Laba diena, gerb. Amirai Maimonai, šalom!

Nepriklausomos Lietuvos Tautos vardu kreipiuosi per Jus ne tik į Izraelio valstybės vadovus, bet ir į visą žydų Tautą. Kreipiuosi todėl, kad daugiau LIETUVOS vardu nėra kam kreiptis.

Ilgus šimtmečius mūsų tautos darniai sugyveno kartu vienoje teritorijoje, kurias valdė Lietuvos valdovai. Kai kartu atsidūrėm Rusijos Imperijos sudėtyje – tuomet kartu svajojom apie savo valstybes, savo “pažadėtąsias žemes”.

Pagaliau jūs sukūrėte savo Izraelį, mes – atkūrėme savo valstybingumą. Ir vis “mes, mes”… Absoliuti dauguma žymesnių Izraelio žmonių – litvakai. T.y. Lietuvos vaikai, vaikeliai…

Štai ir vėl, kai pasaulį krečia geopolitiniai kataklizmai, mūsų tautos instiktyviai vėl ieško viena kitos. Tą aiškiai sako masiškas žydų noras gauti Lietuvos pilietybę. Nes veikia genetinė atmintis: Lietuvoje mums saugu.
Na taip. Lyg ir būtų saugu.

Tik iš kur tuomet tas nelemtas eilėraštis “lipo žydas kopėčiom, ir nukrito netyčiom…”?
Šios eilutės juk neatsirado savaime. Jas kažkas sukūrė, vėliau išplatino.

Svarbūs, ilgalaikiai reiškiniai “netyčia” neatsiranda. Už jų visada stovi kažkieno interesai. “Netyčia” – gali atsirasti per neatsakingumą, kvailumą, nekompetenciją, Jeigu “netyčia” aukštas pareigas užima tam visiškai netinkamas žmogus, žmonės.
Ir jeigu to žmogaus “netyčia” padarytą klaidą nėra kam ištaisyti – ta “netyčia” gali turėti labai skaudžias pasekmes.

Kalbu apie Egidijaus Kūrio suorganizuotą akibrokštą Europos Žmogaus Teisių teisme. Tam, kad apginti Vytauto Landsbergio giminės gerą vardą, daromi sprendimai, turintys ilgalaikes pasekmes mūsų tautų santykiams.

Nepriklausomos Lietuvos Tauta siekia taikos visame regione nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Tuo suinteresuota ir žydų tauta. Nes kitaip į “pažadėtąją, Marijos žemę”, minimą dar Senąjame Testamente, nebus ko važiuoti.

Lietuvos vaikams ir vaikeliams nebus kur grįžti. Taip gali atsitikti, jei Lietuvos vardu sprendimus darys Egidijai Kūriai. Jų “netyčiukų” galime nespėti taisyti. O gal tai padaryta tyčia.

Pirmu atveju – prašau Jūsų pagalbos tarpininkaujant, kad Egidijus Kūris būtų kuo greičiau atšauktas iš Strasbūro.

Antruoju, jeigu ta akcija buvo padaryta specialiai, numatant galimas jos ilgalaikes pasekmes – prašau kuo glaudesnio bendradarbiavimo, nes tai mūsų abiejų Tautų, mūsų abiejų valstybių nacionalinio saugumo klausimai.

Views All Time
Views All Time
52
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.