Mobingas – tikslinis, sisteminis, ilgesnį laiką pasikartojantis kolegų elgesys darbovietėse, kurio dažniausias tikslas – pažeminti, apjuokti kurį nors kolegą, sumažinti vertę, eliminuoti arba net atjungti darbuotoją nuo bendradarbių; ujimo atmaina, – rašoma Vikipedijoje. Akivaizdu, kad pagrindinis moberių tikslas – atsikratyti konkurentų, – sakoma kitame, šįkart moksliniame šaltinyje. Pavyzdžiu šiam teiginiui gali būti propagandinis Martyno Starkaus ir Jono Banio filmas „Karas 2020-ieji“. Čia Algirdas Paleckis „suplakamas“ su Rolandu Paulausku kaip rusų agentai, kurie laikui atėjus, gali pradėti keisti geopolitines kryptis. Bet gerai pagalvojus, kam gi tuomet egzistuoja politikai? Jie juk ir gyvena vien tam, kad nuolat ir nuolat ieškotų naujų geopolitinių krypčių. Todėl šis filmas „Karas 2020 -ieji“ propagandinis filmas ne kas kita, kaip brangiai apmokėta ir mobingo elementų pilna, propagandinė, žmonių psichikas žalojanti ir psichozę kelianti, psichikos sveikatą žalojantis šlamštas. Tokius filmus derėtų drausti už visuomenės psichikos sveikatos žalojimą ir žalą, daromą paskiriems politikams mobingo būdu.

Plačiau apie pirmą bylą prieš Lietuvos moberius kalbama filme „Byla prieš Rasą Juknevičienę – tai Mobingo byla valstybės lygmeniu“: https://www.youtube.com/watch?v=89HQ7Wycjoo

Filmas „Patyčių Lietuvoje šaknys – politikai“. 2017 11 12 čia:
https://www.youtube.com/watch?v=aQuXJaMXTw0


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti: „Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“. Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
36
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.