Advokatas prof. Stanislovas Tomas kreipėsi į Europos teisingumo komisarę Věra Jourová ir Europos Komisijos pirmininką su skundu ir prašymu pradėti balsavimo Europos Sąjungos (ES) Taryboje atėmimo procedūrą iš Lietuvos dėl Prezidento Valdo Adamkaus įsteigto slaptojo kalėjimo, kuriame buvo žvėriškai kankinami apie 30 žmonių.

2005 m. Europos teisingumo komisaras Franco Frattini inverviu Jungtinės Karalystės laikraščiui „The Guardian“ pasakė, kad, jeigu būtų įrodyta, kad kokia nors ES valstybė buvo įsteigusi slaptąjį kalėjimą tam, kad ten neteisėtai laikytų ir kankintų žmones, Europos Sąjunga atims iš tokios valstybės balsavimo teisę Europos Taryboje ir Europos Vadovų Taryboje.

Galimybę atimti balsavimo teisę iš Lietuvos Prezidentės, ministro pirmininko ir ministrų ES institucijose numato ES Sutarties 7(2) straipsnis. Balsavimo teisės atėmimą inicijuoja Europos Komisija, o galutinį sprendimą priima Europos Vadovų Taryba.

2018 m. gegužės 31 d. Europos žmogaus teisių teismas byloje Abu Zubaydah prieš Lietuvą konstatavo, kad Prezidento Valdo Adamkaus kadencijos metu Lietuvoje veikė slaptas kalėjimas, kuriame buvo neteisėtai laikomi ir kankinami apie 30 žmonių: jie buvo laikomi nuogi pusės karsto pavidalo dėžėse, kankinami nemiega, triukšmu, badu, draudimu judėti, mušami (ponui Zayn abu Zubaydah Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnai išmušė akį), jiems į išangę buvo kišami buteliai ir kiti daiktai.

Amerikiečiai priėmė sprendimą uždaryti Adamkaus kalėjimą dėl lietuvių žiaurumo – VSD pareigūnai nekvietė sulaikytiems gydytojų, kilo pavojus jų gyvybei. Priešingai nei priimta Vakaruose, Lietuva neorganizuoja VSD pareigūnams sadistinio asmenybės sutrikimo profilaktikos, neskiria jiems psichoterapijos.

Primintina, kad JT Priverstinių dingimų komitetas įpareigojo Lietuvą iki 2018-09-15 kaltinamuoju aktu užbaigti baudžiamąjį ikiteisminį tyrimą dėl V. Adamkaus įsteigto kalėjimo, o Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) prokurorė kreipėsi į TBT Ikiteisminių tyrimų kolegiją su prašymu leisti jai pačiai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl V. Adamkaus kalėjimo.

Asistentė Olga Martinez
Prof. mult. dr. S.Tomo advokatų kontora Eaglex Ltd.
Sarko Feodas, Normandijos Hercogystė


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
„Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
49
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.