Vertinant 2007m. Lisabonos sutartį – Lietuvoje buvo įvykdytas antikonstitucinis perversmas.Dėka šio perversmo buvo įvykdytas valstybinis perversmas taikiu, bet rafinuotos apgaulės būdu.

Kas pasikeistų, jeigu Seimui būtų paskelbta Sanitarinis mėnesis, pusmetis, metai? (paaiškinsim tiems, kas nežino sąvokos „sanitarinė diena“. Sanitarinė diena būdavo TSRS maitinimosi įstaigose paplitęs reiškinys, kai atėjęs į valgyklą,vietoje pietų rasdavai užrašą „sanitarinė diena“. Tą dieną valgykla nedirbdavo ir likdavai nevalgęs). Visuomenė taptų laimingesnė, nes sumažėtų neapykantos, melo, kiršinimo, kuriuos spinduliuoja ši diktatūrinė Seimo partija, kurios skirtingų pavadinimų frakcijos pešasi tarpusavyje dėl riebesnio kąsnio, išlėšto iš Tautos kūno.

Ši Seimu save vadinanti partija – parazitinis darinys ant Tautos kūno, apgaulės būdu užvaldęs nepriklausomos Lietuvos valdymą, o jos nariai – parazitų susivienijimas, neleidžiantis Tautai savo valstybę valdyti pačiai, nes taip netektų savo parazitiškai sotaus gyvenimo.

Išeinant iš to, kas pasakyta, aš Nepriklausomos Lietuvos atstovas Kazimieras Juraitis, skelbiu:
2007 m. gruodžio 13 d. buvo įvykdytas neteisėtas Lietuvos Respublikos Konstitucinis perversmas. Lietuvos valdžią apgaulės būdu užgrobė ne Lietuvos visuomenės interesus atstovaujantys žmonės.

Bet kokius teisės aktus, išleistus Lietuvos vardu po 2007 m. gruodžio 13 d., skelbiu negaliojančiais.

Žmones, save vadinančius Seimo nariais, prašau laisva valia apleisti neteisėtai užimtas Seimo patalpas Vilniuje, Gedimino pr.53.
Raginu Seimo diktatūrinę partiją, užvaldžiusią nepriklausomos Lietuvos Seimo patalpas, sudaryti komisiją valdžios perėmimo procedūroms užtikrinti taikiu, civilizuotu ir demokratiniu būdu.

Nepriklausomos Lietuvos siekis – taika ir taikus sambūvis su kaimyninėmis valstybėmis. Geriausias taikos garantas – visiškas Lietuvos demilitarizavimas.

Visos ginkluotei skiriamos milijardinės lėšos turi būti grąžintos Lietuvos žmonėms – emigracijon išvarytiems Lietuvos piliečiams sugrąžinti, pensininkams, daugiavaikėms šeimoms, mokytojams, gydytojams, socialinei atkirčiai mažinti.

Nepriklausomos Lietuvos tarptautinė politika – demilitarizuotos Taikos zonos „nuo jūros iki jūros“ sudarymas. Čia nepriklausoma Lietuva pasiruošusi vaidinti lydero vaidmenį.

Views All Time
Views All Time
70
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.