1948 m. Jungtinių Tautų priimtą genocido apibrėžimą, pagal kurį jį sudaro „veiksmai, kuriais ketinama visiškai ar dalinai išnaikinti tautinę, etninę, rasinę ar religinę grupę. Tarp tokių veiksmų įvardijami penki: 1. tos grupės narių žudymas, 2. jų fizinis žalojimas stambiu mastu, 3. tyčinis jiems primetimas prie visiško ar dalinio jų išnaikinimo vedančių gyvenimo sąlygų, 4. priemonių prieš gimstamumą toje grupėje taikymas ir 5. priverstinis vaikų iš vienos grupės perdavimas kitai“.

Kurie punktai tinka? 3 tikrai ir 5 galimai. O Karolio Venskaus dingusi peticija su milijonu parašų tik patvirtina prielaidą, kad ir čia galimas genocido elementas su masiniu vaikų pardavimu į užsienį.

1. Trys generolai – Česlovas Jezerskas, Jurgis Jurgelis, Mečys Laurinkus. Šaukiami į valstybės tarnybą, tarnauti Tautai.
2. Seimo narys – Zbignevas Jedinskis. Prašau susitarti su Viktoru Pranskiečiu dėl vizito. Pageidautina, kad dalyvautų Bakas, Skvernelis ir vyriausias policijos komisaras su Jauniškiu. Be to, pagal Seimo statutą jums priklauso pasirodyti LRT. Pabandykite susitarti, apie visus rezultatus nedelsiant praneškite.
3. Viačeslav Titov. Surink Olegą, Vaidą ir dumkit pas mane.
4. Vytautas Šustauskas. Skambink Varkalai, Drasos keliui ir rinkit žmones. Atvažiuosiu pats.
5. Žilvinas Razminas – organizuok susitikimą su Gervaldo vyrais.
6. Jura Subotinas – nerugatsia, neplevatsia, neorat, signatarov neoblivat. Ja raskril rot, ti zatknulsia. Tada atiduosiu Visaginą.
6. Žiniasklaida. Siaurusevičius. Jei nesugrąžinsi žiniasklaidos, lauks Artūro Račo likimas, kai išmetėt su vilko bilietu iš visų darbų ir atidavėt megztųjų berečių brigadininkui Algiui Ramanauskui terorizuot.
7. Privati žiniasklaida – Delfi, 15 min., LNK kurlianskio, tele 3. Jūsų nusikaltimą prieš tautą tirs Simonas Minkevičius.
8. Nuo šiol – jokių išpuolių prieš Ameriką, ar žydus, ar NATO. Tas bus vertinama kaip provokacija.
9. Mūsų gretos – nedelsiant į „Altenatyvą Lietuvai“. Nes nebus filmų „kas čia daros“.
10. Kreipimasis į zuikelius, kinkadrebėlius.
11. Neužimkit eterio niekais. Skambinkit per nurodytus asmenis.
12. Andrej Chramcov

Views All Time
Views All Time
50
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.