| |

Bevielis optinis duomenų perdavimas suranda nišą rinkoje

Pasaulinės tendencijos rodo, jog nepaisant atsargaus specialistų vertinimo, bevielio optinio duomenų perdavimo (FSO, angl. Free Space Optical comunications) technologijos sparčiai vystosi. Nežiūrint į tai, kad kol kas FSO turi trapios bei laikinos technologijos įvaizdį, interneto paslaugų tiekėjai ir spartaus ryšio reikalaujančios bendrovės pradeda ją naudoti ne tik kaip rezervinę sistemą optikai, bet kaip puikiausią sprendimą paskutinės mylios situacijoms. Tuo tarpu kompanijos, gaminančios FSO duomenų perdavimo principu paremtą įrangą (Optical Access, LightPointe, AirFiber), sparčiai auga.

| |

Optiniai bevieliai tinklai- nauja didelės spartos duomenų tinklų technologija

Atlikus tyrimą taip vadinamos paskutinės mylios problemos tema paaiškėjo, kad mažiau nei 5% pastatų yra sujungti tiesiogiai didelio pralaidumo (virš 2.5 Gbit/s) optinėmis skaidulomis ir iš jų daugiau nei 75% yra arčiau nei vienos mylios atstumu. Dauguma įmonių pastatų viduje naudoja greitą Ethernetą (100 Mbit/s) ar Gigabit Ethernetą (1.0 Gbit/s). Dauguma iš jų naudoja išėjimui į internetą mažo pralaidumo pasenusių technologijų tinklus. Paskutinės mylios problema pasireiškia apjungiant didelio pralaidumo tinklus tarp pastatų, kuriuos sujungti naudojant esamas linijas yra gana problematiška norint išlaikyti didelį pralaidumą.

| |

“Lucent Technologies” atgavo optinės įrangos lyderio pozicijas, rodo tyrimai

“Dell’Oro tyrimų duomenys kompanijai “Lucent Technologies” sugražino lyderio pozicijas optinių tinklų technologijų srityje. Konkuruojančioje rinkoje pasiekti tokie rezultatai rodo, kad “Lucent Technologies” eina teisingu keliu”, – sakė kompanijos Optinių tinklų departamento prezidentas Tim Sullivan. “Lucent Technologies” (www.lucent.com) yra informacijos technologijų kompanija, projektuojanti ir tiekianti sistemas, programinę įrangą ir paslaugas naujosios kartos (3G) komunikaciniams tinklams paslaugų teikėjams ir kitoms įmonėms. Kartu su tyrimų ir vystymo laboratorija “Bell Labs”, kompanija “Lucent Technologies” skiria didelį dėmesį greitai augančioms sritims – plačiajuosčio ir mobilaus interneto infrastruktūrai, komunikacinei programinei įrangai, įmonių interneto sprendimams, kurie sujungia privačius ir viešuosius tinklus, taip pat teikia profesionalaus tinklų dizaino ir konsultavimo paslaugas.

| |

Puslaidininkiniai optiniai stiprintuvai

Didėjant ryšių sistemų dažnių juostos pločiui optinio ryšio tinklų, perduodančių duomenų paketus, mazgams vis daugiau reikia optinių maršrutizatorių su sparčiais optiniais perjungikliais. Šį poreikį gali patenkinti puslaidininkiniai optiniai stiprintuvai, turintys ir didelę perjungimo spartą, ir stiprinimą, gerą kontrastą bei integravimo į didesnius darinius potencialą. Be to, ši technologija dabar yra pati svarbiausia, nes pagal ją tinklai atlieka kai kurias kitas svarbias funkcijas, tarp kurių minėtinos visiškas optinis bangos ilgio keitimas, bangos ilgių atrinkimas, signalų stiprinimas ryšio linijose ir prieš jiems patenkant į mazgą bei vidurinės spektro dalies apgrąžą.

| |

Epitaksinės technologijos

Norint pagaminti didelės galios lazerinius diodus, būtina ženkliai sumažinti puslaidininkyje generuojamos šilumos kiekį. InGaAsP kvantinis našumas siekia 55 % ir viršija AlGaAs lazerių kvantinį našumą 45 %, be to, pirmoji medžiaga pasižymi geresniu šilumos laidumu, suteikiančiu bealiuminiams lazeriams didesnį bangos ilgio stabilumą dirbant aukštesnėse temperatūrose. Tai ypač svarbu tuomet, kai siekiant gauti didesnę galią keli lazeriniai diodai sudedami į vieną matricą. Pastarajam pritaikymui Tutcore sukūrė specialią aušinimo technologiją. Medžiagotyros požiūriu InGaAsP yra gana sudėtinga medžiaga. „Komercinė metaloorganinio cheminių dujų nusodinimo (MOCVD – Metal Organic Chemical Vapor Deposition) technologija nepasiekė brandos, būtinos gaminant galingus bealiuminius prietaisus”, – teigia Asonenas.

