Žmonės išsirenka sau valdžią, o paskui dažniausiai būna nepatenkinti, kad blogai tvarkosi. Reikia įsis1moninti, kad valdžios pagrindinė funkcija – ne vadovauti ar savivaliauti, bet padėti piliečiams, ar bent jau netrukdyti tvarkytis.

Pavyzdys – Kauno Santakoje esantis Aukuras, kurį norėta nugriauti. Vietoje Aukuro turėjo būti plastmasinių žvėrelių ir paukščių statulėlės. Tačiau yra pastovus vis augantis būrys žmonių, kurie tą aukurą naudoja pagal tiesioginę paskirtį ir degindami ten Šventą Ugnį – valo Lietuvą ir palaiko jos Dvasią. Jie neleido sunaikinti Aukuro ir įteisino jį savivaldybėje kaip statinį.

Taip ir turi tvarkytis piliečiai, jeigu nori, kad jų miesto valdžia tarnautų žmonėms, o ne atvirkščiai.

Views All Time
Views All Time
78
Views Today
Views Today
2
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.