Po pirmo mūsų reportažo apie įspūdžius iš Baltarusijos pasipylė komentarai: kurgi žadėti filmai apie Baltarusiją?

O reikalas tas, kad nebuvo kada jų montuoti, nes vos porą dienų pabuvęs Lietuvoj, vėl turėjau išvažiuot į Baltarusiją. Šįkart į Mogiliovą. O ten, apsilankius muziejuje, paaiškėjo, kodėl gi Lukiškių aikštėje nebuvo pastatytas Vytis.

Pasitodo, Vyčio herbą, kurį Baltarusiai vadina „Pagonia“, Mogiliovui už ypatingus nuopelnus visiems laikams padovanojo LDK karalius Jonas Kazimieras. Negana to, jis suteikė Mogiliovui teisę būti lygiaverte Vilniui LDK sostine.

Lyg būtų to maža, gretimoje ekspozicijų salėje muziejaus darbuotojas pasakoja apie tai, kad tuometiniai LGK didikai save kildinę iš didingųjų Sarmatų, kurių beribės valdos siekė didžiules platybes apie Juodąją Jūrą (šiuolaikinę Ukrainą, Lenkiją, Rusiją, Bulgariją ir pan.).
Jei Lukiškėse stovėtų Vytis, kaip po to VSD savo „Grėsmėse nacionaliniam saugumui“ galėtų sekti pasakas apie tai, jog Lietuva ir Baltarusija praeityje neturėjo nieko bendra? Juk šiame pasakų rinkinyje už 2016 m. net 3 dienų šventųjų kaulų iš Pečioros vienuolyno (Ukraina) ekspozicija buvo įvertinta kaip grėsmė nacionaliniam saugumui.


Jei manote, kad mūsų darbas Jums reikalingas, galite paremti:
„Mūsų Gretas“ – bendraminčių sambūrį. Viešoji Įstaiga „Kaisakas“, LT477300010078090515, aukojant rašyti „auka Mūsų Gretų veiklai“.
Privačiai – Kazimieras Juraitis, LT367300010072535911

Views All Time
Views All Time
31
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.