Pranešu, kad įvykdyta pirma sėkminga “Alternatyvos Lietuvai” operacija, kodiniu pavadinimu “Spąstai barsukui”. Jos tikslas – tautai ir visuomenei parodyti, kaip vyksta parazitinei sistemai pavojingų judėjimų naikinimas, per kiršinimą ir skaldymą. Šis procesas vyksta klasikiniu būdu. Į esamą darinį infiltruojami agentai, kurie reikiamu momentu sunaikina lyderį ir perima valdymą. Taip vyko dar Aukščiausios Tarybos laikais, kai Rolandas Paulauskas įkūrė Tautininkų frakciją. Ji sparčiai plėtėsi ir buvo perspektyvi. Todėl į ją Landsbergis infiltravo Rasą Juknevičienę, kuri tuomet buvo Rastauskienė. Ji išsikovojo pozicijas ir kai tik jos autoritetas pakankamai sustiprėjo – išmetė Rolandą Paulauską už tai, kad šio pažiūros “prieštarauja Landsbergio”. Tada vairą perima nežinia iš kur atsiradęs Gintaras Songaila, kuris dabar skirsto žiniasklaidos pinigus. Ir nors oficialiai Tautininkų partijoje jo nėra, bet faktiškai muziką toje partijoje užsakinėja jis.

Todėl trys generolai sumanė operaciją “Spąstai barsukui”. Nes jei tas barsukas išaiškėtų vėliau, kai “Alternatyva Lietuvai” bus jau suklestėjus, tai ir žala bus didesnė.

Geri ryšiai su Rusijos ambasada ir Lietuvos taikdariška vizija tiesiogiai kenkia parazitinei klaninei valstybę valdančiai sistemai. Nes ginklavimasis – vienintelis būdas graženio pinigo “susikombinuoti”. Kai viskas išvogta ar pusvelčiui išdalinta, parazitams nėra kito kelio, kaip tik ginkluotis ir per ginklavimąsi, užkeliant pirkimo kainas, dalintis antkainį. Todėl nesvarbu, kad pensininkai pusbadžiu gyvena, todėl nesvarbu mokytojų atlyginimai…

Per operaciją “Spąstai barsukui” į juos įkliuvo Aras Sutkus. Jis yra tas asmuo, kuris naudodamas įtaką į silpniausias “Alternatyvos Lietuvai” grandis, pabandė sunaikinti pačią jos idėją. Bet į savo suregztus spąstus pats ir pakliuvo.

Views All Time
Views All Time
98
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.