2018 m. vasario 6 dieną Kaliningrado srityje Rusija dislokavo Iskander raketas. Rusija pergyvena, kad kaimyninių šalių valdžia į šį įvykį reaguoja neadekvačiai ir tarsi lenktyniauja tarpusavyje, kuri baisiau nušvies šį faktą.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė sako, kad Iskander raketos gresia ne tik Lietuvai, bet ir pusei Europos sostinių, ir kad dabar atsiranda reikalas NATO gintis nuo Rusijos.

O Kazimieras Juraitis per „Kaliningrado žinių TV“ nuramino Rusiją. Jis sako, kad Lietuvos žmonių nuomonė nebūtinai sutampa su valdžios. Tai NATO, esą, spaudžia Rusiją, ir ši kaip įmanydama ginasi.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, apsupta kariškių Rukloje teigia, jog priekabiavimo istorijos paprastai būna painios, trūksta liudininkų. Todėl ji sveikina viešumą ir ragina žmones drąsiai kalbėti.

Views All Time
Views All Time
47
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.