Paskutinio lietuviško banko sunaikinimas. Eimantas Grakauskas /„Tauro banko“ ir korporacijos „Lietverslas“ viceprezidentas ir tarybos narys, teisininkas, advokatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras/ 2017 09 12.

Tauro bankas buvo paskutinis lietuviško kapitalo bankas. Ateinant į Lietuvą skandinaviškam kapitalui, jis buvo dirbtinai subankrotintas. Tas buvo padaryta akiplėšiškai: bankui paskirta 25 mln. (apie 17 mln. ekiu) dolerių paskola, kuri banko nepasiekė.Ši suma paslaptingai dingo, jos niekas niekada neieškojo. G.Konopliovas esą „nusišovė“. Daug apie banko paslaptis žinojęs informatikos specialistas, kuris buvo blaivininkas – girtas prigėrė ežere…

Taip buvo sunaikintas paskutinis lietuviško kapitalo bankas. „Tauro bankas“.

Views All Time
Views All Time
38
Views Today
Views Today
1
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.

0 0