Kazimieras Juraitis buvo Rusijos ambasadoje. Ko jis ten ėjo ir ką pešė?
O ėjo jis ten, kad atstatyti santykius tarp Rusijos ir Lietuvos tautų. Nes Lietuvos valdžia atstovauja ne Tautos valią, ne Tautos interesus, o savo Didžiojo Strateginio Partnerio. Tai Didžiajam Strateginiam Partneriui reikia karo. tai Didžiajam Strateginiam Partneriui reikia, kad Lietuva su Rusija būtų ne bendradarbiaujantys kaimynai, bet amžini priešai. O Lietuvai, kaip ir jos Tautai, reikia Taikos. Taikos reikia ir Europos Sąjungai, ir Rusijai. Jos reikia visam Pasauliui, išskyrus Lietuvos valdžią ir jos strateginį partnerį…

Spaudos konferencija po Kazimiero Juraičio vizito į Rusijos ambasadą:
https://www.youtube.com/watch?v=geCL4F2xKSo

Views All Time
Views All Time
76
Views Today
Views Today
1
0 0
Kazimieras Juraitis

Gimė 1961 m. spalio 29 d. Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio kaime.

1968 m. pradėjo lankyti Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą. Mokslus tęsė Elektrėnuose ir 1979 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1979–1983 m. studijavo Vilniaus Vinco Kapsuko universiteto Prekybos fakultete.

Baigęs mokslus, pradėjo dirbti Trakų vartotojų kooperatyvo pirmininku. Už tarybinės nomenklatūros kritiką 1987 m. buvo atleistas iš pareigų. Dirbo Trakų internatinėje mokykloje auklėtoju, įvairius kitus darbus.

Prasidėjus Persitvarkymui, pradėjo kurti įvairias komercines struktūras. 1991 m. įkūrė vieną pirmųjų privačių draudimo kompanijų – uždarąją akcinę draudimo bendrovę „Dana“.

1993 m. paliko verslą ir išvyko į užsienį. Gyveno Vokietijoje, Anglijoje, Norvegijoje.

2000 m. įkūrė VšĮ „Kaisakas“ – dirbo su jaunimu ir su ypač sunkiai auklėjamais vaikais bei paaugliais. 2002 m. VšĮ „Kaisakas“ už projektus gavo UNESCO Taikos miesto apdovanojimą.

2013 m. pradėjo dalyvauti politikoje. 2014 m. įkūrė neformalų švietėjišką sambūrį „Mūsų gretos“.

Nuo 2016 m. – Lietuvos liaudies partijos narys.

Su antrąja žmona Vaida Juozapaityte ir kitais bendraautoriais sukūrė per 400 dokumentinių ir publicistinių filmų, politinių, publicistinių ir švietėjiškų laidų, iš kurių reikšmingiausia – ciklas „Naktigonė kitaip“ su Nepriklausomybės Akto signataru Rolandu Paulausku.

Svarbesni filmai: „Suprasti Ukrainą…“, „Lietuva – tarybinių menininkų kūrinys“, „Istorijos, kurias norėtųsi pamiršti“, „Suprasti Graikiją…“ ir kt.

Turi septynis vaikus.