Vykdydama Pašto įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) iš pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų surinko duomenis apie jų vykdytą veiklą 2005 m. trečią ketvirtį. Parengta ataskaita paskelbta RRT tinklalapyje adresu: www.rrt.lt.

Pašto ir pasiuntinių paslaugų rinka, vertinant pajamomis, 2005 m. III-ią ketvirtį išaugo 18,6 proc. ir III-ąjį ketvirtį sudarė 38,71 mln. Lt (palyginimui – II-ą ketvirtį augimas buvo 4,36 proc.). Pašto paslaugų segmentas per šį laikotarpį išaugo 30,63 proc. iki 20,33 mln. Lt, pasiuntinių paslaugų segmentas išaugo 7,64 proc. iki 18,39 mln. Lt.

III-ią ketvirtį pasikeitė rinkos pajamų struktūra – III-ią ketvirtį didesnę pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkos dalį (52,5 proc.) sudarė pajamos, gautos už suteiktas pašto paslaugas (II-ą ketvirtį pajamos, gautos iš pašto paslaugų veiklos, sudarė 47,7 proc.).

Pagal 2005 m. III-ią ketvirtį gautas pajamas pašto ir pasiuntinių paslaugų rinkoje istorinio operatoriaus rinkos dalis sudarė 56 proc. (padidėjo 3 procentiniais punktais, lyginant su praėjusiu ketvirčiu).

2005 m. III-ią ketvirtį naujųjų pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjų pajamų augimas sudarė 10,76 proc. (iki 16,89 mln. Lt.), istorinio operatoriaus pajamų augimas sudarė 25,46 proc. (iki 21,83 mln. Lt).

Vertinant pašto ir pasiuntinių paslaugų rinką išsiųstų ir gautų pašto siuntų vienetais, naujieji pašto ir pasiuntinių paslaugų teikėjai užima didesniąją siunčiamų pašto siuntinių (91,82 proc.) bei gaunamų pašto siuntinių (81,36 proc.) rinkos dalį. Istorinis operatorius dominuoja pašto korespondencijos segmente – užima 91,3 proc. siunčiamos ir 76,0 proc. gaunamos pašto korespondencijos rinkos dalį.

Views All Time
Views All Time
3073
Views Today
Views Today
1
Jūs jau balsavote!