Šių metų liepos 26 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas paskelbė Baigiamąsias išvadas Nr. CCPR/C/LTU/CO/4, kurių 27 ir 28 punktais įpraigojo Valstybės saugumo departamentą nedelsiant panaikinti visus Grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašus.

Ryšium su tuo jau pradėjome rašyti pareiškimus VSD direktoriui Dariui Jauniškiui su reikalavimu pašalinti visus su tuo sprendimu susijusius duomenis.

Priminsim įvykių istoriją.

2015 m. vasario mėn. VSD paskelbia, kad signataras Rolandas Paulauskas įkūrė grėsmę keliančią organizaciją „Mūsų Gretos“, kurių nariai kuria filmus, o per jutube kanalą skleidžia „prorusiškas ir antivakarietiškas“ tiesiogines laidas „Naktigonės kitaip“. Puslapyje apie terorizmą patalpinta Kazimiero Juraičio nuotrauka. Kadangi „Naktigonės kitaip“ tiesiogiai buvo rodoma tik per Kazimiero Juraičio jutube kanalą,VSD vienareikšmiškai nurodė šį asmenį kaip pagrindinę grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Po mėnesio, 6 val. ryto, vienu metu Lietuvoje pradėtos masinės kratos, kuriose dalyvavo virš 50 pareigūnų.

Tiek „Mūsų Gretų“, tiek signataro Rolando Paulausko vardas buvo minimas ir kituose VSD dokumentuose vėliau.

„Mūsų Gretos“ buvo buriamos pagal signataro Rolando Paulausko suformuluotas pažiūras. Vėliau šios neformalios organizacijos nariai įstojo į Lietuvos Liaudies partiją, kad dalyvauti rinkimuose į LR Seimą. Tuomet VSD ir Lietuvos Liaudies partiją įvertino kaip keliančią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Akivaizdu, kad tiek visi „Mūsų Gretų“ nariai, dalyvavę ar nedalyvavę rinkimuose per LLP, tiek Kazimiero Juraičio kurtų filmų dalyviai patyrė žalą, ką ir konstatavo Žmogaus Teisių Komitetas prie Jungtinių Tautų Organizacijos.

Laikas reikalauti kompensacijos už patirtą žalą, ką ir raginu daryti.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
„Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
25
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.