Nusivilk, Jeruzale, gedulo bei vargo drabužį ir apsirenk puošniaisiais rūbais garbės, kurią tau amžiais suteikia Dievas. /Bar 5, 1/ Šio sekmadienio skaitiniai moko mus šiandien aktyviai laukti Jėzaus gimimo, su entuziazmu darbuotis, nes Dievas per mus ir šiais metais nori…
Plačiau >>