| |

Šviesolaidinės jungtys

Paprastai vietinis ryšys apibrėžiamas kaip bet kokio signalo – balso, duomenų ar vaizdo – perdavimas tarp regioninio centro ir individualaus vartotojo. Jo ekvivalentas yra vietinis telefono pokalbis. Praktiškai vietinio ryšio teikiamos galimybės peržengia įprasto stacionaraus telefono tinklo ribas, jos kinta plėtojantis technologijoms, keičiantis teisiniams aktams ar rinkoms. Balso pokalbiai gali būti permaršrutizuojami į mobiliuosius ar korinio ryšio telefonus ir kai kuriais kabelinės televizijos tinklais ar skaitmeninėmis linijomis, kuriomis balsas bus perduodamas skaitmeniniame internetinio protokolo IP formate. Duomenys išstumia balsą kaip didžiausią telekomunikacinių srautų dalį net ir iš vietinių ryšių. Vaizdams perduoti dažniausiai pakanka paskirstytų kabelinės televizijos signalų.

| |

Fotonai vietoj elektronų

Laser 2001 – World of Photonics. Taip nuo šiol vadinsis jau 30 metų Miunchene vykstanti lazerių mugė. Tai visiškai atitinka realią situaciją, nes didžiausios lazerinės technikos vystymosi galimybės atsiras būtent tada, kai ji priartės prie elektronikos. Terminu „fotonika” apibūdinami visi pritaikymai, generuojant, apdorojant, saugant, stiprinant ar perduodant optinius signalus. Šiuo atveju apibrėžimas vienas su vienu atitinka elektronikos definicijos skirtumą, kai vietoj elektronų naudojami fotonai. Bet fotonikos termino išskyrimas nereiškia, kad pramoniniai lazerinės technologijos pritaikymai nustumiami šešėlin. Šviesa yra universalus įrankis, todėl jos pritaikymo sritys aprėpia viską – nuo kompaktinių plokštelių grotuvų ir skenerių iki lazerinių gręžimo ir pjovimo staklių. Tarp jų rasime daugybę pritaikymų matavimo technikoje, medicinoje ar mene.

| |

Šviesa sujungia

Optinės jungtys, pagamintos silicio CMOS lustų pagrindu, greitai įveiks elektrinių jungčių galimybių ribas. Apie šių jungčių perspektyvas žurnale „SPIE’s Magazine” svarsto Standfordo universiteto profesorius Davidas A. B. Milleris. D. A. B. Milleris anksčiau yra dirbęs Bello laboratorijoje, kur kartu su bendradarbiais atrado kvantinio ribojimo sąlygotą Starko efektą ir sukūrė pirmuosius šviesos moduliatorius su puslaidininkinių kvantinių duobių dariniais. Dabar beveik visi tolimieji ryšiai remiasi optika, o visiškai optinės technologijos užkariauja vis didesnę rinkos dalį ir artimojo nuotolio tinkluose. Ateities vietinių tinklų technologijoje, pavyzdžiui, 10 Gb Ethernete optika turėtų būti naudojama labai plačiai. Be to, duomenų perdavimo optinių jungčių jau dabar yra didelių elektroninių sistemų viduje, ypač jungiant įrangos blokus prie įvairių periferijos blokų, pavyzdžiui, atminties.

| |

Japonija artėja prie 40 Gb/s

Japonijos elektronikos kompanijos, reaguodamos į rinkos poreikius, sparčiai artėja prie 40 Gb/s spartos komponentų ir perdavimo sistemų sukūrimo. „Netolimoje ateityje, kai pavyks suderinti 40 Gb/s ir 80 bangos ilgių optinio ryšio sistemas, visiems Japonijos namuose esantiems telefonams prijungti pakaks vos vienos skaidulos”, – teigia Shinzo Suzaki iš Tokijuje įsikūrusios kompanijos Fujikura. Fujikura – viena iš daugelio japonų kompanijų, kuriančių šią technologiją. Svarbiausi dalykai 40 Gb/s sistemoms yra chromatinės dispersijos ir poliarizacijos modų dispersijos valdymas”, – sako Suzaki. – „Todėl kurdami savo gaminius šiems klausimams mes skiriame daugiausia dėmesio.”

| |

Judantys šviesos perjungikliai

Šiomis dienomis galima rasti daugybę mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) taikymo optiniams tinklams skirtuose perjungikliuose pavyzdžių. Tarp tokiems prietaisams reikalingų savybių reiktų išskirti mažą sunaudojamą galią, didelę perjungimo spartą, didelį patikimumą, kompaktiškumą ir gamybos paprastumą. Bet kai kurias jų tam tikrose konstrukcijose yra labai sunku pasiekti. Floridos Optikos ir lazerių tyrimo ir studijų centro CREOL mokslininkai, kūrę kapiliarinį bangolaidinį perjungiklį (viršuje, kairėje) stengėsi, kad jis patenkintų kuo daugiau šių reikalavimų. 1″2 perjungiklis yra nesunkiai gaminamas ir jau buvo išbandytas perjunginėjant šviesą daugiau kaip 300 mln. kartų.