turtų, kūnai.

O štai neseniai Toplico ežero apylinkėse pasirodė judrus „Mosado” agentas Aronas Svorėjus. Jis teigia, kad su Simono Vizentalio centru netrukus sėkmingai užbaigs paieškos darbus Toplico ežere ir pasauliui paskelbs daug sensacingų žinių bei parodys itin slaptus dokumentus.

Views All Time
Views All Time
7156
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!