Press Jazz televizijos laidoje „Kazimieras Juraitis kalbina – Pranas Valickas“.

Globalios monopolizuotos rinkos sąlygomis visuomet ateina metas, kai subujosiusios didelės korporacijos pradeda parazituoti pirminio gamintojo sąskaita. Geras to pavyzdys – pieno gamintojų ir pieno perdirbimo įmonių tarpusavio santykių istorija. Už pagamintą pieną perdirbėjai moka varganus centus, žaliavinis pienas kainuoja mažiau už geriamąjį vandenį, tačiau nei perdirbėjai, nei prekybois centrai pelnais nesiskundžia. Perdirbėjai ir prekybininkai parazituoja gamintojo sąskaita.

Padėtis pasikeistų, jeigu pieno gamintojas, perdirbėjas ir pardavėjas būtų vienas asmuo. Tas įmanoma tik tuomet, jei visam procesui nuo gamybos iki pardavimo būtų taikomi veiklos kooperavimo principai.

Kooperavimas tinka ir sudėtingų technologijų reikalaujančiose pramonės šakose. Bet kuriuo atveju šis veiklos principas leidžia išvengti parazitinių reiškinių.

Gerų pavyzdžių yra Vokietijoje, Austrijoje, JAV. Kai kurie dideli kooperatyvai savo veiklą išaugina iki tokio lygio, kad pradeda vystyti netgi savo vidines pinigų sistemas, tokiu būdu išvengdami bankų tarpininkavimo. Nors Europos Sąjungos normatyvinės normos tą leidžia, Lietuvoje visos kooperacijos galimybės kažkodėl neišnaudojamos.

Views All Time
Views All Time
42
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.